Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Vyhodnotenie participatívneho komunitného rozpočtu 2017

Charakteristika pre záložku Vyhodnotenie 1. ročníka Participatívno-komunitného rozpočtu TSK 2017

Pilotný ročník Participatívneho-komunitného rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja premenil spoločensky prospešné návrhy obyvateľov kraja na realitu. 

Po vzore niektorých slovenských miest sa cestou možnosti participácie ľudí na prerozdelení verejných financií rozhodol ísť aj Trenčiansky samosprávny kraj. Svojim obyvateľom umožnil vôbec ako prvý z 8 samosprávnych krajov na Slovensku rozhodnúť, kam poputuje 99 tisíc eur. Počas mesiacov apríl a máj 2017 predložila verejnosť 35 projektov. Celkovo 29 z 35 jedinečných nápadov na zlepšenie podmienok v kraji splnilo požadované kritériá a postúpilo do hlasovania verejnosti. Finálnej realizácie sa zo župného rozpočtu TSK dočkalo 28 z nich.

 

Škála predložených projektov bola naozaj široká

Využiť šancu skrášliť svoje okolie, príp. zorganizovať aktivitu pre určitú skupinu ľudí v regióne využili obyvatelia 8 okresov Trenčianskej župy. Predkladať ich mohli fyzické i právnické osoby s trvalým pobytom na území Trenčianskeho kraja. V prvom ročníku Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK svoju šancu zmeny využili len právnické osoby, najčastejšími navrhovateľmi boli občianske združenia, nechýbali však medzi nimi ani niektoré mestá a obce Trenčianskeho kraja.  

Predložené projekty zastrešovali oblasti, ako kultúra, šport, životné prostredie, voľnočasové aktivity, doprava a komunikácie a sociálna pomoc a sociálne služby. Z nich mali najpočetnejšie zastúpenie nápady ľudí z oblasti voľnočasových aktivít. Projekty z tejto oblasti ponúkli nové možnosti trávenia voľného času, pričom sa pri ich navrhovaní myslelo najmä na rodiny s deťmi. Podnietiť rodiny tráviť voľný čas spolu malo zároveň napomôcť znížiť deficit spoločenského života rodičov popri výchove detí a tiež poskytnúť možnosť spoznať nových ľudí a vytvoriť si nové priateľstvá.

Druhá početne zastúpená skupina predložených návrhov sa týkala oblasti kultúry. Cieľom kultúrnych podujatí nebol iba zámer priniesť návštevníkom príjemný kultúrny zážitok, ale ich prostredníctvom spojiť všetky generácie či komunity mesta alebo obce. Tretie miesto v rámci jednotlivých oblastí pripadlo športu. Päť predložených projektov ponúklo deťom priestor na sebarealizáciu, možnosť zdokonalenia sa v niektorom zo športov či spolupodieľania sa na organizovaní športových súťaží. Z oblasti životného prostredia napomohli tri návrhy od obyvateľov kraja budovať a rozvíjať vzťah ľudí s prírodou. Po jednom projekte prišlo na župný úrad z oblasti dopravy a komunikácií a z oblasti sociálnej pomoci a sociálnych služieb

 

Popis realizovaných aktivít v rámci jednotlivých projektov prvého ročníka Participatívneho-komunitného rozpočtu TSK za 8 okresov Trenčianskeho kraja nájdete na: https://www.tsk.sk/financie/participativny-komunitny-rozpocet/vyhodnotenie-participativneho-komunitneho-rozpoctu-2017.html?page_id=459744

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK