Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Rozpočet TSK na roky 2013-2015

Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja (ďalej len TSK) na roky 2013-2015 je základným nástrojom finančného hospodárenia, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií Trenčianskeho samosprávneho kraja v príslušnom rozpočtovom roku. Návrh Rozpočtu TSK na roky 2013-2015 vychádza z makroekonomických rámcov zostavenia návrhu rozpočtu verejnej správy SR na roky 2013-2015. Je zostavený v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov na tri po sebe nasledujúce roky. Viacročný rozpočet je strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky, v ktorom sú v rámci pôsobnosti TSK vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov. Rozpočet TSK na rok 2013 je záväzný, príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2014 a 2015 nie sú záväzné.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK