Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Rámcový návrh cestovného poriadku ŽSR 2016/2017

Rámcový návrh CP ŽSR Trenčiansky samosprávny kraj sa na základe § 38, písm. b), zákona č. 514/2009 o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov vyjadruje k tvorbe cestovného poriadku vnútroštátnej osobnej dopravy z hľadiska zabezpečenia dopravnej obslužnosti kraja, obcí, združenia obcí a mestských aglomerácií.

V tejto súvislosti Vám dávame do pozornosti rámcový návrh cestovného poriadku ŽSR 2016/2017 v Trenčianskom kraji. Akceptovať budeme pripomienky vzťahujúce sa na priložené trate nižšie.

Vaše pripomienky je možné zasielať:

Chceme Vás požiadať, aby ste každú pripomienku (žiadosť) odôvodnili a uviedli svoju emailov adresu, aby sme Vám mohli odoslať odpoveď.

Dátum ukončenia pripomienkovania návrhu je stanovený do 21.06.2015.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK