Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín

IČO:00738301
Sídlo:Súdna 15, 91196 Trenčín

Zdravotnícke zariadenia

ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, MUDr.Adriana Dančová, Trenčín, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-00738301-A0009 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS, Súdna 1996/15, 91101 Trenčín 9:00 - 15:00  
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Trenčín, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) (Klinická imunológia a alergológia) 51-00738301-A0017 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS, Súdna 1996/15, 91101 Trenčín dnes neordinuje  
ambulancia klinickej onkológie Ambulancia klinickej onkológie, Trenčín, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) (Klinická onkológia) 51-00738301-A0011 ambulancia klinickej onkológie Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS, Súdna 1996/15, 91101 Trenčín    
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Ilava, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) (Klinická psychológia) 51-00738301-A0110 ambulancia klinickej psychológie ÚVTOS a ÚVV, Mierové námestie 1, 01917 Ilava 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00  
ambulancia klinickej psychológie Ambulancia klinickej psychológie, Trenčín, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) (Klinická psychológia) 51-00738301-A0018 ambulancia klinickej psychológie Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS, Súdna 1996/15, 91101 Trenčín 7:00 - 15:00  
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, Dubnica nad Váhom, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) (Vnútorné lekárstvo) 51-00738301-A0056 ambulancia vnútorného lekárstva ÚVTOS, Dukelská štvrť 941/10, 01841 Dubnica nad Váhom    
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva, MUDr. Milan Králik, Trenčín, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) (Vnútorné lekárstvo) 51-00738301-A0003 ambulancia vnútorného lekárstva Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS, Súdna 1996/15, 91101 Trenčín 10:00 - 11:00  
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva I., Ilava, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) (Zubné lekárstvo) 51-00738301-A0060 ambulancia zubného lekárstva ÚVTOS a ÚVV, Mierové námestie 1, 01917 Ilava 7:00 - 12:00 12:30 - 15:00  
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, Dubnica nad Váhom, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) (Zubné lekárstvo) 51-00738301-A0055 ambulancia zubného lekárstva ÚVTOS, Dukelská štvrť 941/10, 01841 Dubnica nad Váhom dnes neordinuje  
ambulancia zubného lekárstva Ambulancia zubného lekárstva, MUDr.Dušan Bustín, Trenčín, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) (Zubné lekárstvo) 51-00738301-A0014 ambulancia zubného lekárstva Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS, Súdna 1996/15, 91101 Trenčín 8:00 - 15:00  
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, MUDr.Katarína Novačeková, Trenčín, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) (Dermatovenerológia) 51-00738301-A0016 dermatovenerologická ambulancia Súdna 15, 91196 Trenčín dnes neordinuje  
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia, Trenčín, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) (Endokrinológia) 51-00738301-A0042 endokrinologická ambulancia Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS, Súdna 1996/15, 91101 Trenčín    
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, Trenčín, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) (Gastroenterológia) 51-00738301-A0004 gastroenterologická ambulancia Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS, Súdna 1996/15, 91101 Trenčín dnes neordinuje  
hepatologická ambulancia Hepatologická ambulancia, MUDr. Jana Bočáková, Trenčín, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) (Hepatológia) 51-00738301-A0005 hepatologická ambulancia Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS, Súdna 1996/15, 91101 Trenčín dnes neordinuje  
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, MUDr.Ján Barta, Trenčín, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) (Chirurgia) 51-00738301-A0010 chirurgická ambulancia Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS, Súdna 1996/15, 91101 Trenčín dnes neordinuje  
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, MUDr.Alena Žemberová, Trenčín, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) (Kardiológia) 51-00738301-A0006 kardiologická ambulancia Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS, Súdna 1996/15, 91101 Trenčín dnes neordinuje  
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Dušan Poliak, Trenčín, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) (Neurológia) 51-00738301-A0008 neurologická ambulancia Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS, Súdna 1996/15, 91101 Trenčín 8:00 - 9:00  
oftalmologická ambulancia Oftalmologická ambulancia, Trenčín, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) (Oftalmológia) 51-00738301-A0015 oftalmologická ambulancia Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS, Súdna 1996/15, 91101 Trenčín dnes neordinuje  
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Trenčín, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) (Otorinolaryngológia) 51-00738301-A0012 otorinolaryngologická ambulancia Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS, Súdna 1996/15, 91101 Trenčín    
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Trenčín, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) (Pneumológia a ftizeológia) 51-00738301-A0013 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS, Súdna 1996/15, 91101 Trenčín 8:00 - 9:00  
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, MUDr.Boris Šustykevič, Trenčín, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) (Psychiatria) 51-00738301-A0007 psychiatrická ambulancia Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS, Súdna 1996/15, 91101 Trenčín 8:00 - 9:00  
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, MUDr.Eva Múčková, Dubnica nad Váhom, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) (Psychiatria) 51-00738301-A0057 psychiatrická ambulancia ÚVTOS, Dukelská štvrť 941/10, 01841 Dubnica nad Váhom dnes neordinuje  
psychiatrická ambulancia Psychiatrická ambulancia, MUDr.Eva Múčková, Ilava, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) (Psychiatria) 51-00738301-A0061 psychiatrická ambulancia ÚVTOS a ÚVV, Mierové námestie 1, 01917 Ilava 7:00 - 15:00  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, MUDr.Adriana Dančová, Trenčín, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 51-00738301-A0020 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS, Súdna 1996/15, 91101 Trenčín 7:00 - 15:00  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr Jana Slobodníková CSc., Trenčín, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) (Rádiológia) 51-00738301-A0019 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS, Súdna 1996/15, 91101 Trenčín 7:00 - 15:00  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, MUDr.Eva Spotová, Ilava, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) (Rádiológia) 51-00738301-A0094 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek ÚVTOS a ÚVV, Mierové námestie 1, 01917 Ilava    
urologická ambulancia Urologická ambulancia, MUDr. Matúš Chocholatý, Trenčín, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) (Urológia) 51-00738301-A0041 urologická ambulancia Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS, Súdna 1996/15, 91101 Trenčín dnes neordinuje  
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Helena Janišová, Trenčín, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) (Všeobecné lekárstvo) 51-00738301-A0002 všeobecná ambulancia pre dospelých Nemocnica pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS, Súdna 1996/15, 91101 Trenčín 7:00 - 15:00  
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr. Katarína Kukučová Marečková, Dubnica nad Váhom, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) (Všeobecné lekárstvo) 51-00738301-A0024 všeobecná ambulancia pre dospelých ÚVTOS, Dukelská štvrť 941/10, 01841 Dubnica nad Váhom 7:00 - 15:00  
všeobecná ambulancia pre dospelých Všeobecná ambulancia pre dospelých, MUDr.Milan Koštek, Ilava, (Nemocnica pre obvinených a odsúdených a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Trenčín) (Všeobecné lekárstvo) 51-00738301-A0027 všeobecná ambulancia pre dospelých ÚVTOS a ÚVV, Mierové námestie 1, 01917 Ilava 7:00 - 15:00  

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK