Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenie o dovolenkách alebo iných prekážkach prevádzkovania lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok

 
do kolonky Prevádzkovateľ lekárne / výdajne ZP začnite písať názov prevádzkovateľa alebo názov lekárne a vyberte správnu z ponúkaných možností.
Názov lekárne / výdajne ZP:
Adresa:
* povinný údaj.


Zákon č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon o liekoch a ZP") ustanovením § 23 ods. 1 písm. w) ukladá držiteľom povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti povinnosť oznámiť farmaceutovi samosprávneho kraja vopred hromadné čerpanie dovolenky alebo iné prekážky poskytovania lekárenskej starostlivosti vo verejnej lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok.

Držiteľ povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti sa dopustí iného správneho deliktu na úseku humánnej farmácie, podľa ust. § 138 ods. 5, písm. v) zákona o liekoch a ZP, ak neoznámi vopred farmaceutovi samosprávneho kraja hromadné čerpanie dovolenky alebo iné prekážky poskytovania lekárenskej staroslivosti vo verejnej lekárni alebo vo výdajni zdravotníckych pomôcok. Upozorňujeme, že za iné správne delikty v zmysle ust. § 138 ods. 5 zákona o liekoch a ZP, samosprávny kraj uloží pokutu od 500 € do 25 000 € v súlade s ust. § 138 ods. 26 zákona o liekoch a ZP.

Prevádzkovatelia lekární a výdajní zdravotníckych pomôcok v Trenčianskom samosprávnom kraji môžu oznámenie o prekážke v prevádzkovaní podať prostredníctvom aplikácie LEKAREN.e-vuc.sk alebo v prípade núdze vyplnením tohto formulára.

Naďalej akceptujeme aj inú písomnú formu oznámenia, jedná sa však najmä o lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok, ktoré zatiaľ nepoužívajú elektronickú komunikáciu. V mimoriadnych situáciách akceptujeme aj telefonické ohlásenie prerušenia prevádzky lekárne alebo výdajne ZP.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK