Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Koncepcia rozvoja práce s mládežou v Trenčianskom samosprávnom kraji do roku 2028

Na XXIX. zasadnutí Zastupiteľstva TSK, ktoré sa uskutočnilo v budove Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 10. mája 2021 s dodržaním povinností v zmysle 196. vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR, bola ako dvanásty bod programu predložená Koncepcia rozvoja práce s mládežou v Trenčianskom samosprávnom kraji do roku 2028. Tento strategický dokument predložila počas zasadnutia Ing. Eva Žernovičová – poverená riadením Odboru školstva a kultúry.

PaedDr. Eleonóra Porupcová, podpredsedníčka TSK, vyzdvihla jeden z princípov koncepcie – inklúziu. Plne súhlasí v tom, že inklúzia je naplnením základných ľudských práv študentov a detí, ktorí majú akékoľvek postihnutie. Za vážnosť tohto dokumentu a zdôraznenie jeho potreby sa vyslovil aj doc. PaedDr. Jozef Božik PhD. a predseda TSK, Ing. Jaroslav Baška. Dokument bol následne jednohlasne schválený.

Koncepcia rozvoja práce s mládežou v Trenčianskom samosprávnom kraji do roku 2028 je strategickým dokumentom, ktorý definuje východiská, princípy, cieľ a prioritné oblasti pôsobnosti kraja a iných subjektov v kľúčových oblastiach rozvoja práce s mládežou v Trenčianskom kraji. Príprava tohto dokumentu prebiehala participatívnym spôsobom so širokým zapojením všetkých aktérov, hlavne Medzisektorovej pracovnej skupiny TSK pre mládež, ale aj koordinátorov práce s mládežou miest na území Trenčianskeho kraja a ďalších aktérov (TSK, KCVČ – RCM v Trenčíne, škôl a školských zariadení, miestnej samosprávy, zamestnávateľov, mimovládnych organizácií, mladých ľudí, žiackych školských rád, študentských parlamentov a ďalších inštitúcií). Autorkou tohto dokumentu je Ing. Silvia Štefániková, koordinátorka práce s mládežou Trenčianskeho kraja.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK