Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Sociálna pomoc

Pre občanov informácie o sociálnych službách dostupných v kraji a o možnosti ich využitia.

Pre poskytovateľov sociálnych služieb ich registrácia.

Trenčiansky samosprávny kraj v zmysle svojej pôsobnosti zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb v útulku, zariadení podporovaného bývania, domovoch sociálnych služieb a špecializovaných zariadeniach. Vzhľadom na túto pôsobnosť má Trenčiansky samosprávny kraj víziu postupne transformovať existujúce kombinované zariadenia pre seniorov na domovy sociálnych služieb a špecializované zariadenia.

Trenčiansky samosprávny kraj má spracovanú stratégiu rozvoja sociálnych služieb v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z., ktorej cieľom je naplnenie záujmov, úloh a podporných opatrení vlády Slovenskej republiky v sociálnej oblasti, je reakciou na modernizáciu sociálnych služieb a hlavne má zabezpečiť efektívne vytváranie podmienok realizácie naplnenia potrieb sociálnych služieb pre obyvateľov Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Aktuality

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK