Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

MUDr. Anna Urbančoková s.r.o. 36351750 Hviezdoslavova 23/3, 95701 Bánovce nad Bebravou    
MUDr. Blanka Purgátová 36117081    
MUDr. Žáková s.r.o. 36350711 Pod Komárky 7142/18, 91101 Trenčín    
MEDINTERNA Bojnice, s. r. o. 44327943 Velvarská 1335/24, 97201 Bojnice    
KULA MED, s. r. o. 44979959 Štvrť SNP 129/15, 91451 Trenčianske Teplice    
GASTRINT, s. r. o. 45371261 Hurbanova 373/9, 95801 Partizánske    
INFRAM s.r.o. 36349852 Dibrovova 2497/27, 91501 Nové Mesto nad Váhom    
GERIATRIA s.r.o. 36344184 Hviezdoslavova 1, 97101 Prievidza    
MUDr. Jana Rybárová 37913549    
Interná ambulancia I Prievidza s.r.o. 36701386 Vinohradnícka 19, 97101 Prievidza    
MUDr. Jozef Krásny 35664983    
SALUTE-DUR s.r.o. 36350273 Komenského 781/10, 91501 Nové Mesto nad Váhom    
MUDr. Klaudia Dzuranyiová, MPH, MBA 42018331    
MUDr. Ľubica Hrachová 37914928    
INTERN, s.r.o. 46664238 Ľ. Štúra 846/39, 01901 Ilava    
Interná ambulancia NZZ, s.r.o. 48097021 Pod kaštieľom 638/29, 01841 Dubnica nad Váhom    
MUDr. Miloš Jurisa, s.r.o. 47836750 Tajovského 1169/50, 01841 Dubnica nad Váhom    
MASTRA - MEDIC s.r.o. 36339717 Izbická 1556/31, 91501 Nové Mesto nad Váhom    
Sv. Vincent - vnútorné lekárstvo a klinická farmakológia, s.r.o. 48185019 Hviezdoslavova 3, 97101 Prievidza    
SPO-interna, s.r.o. 46388567 Sládkovičova 999/30, 02001 Púchov    
MUDr. Peter Blaško, s.r.o. 44012489 Sládkovičova 45, 95701 Bánovce nad Bebravou    
CHIRINT s.r.o. 36349011 Soblahovská 11/18, 91101 Trenčín    
MUDr. Stela Chudá 37916181    
VEROMON s.r.o. 36347108 Športová 2070/30, 91501 Nové Mesto nad Váhom    
INTEND s.r.o. 36343641 Pod Juhom 3452/21, 91101 Trenčín    
ProDia s.r.o. 46426191 Hliníky 699/12, 01701 Považská Bystrica    
Medinterna Prievidza s.r.o. 36706744 Dúbravská 937/16, 97101 Prievidza    
ZannaM s.r.o. 36758655 Bošácka 2392/8, 91501 Nové Mesto nad Váhom    
RELIGIA s.r.o. 45688851 Gagarinova 1, 91101 Trenčín    
Andriy Mikla 42281385    
MUDr. Ján Sabo 31872999    
DENTAL DAY, s. r. o. 45530220 Mierové námestie 77, 01901 Ilava    
MUDr. Miriam Valjentová 36122939    
MUDr. Oľga Pogányová 34054839    
MUDr. Eva Blatniaková 34048430    
MUDr. Zuzana Mikitová 34048901    
MUDr. Janka Faixová 34057331    
MUDr. Pavel Švirik 31935079    
AG - DENT, s. r. o. 44561997 Dukelská štvrť 1401/3, 01841 Dubnica nad Váhom    
MUDr. Anna Malíčková 31116400    
MUDr. Slavomír Legdan 35675152    
MUDr. Soňa Ondríšková 36123765    
SOA DENT s.r.o. 47734442 Kvášovecká 4167/13, 01841 Dubnica nad Váhom    
MUDr. Dušan Rebro s.r.o. 46913165 Ružová 112, 01901 Ilava    
VEJ dent, s.r.o. 47934328 Pod Lachovcom 1200/34, 02001 Púchov    
Hrčka, s. r. o. 44800282 Majerská 147/11, 91101 Trenčín    
AK DENT, s. r. o. 44822952 Lipová 1000/22, 91501 Nové Mesto nad Váhom    
MDDr. Ivana Megová 51415402    
MDDr. Alexandra Hullová 42377111    
Anetadent, s.r.o. 46856684 Svätoplukova 2108/2, 91105 Trenčín    
AspraDent, s.r.o. 47238976 M. Gorkého 316/1, 97101 Prievidza    
SmartDent s.r.o. 50203509 SNP 263/21, 91601 Stará Turá    
MDDr. Barbora Fukoňová 42150787    
MDDr. Barbora Gulová 50275470    
PeDe s.r.o. 47380438 Pod Lachovcom 1727/55, 02001 Púchov    
Edels s.r.o. 52230163 Študentská 1641/10, 91101 Trenčín    
Teneradent, s. r. o. 52046095 Pod hájom 1359/142, 01841 Dubnica nad Váhom    
KittCare s.r.o. 48126411 Ligetská 1175/20, 97251 Handlová    
IvaDent PB s.r.o. 51015587 Mládežnícka 325, 01701 Považská Bystrica    
MDDr. Jana Štrbeková 50403885    
Stomatocentrum, s.r.o. 51103583 Veľká Okružná 1561, 95801 Partizánske    
MDDr. Jaroslav Marušík 51291509    
Inadent s.r.o. 47090499 Prievidzská 21/19, 97213 Nitrianske Pravno    
MDDr. Katarína Furová 52176720    
K-DENTAL, s.r.o. 45730571 Ulica Bradlanská 5, 91701 Trnava    
Palatin Dent, s.r.o. 48051527 Soblahovská 7262/2A, 91101 Trenčín    
MDDr. Lejla Aujeská 51649250    
Zubný lekár, s.r.o. 46804781 Gagarinova 1, 91101 Trenčín    
UroDent, s.r.o. 46550429 Svätoplukova 1936/9, 02001 Púchov    
MED DENT s.r.o. 36690597 A. Hlinku 11/16, 97101 Prievidza    
MUDr. Linda Polakovič 42378281    
DENTALIS s.r.o. 46245618 Skalka nad Váhom 103, 91331 Skalka nad Váhom    
Sunny Smile, s. r. o. 46873210 J. M. Hurbana 234/20, 90613 Brezová pod Bradlom    
Zubné štúdio Eurodent, s. r. o. 51664453 Ul. J. Gábriša 2535/10A, 91501 Nové Mesto nad Váhom    
MDDr. Martin Kukla 51988895    
A - Dent Ambulancia, s. r. o. 45366101 Rozkvet 2017/39-24, 01701 Považská Bystrica    
MDDr. Martin Ondrejka 48094137    
MY DENT s.r.o. 52153894 Stará Myjava 342, 90701 Myjava    
Dental Angels s. r. o. 52348393 Školská 768/25, 95701 Bánovce nad Bebravou    
smile4you, s.r.o. 46474650 Hurbanova 125/23, 91601 Stará Turá    
PB Dental, s.r.o. 51694964 Dedovec 1024/2, 01701 Považská Bystrica    
Váš Úsmev, s.r.o. 50544918 Pod Dubovcom 99/1, 01851 Nová Dubnica    
MACKO zubná klinika s. r. o. 43857167 Samuela Jurkoviča 13, 91501 Nové Mesto nad Váhom    
Dental Clinic Tri veže s. r. o. 47117648 Centrum 2304, 01701 Považská Bystrica    
MDDr. Tibor Faktor 42152593    
Apex VK, s. r. o. 46998489 Svätoplukova 90/14, 97101 Prievidza    
POVODENT s.r.o. 46871012 Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica    
VIKDENT, s.r.o. 50643312 Brestovec 85, 90701 Brestovec    
MDDr. Zuzana Sláviková 50291416    
MDDr. Haninec Martin, s.r.o. 47905689 Mayerova 403/26, 91401 Trenčianska Teplá    
MUDr. Karol Hatiar 37918940    
AP dent, s.r.o. 48050458 Štefánikova 828, 02001 Púchov    
MUDr. Adriana Petrykowska, s.r.o. 45503885 Mierové námestie 863, 01901 Ilava    
Sulo Dent, s. r. o. 45412596 M. Benku 84/1, 97101 Prievidza    
MUDr. Alena Mičáková 31926240    
MUDr. Alena Trenčanská 31899188    
MUDr. Alica Buzalková 31932827    
DENTAPROX s.r.o. 47236850 P. O. Hviezdoslava 778/23, 01851 Nová Dubnica    
COREXAN, s. r. o. 44533420 Vácka 4111/12, 01841 Dubnica nad Váhom    
BELLE dent, s.r.o. 50555359 Požiarna 1637/3, 02001 Púchov    
AM Dental, s.r.o. 50012428 Pionierska 982/9, 01701 Považská Bystrica    
MUDr. Anna Jakubcová 31191991    
MUDr. Anna Kurtišová 34049134    
DENTAL SEVICES s.r.o. 50973118 Gagarinova 1262/45, 01841 Dubnica nad Váhom    
ANNA DENT DCA s.r.o. 50616561 Dukelská štvrť 1401, 01841 Dubnica nad Váhom    
MUDr. Anna Viechová 31935061    
BEADENT, s. r. o. 45253269 Hlavná 445/9, 95804 Partizánske    
MUDr. Blažena Držková 34048227    
Caduceus, s. r. o. 44440308 Mýtna 146, 91601 Stará Turá    
MUDr. Ivan Hajaš s.r.o. 36857254 Hurbanovo Námestie 28/43, 97201 Bojnice    
MUDr. Dagmar Bujalková 31934994    
MUDr. Daniela Fabianová 31142478    
MUDr. Daniela Gombarčíková, s.r.o. 47729015 Opatovce nad Nitrou 482, 97202 Opatovce nad Nitrou    
MUDr. Daniela Hatiarová 31198775    
MUDr. Daniela Zedníková 35675969    
HD - MED, s.r.o. 46049088 A. Hlinku 588/21, 97201 Bojnice    
ORTHOX - PLUS, s.r.o. 46888276 Andreja Sládkoviča 16/16, 97101 Prievidza    
DENTAM, s. r. o. 47934255 Bohunice 274, 01852 Bohunice    
MUDr. Drahomíra Bajzová 31926185    
MUDr. Dušan Hustý 31928307    
Elzadent s.r.o. 50026569 Moyzesova 1744/3, 02001 Púchov    
WELDENT, s. r. o. 45263469 Bajzova 1283/30, 97201 Bojnice    
MUDr. Eleonóra Žůrková 31198023    
MUDr. Elvíra Vaňová 31935818    
MUDr. Erika Blašková, s.r.o. 50009982 Školská 768/25, 95701 Bánovce nad Bebravou    
MUDr. Eva Gazdíková 31926215    
DENTEVA, s. r. o. 36856878 A. Hlinku 445/17, 97101 Prievidza    
MUDr. Eva Morongová 31932011    
MUDr. Eva Skalická 31198643    
MUDr. Gabriela Miššíková 31842453    
MUDr. Gabriela Štreicherová 31843247    
MUDr. Helena Císarová 31199950    
MUDr. Helena Klapáčová 31996281    
MUDr. Herta Fecková 35666625    
J&J Dental Care, s.r.o. 50838351 Pruské 293, 01852 Pruské    
MUDr. Imrich Barták 50224379    
MUDr. Ingrid Klučková 31865771    
MD design s.r.o. 36347183 Hviezdoslavova 719/69, 91601 Stará Turá    
MONO - medical, s.r.o. 50017608 Považská Teplá 134, 01705 Považská Bystrica    
BI.STOM s.r.o. 50082710 Topoľová 1466/31, 95701 Bánovce nad Bebravou    
MUDr. Iveta Dvoranová 31200061    
BELDENTA s. r. o. 36865303 Energetikov 191/21, 97101 Prievidza    
MUDr. Ján Gašič 31142664    
MUDr. Ján Staňo 36131920    
MUDr. Jana Antolíková 31142681    
J-Dent, s.r.o. 50287508 Športová 69, 91501 Nové Mesto nad Váhom    
U.S. Center zubná klinika s.r.o. 50926420 Karpatská 7722/11A, 91101 Trenčín    
MUDr. Jana Krištofová 31142354    
MUDr. Jana Pašková 36127736    
Slov dent, s.r.o. 44772033 Nábrežie J. Kalinčiaka 101-1/12, 97101 Prievidza    
<< < 1 2 3 4 5 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK