Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Nemocnica s poliklinikou Myjava

IČO:00610721
Sídlo:Staromyjavská 59, 90701 Myjava

Zdravotnícke zariadenia

ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny, Myjava, (Nemocnica s poliklinikou Myjava) (Anestéziológia a intenzívna medicína) 63-00610721-A0022 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Staromyjavská 59, 90701 Myjava 8:00 - 15:00  
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy, MUDr. Alexandra Sláviková, Myjava, (Nemocnica s poliklinikou Myjava) (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 63-00610721-A0036 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Staromyjavská 59, 90701 Myjava 7:00 - 15:00  
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, Myjava, (Nemocnica s poliklinikou Myjava) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 63-00610721-A0018 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Staromyjavská 59, 90701 Myjava 7:00 - 15:00  
ambulancia klinickej imunológie a alergológie Ambulancia klinickej imunológie a alergológie, Myjava, (Nemocnica s poliklinikou Myjava) (Klinická imunológia a alergológia) 63-00610721-A0035 ambulancia klinickej imunológie a alergológie Staromyjavská 59, 90701 Myjava 7:00 - 15:00  
ambulancia pediatrickej nefrológie Ambulancia pediatrickej nefrológie, Myjava, (Nemocnica s poliklinikou Myjava) (Pediatrická nefrológia) 63-00610721-A0032 ambulancia pediatrickej nefrológie Staromyjavská 59, 90701 Myjava 7:00 - 13:00  
ambulancia pediatrickej neurológie Ambulancia pediatrickej neurológie, Myjava, (Nemocnica s poliklinikou Myjava) (Pediatrická neurológia) 63-00610721-A0029 ambulancia pediatrickej neurológie Staromyjavská 59, 90701 Myjava 11:00 - 15:00  
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva 1., MUDr. Alžbeta Tibenská, Myjava, (Nemocnica s poliklinikou Myjava) (Vnútorné lekárstvo) 63-00610721-A0002 ambulancia vnútorného lekárstva Staromyjavská 59, 90701 Myjava 7:00 - 15:00  
ambulancia vnútorného lekárstva Ambulancia vnútorného lekárstva 2., MUDr. Katarína Valjanová, Myjava, (Nemocnica s poliklinikou Myjava) (Vnútorné lekárstvo) 63-00610721-A0041 ambulancia vnútorného lekárstva Staromyjavská 59, 90701 Myjava 7:00 - 15:00  
angiologická ambulancia Angiologická ambulancia, MUDr. Tomáš Podpera, Myjava, (Nemocnica s poliklinikou Myjava) (Angiológia) 63-00610721-A0037 angiologická ambulancia Staromyjavská 59, 90701 Myjava 7:00 - 15:30  
dermatovenerologická ambulancia Dermatovenerologická ambulancia, Stará Turá, (Nemocnica s poliklinikou Myjava) (Dermatovenerológia) 63-00610721-A0006 dermatovenerologická ambulancia Mýtna 146, 91601 Stará Turá 7:00 - 11:00  
endokrinologická ambulancia Endokrinologická ambulancia, doc. MUDr. Ján Bielik CSc., Myjava, (Nemocnica s poliklinikou Myjava) (Endokrinológia) 63-00610721-A0034 endokrinologická ambulancia Staromyjavská 59, 90701 Myjava 6:30 - 16:30  
gastroenterologická ambulancia Gastroenterologická ambulancia, MUDr. Filip Filan, Myjava, (Nemocnica s poliklinikou Myjava) (Gastroenterológia) 63-00610721-A0038 gastroenterologická ambulancia Staromyjavská 59, 90701 Myjava 7:00 - 15:00  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekologická ambulancia, Myjava, (Nemocnica s poliklinikou Myjava) (Gynekológia a pôrodníctvo) 63-00610721-A0026 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Staromyjavská 59, 90701 Myjava 7:00 - 15:00  
hematologická a transfúziologická ambulancia Hematologická a transfúziologická ambulancia, Myjava, (Nemocnica s poliklinikou Myjava) (Hematológia a transfuziológia) 63-00610721-A0017 hematologická a transfúziologická ambulancia Staromyjavská 59, 90701 Myjava 6:00 - 14:00  
chirurgická ambulancia Chirurgická ambulancia, Myjava, (Nemocnica s poliklinikou Myjava) (Chirurgia) 63-00610721-A0024 chirurgická ambulancia Staromyjavská 59, 90701 Myjava 7:00 - 15:00  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, gynekológia a pôrodníctvo, Myjava, (Nemocnica s poliklinikou Myjava) (Gynekológia a pôrodníctvo) 63-00610721-A0015 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Staromyjavská 59, 90701 Myjava 13:00 - 15:00  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, chirurgia, Myjava, (Nemocnica s poliklinikou Myjava) (Chirurgia) 63-00610721-A0014 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Staromyjavská 59, 90701 Myjava 13:00 - 15:00  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, ortopédia, MUDr. Ján Hornák, Myjava, (Nemocnica s poliklinikou Myjava) (Ortopédia) 63-00610721-A0004 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Staromyjavská 59, 90701 Myjava dnes neordinuje  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, otorinolaryngológia, Myjava, (Nemocnica s poliklinikou Myjava) (Otorinolaryngológia) 63-00610721-A0016 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Staromyjavská 59, 90701 Myjava dnes neordinuje  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Jednodňová zdravotná starostlivosť, urológia, Myjava, (Nemocnica s poliklinikou Myjava) (Urológia) 63-00610721-A0013 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Staromyjavská 59, 90701 Myjava 7:00 - 15:00  
kardiologická ambulancia Kardiologická ambulancia, MUDr. Marián Kozlovský, Myjava, (Nemocnica s poliklinikou Myjava) (Kardiológia) 63-00610721-A0040 kardiologická ambulancia Staromyjavská 59, 90701 Myjava 7:00 - 15:00  
neurologická ambulancia Neurologická ambulancia, MUDr. Jozef Zeman, Myjava, (Nemocnica s poliklinikou Myjava) (Neurológia) 63-00610721-A0046 neurologická ambulancia Staromyjavská 59, 90701 Myjava 7:00 - 15:00  
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia, Myjava, (Nemocnica s poliklinikou Myjava) (Otorinolaryngológia, Foniatria) 63-00610721-A0020 otorinolaryngologická ambulancia
Neprítomnosti:
od 25. mája 2020 do 29. mája 2020
Staromyjavská 59, 90701 Myjava dnes neordinuje  
otorinolaryngologická ambulancia Otorinolaryngologická ambulancia,, Stará Turá, (Nemocnica s poliklinikou Myjava) (Otorinolaryngológia) 63-00610721-A0007 otorinolaryngologická ambulancia Mýtna 146, 91601 Stará Turá 7:00 - 15:00  
pediatrická ambulancia Pediatrická ambulancia, Myjava, (Nemocnica s poliklinikou Myjava) (Pediatria) 63-00610721-A0027 pediatrická ambulancia Staromyjavská 59, 90701 Myjava 7:00 - 15:00  
pneumologicko-ftizeologická ambulancia Pneumologicko-ftizeologická ambulancia, Myjava, (Nemocnica s poliklinikou Myjava) (Pneumológia a ftizeológia) 63-00610721-A0031 pneumologicko-ftizeologická ambulancia Staromyjavská 59, 90701 Myjava 7:00 - 15:00  
reumatologická ambulancia Reumatologická ambulancia, Myjava, (Nemocnica s poliklinikou Myjava) (Reumatológia) 63-00610721-A0039 reumatologická ambulancia Staromyjavská 59, 90701 Myjava dnes neordinuje  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, MUDr. Ján Košík, Brezová pod Bradlom, (Nemocnica s poliklinikou Myjava) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 63-00610721-A0005 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Budovateľská 2, 90613 Brezová pod Bradlom 7:00 - 15:00  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia, Myjava, (Nemocnica s poliklinikou Myjava) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 63-00610721-A0012 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Staromyjavská 59, 90701 Myjava 7:00 - 15:00  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, hematológia a transfuziológia, Myjava, (Nemocnica s poliklinikou Myjava) (Hematológia a transfuziológia) 63-00610721-A0008 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Staromyjavská 59, 90701 Myjava 7:00 - 15:00  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická biochémia, Myjava, (Nemocnica s poliklinikou Myjava) (Klinická biochémia) 63-00610721-A0010 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Staromyjavská 59, 90701 Myjava 7:00 - 15:00  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, klinická mikrobiológia, Myjava, (Nemocnica s poliklinikou Myjava) (Klinická mikrobiológia) 63-00610721-A0011 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Staromyjavská 59, 90701 Myjava 7:00 - 15:00  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Myjava, (Nemocnica s poliklinikou Myjava) (Rádiológia) 63-00610721-A0009 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Staromyjavská 59, 90701 Myjava 7:00 - 15:00  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek SVaLZ, rádiológia, Stará Turá, (Nemocnica s poliklinikou Myjava) (Rádiológia) 63-00610721-A0045 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek null, Mýtna 146, 91601 Stará Turá 6:30 - 15:00  
urologická ambulancia Urologická ambulancia, MUDr. Rudolf Móro, Myjava, (Nemocnica s poliklinikou Myjava) (Urológia) 63-00610721-A0021 urologická ambulancia Staromyjavská 59, 90701 Myjava dnes neordinuje  

Mohlo by vás zaujať

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK