Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica

IČO:00610411
Sídlo:Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica

Zdravotnícke zariadenia

algeziologická ambulancia Algeziologická ambulancia, MUDr. Oľga Polacká, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Algeziológia) 63-00610411-A0031 algeziologická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, MUDr. Ján Kozánek, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Anestéziológia a intenzívna medicína) 63-00610411-A0030 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
ambulancia detskej psychiatrie Ambulancia detskej psychiatrie, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Detská psychiatria) 63-00610411-A0043 ambulancia detskej psychiatrie Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, MUDr. Ivana Čekanová, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 63-00610411-A0053 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie I., Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 63-00610411-A0073 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie II., Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 63-00610411-A0023 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie I, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Klinická imunológia a alergológia) 63-00610411-A0051 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie II, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Klinická imunológia a alergológia) 63-00610411-A0040 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
ambulancia klinickej logopédie Ambulancia klinickej logopédie, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Klinická logopédia) 63-00610411-A0021 ambulancia klinickej logopédie Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica    
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie I., Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Klinická onkológia) 63-00610411-A0025 ambulancia klinickej onkológie Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie II., Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Klinická onkológia) 63-00610411-A0003 ambulancia klinickej onkológie Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie I., Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Klinická psychológia) 63-00610411-A0020 ambulancia klinickej psychológie Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie II., Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Klinická psychológia) 63-00610411-A0069 ambulancia klinickej psychológie Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
ambulancia pediatrickej kardiológie Ambulancia pediatrickej kardiológie, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Pediatrická kardiológia) 63-00610411-A0084 ambulancia pediatrickej kardiológie Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica    
ambulancia pediatrickej neurológie Ambulancia pediatrickej neurológie, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Pediatrická neurológia) 63-00610411-A0045 ambulancia pediatrickej neurológie Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
ambulancia úrazovej chirurgie Ambulancia úrazovej chirurgie, MUDr. Oleksandr Bodnar, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (úrazová chirurgia) 63-00610411-A0028 ambulancia úrazovej chirurgie Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva I, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Vnútorné lekárstvo) 63-00610411-A0055 ambulancia vnútorného lekárstva Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva III- prijmová ambulancia, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Vnútorné lekárstvo) 63-00610411-A0075 ambulancia vnútorného lekárstva Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Ján Šimo, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Vnútorné lekárstvo) 63-00610411-A0059 ambulancia vnútorného lekárstva Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
angiologická ambulancia Angiologická ambulancia, MUDr. Roman Grbál, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Angiológia) 63-00610411-A0085 angiologická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia I - prijmová ambulancia, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Dermatovenerológia) 63-00610411-A0002 dermatovenerologická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia II, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Dermatovenerológia) 63-00610411-A0083 dermatovenerologická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia, doc. MUDr. Ján Bielik CSc., Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Endokrinológia) 63-00610411-A0050 endokrinologická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, MUDr. Andrea Krajčíková, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Gastroenterológia) 63-00610411-A0052 gastroenterologická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
geriatrická ambulancia Geriatrická ambulancia, MUDr. Miriam Lahdová, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Geriatria) 63-00610411-A0024 geriatrická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia I., Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Gynekológia a pôrodníctvo) 63-00610411-A0038 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologicko-pôrodnícka ambulancia II., Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Gynekológia a pôrodníctvo) 63-00610411-A0080 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia I., Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Hematológia a transfuziológia) 63-00610411-A0022 hematologická a transfúziologická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia II., Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Hematológia a transfuziológia) 63-00610411-A0068 hematologická a transfúziologická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia I., Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Chirurgia) 63-00610411-A0034 chirurgická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia II., Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Chirurgia) 63-00610411-A0072 chirurgická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia III., Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Onkológia v chirurgii) 63-00610411-A0032 chirurgická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia IV., Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Chirurgia) 63-00610411-A0081 chirurgická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica    
infektologická ambulancia Infektologická ambulancia, MUDr. Rozália Hachlincová, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Infektológia) 63-00610411-A0048 infektologická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gastroenterológia, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Gastroenterológia) 63-00610411-A0004 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica    
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, MUDr.Martin Krištofík, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Gynekológia a pôrodníctvo) 63-00610411-A0016 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, MUDr.Ladislav Korec, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Chirurgia) 63-00610411-A0017 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, oftalmológia, MUDr. Škrovinová Denisa, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Oftalmológia) 63-00610411-A0019 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, MUDr. Marcel Sumec, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Ortopédia) 63-00610411-A0015 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia, MUDr.Peter Rác, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Otorinolaryngológia) 63-00610411-A0018 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia, MUDr.Ján Šebo, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Urológia) 63-00610411-A0074 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia I, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Kardiológia) 63-00610411-A0054 kardiologická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia II, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Kardiológia) 63-00610411-A0060 kardiologická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
nefrologická ambulancia Nefrologická ambulancia, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Nefrológia) 63-00610411-A0049 nefrologická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica    
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia I., Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Neurológia) 63-00610411-A0046 neurologická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia II., Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Neurológia) 63-00610411-A0062 neurologická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia III., Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Neurológia) 63-00610411-A0063 neurologická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia IV., Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Neurológia) 63-00610411-A0076 neurologická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica    
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia I., Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Oftalmológia) 63-00610411-A0026 oftalmologická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia II., Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Oftalmológia) 63-00610411-A0067 oftalmologická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia I., Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Ortopédia) 63-00610411-A0029 ortopedická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
ortopedická ambulancia Ortopedická ambulancia II., Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Ortopédia) 63-00610411-A0082 ortopedická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, MUDr. Peter Rác, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Otorinolaryngológia) 63-00610411-A0027 otorinolaryngologická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, MUDr. Peter Truchlý, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Pediatria) 63-00610411-A0079 pediatrická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia I., Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Pneumológia a ftizeológia) 63-00610411-A0047 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia II., Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Pneumológia a ftizeológia) 63-00610411-A0061 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia I., Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Psychiatria) 63-00610411-A0044 psychiatrická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia II, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Psychiatria) 63-00610411-A0042 psychiatrická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia III., Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Psychiatria) 63-00610411-A0077 psychiatrická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia IV., Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Psychiatria) 63-00610411-A0078 psychiatrická ambulancia Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica    
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Radiodiagnosticke oddelenie NsP, 2. poschodie, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Rádiológia) 63-00610411-A0012 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 0:00 - 24:00  
stacionár Stacionár, dermatovenerológia, MUDr.Tomáš Kopál, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Dermatovenerológia) 63-00610411-A0007 stacionár Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
stacionár Stacionár, hematológia a transfuziológia, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Hematológia a transfuziológia) 63-00610411-A0006 stacionár Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
stacionár Stacionár, neurológia, MUDr.Branislan Brežný, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Neurológia) 63-00610411-A0005 stacionár Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
stacionár Stacionár, psychiatria, MUDr.Ivana Némethová, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Psychiatria) 63-00610411-A0001 stacionár Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, funkčná diagnostika, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Funkčná diagnostika) 63-00610411-A0010 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, MUDr.Ivana Michálková, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 63-00610411-A0014 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia, MUDr.Marta Kavecká, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Hematológia a transfuziológia) 63-00610411-A0011 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica 0:00 - 0:00  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická mikrobiológia, MUDr.Viliam Kalman, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Klinická mikrobiológia) 63-00610411-A0013 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, patologická anatómia, Mudr.Eva Morávková, Považská Bystrica, (Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica) (Patologická anatómia) 63-00610411-A0009 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocničná 986, 01726 Považská Bystrica dnes neordinuje  

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK