Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Participatívny komunitný rozpočet 2022

PaKR TSK 2022 - Fáza: Hlasovanie 15.5. - 30.5.2022

TSK PaKR - hlasovanie 2022

Hlasovanie o jednotlivých projektoch spúšťa TSK od 15. mája (nedeľa) formou SMS (1 SMS = 1 hlas). Hlasovanie bude trvať do 30. mája (pondelok). Pre získanie finančnej dotácie musí projekt dostať najmenej 150 platných hlasov a pri viac hlasoch rozhoduje poradie s najviac hlasmi. Z 1 mobilného telefónneho čísla je platný iba 1 hlas. Za SMS hlasovanie občania neplatia a všetky náklady znáša TSK.

pkr hlasuj za projekt

Hlasovanie budete môcť uskutočniť na stránke k danému projektu, ktorý si vyberiete:

1. Vyberte si OKRES a v ňom PROJEKT za ktorý chcete hlasovať.

2. Do poľa "Chcem hlasovať za projekt" zadajte Váše správne telefónne mobilné číslo (výsledný tvar je +4219XXXXXXXX - zadávate bez prvej 0 a bez medzier), na ktoré Vám príde do SMS kód pod názvom TSK-PaKR (Upozorňujeme, že kým príde potvrdzovací kód do SMS neodchádzajte zo stránky projektu!)

3. Potvrdením kódu z SMS, čím overíte svoj hlas a úspešne zahlasujete za vybraný projekt.

Výsledky hlasovania TSK zverejní podľa platného VZN 10. júna na svojom webovom sídle i úradnej tabuli. Všetkým predkladateľom projektov držíme palce a tešíme sa na aktivity, ktoré sa vďaka Participatívnemu-komunitnému rozpočtu TSK zrealizujú v prospech obyvateľov regiónu či návštevníkov podujatí, resp. zapojených organizácií.

Priebežné výsledky TSK nezverejňuje!

Platné budú len hlasy zaslané do 30.5.2022 (do polnoci).

Bánovce nad Bebravou

9 navrhnutých projektov, menovania členov rady, hodnotiace tabuľky, zápisnica z verejného zvažovania

Ilava

13 navrhnutých projektov, menovania členov rady, hodnotiace tabuľky, zápisnica z verejného zvažovania

Myjava

8 navrhnutých projektov, menovania členov rady, hodnotiace tabuľky, zápisnica z verejného zvažovania

Nové Mesto nad Váhom

6 navrhnutých projektov, menovania členov rady, hodnotiace tabuľky, zápisnica z verejného zvažovania

Partizánske

13 navrhnutých projektov, menovania členov rady, hodnotiace tabuľky, zápisnica z verejného zvažovania

Považská Bystrica

19 navrhnutých projektov, menovania členov rady, hodnotiace tabuľky, zápisnica z verejného zvažovania

Prievidza

7 navrhnutých projektov, menovania členov rady, hodnotiace tabuľky, zápisnica z verejného zvažovania

Púchov

18 navrhnutých projektov, menovania členov rady, hodnotiace tabuľky, zápisnica z verejného zvažovania

Trenčín

15 navrhnutých projektov, menovania členov rady, hodnotiace tabuľky, zápisnica z verejného zvažovania

Verejné zvažovania navrhovaných projektov PaKR 2022

Harmonogram a priebeh verejných zvažovaní v jednotlivých okresoch.

Proces PKR v roku 2022

Ako žiadať o grant z Participatívneho-komunitného rozpočtu ...

Informácie o hlasovaní

Hlasovanie o jednotlivých projektoch spúšťa TSK od 15. mája (nedeľa) formou SMS (1 SMS = 1 hlas). Hlasovanie bude trvať do 30. mája (pondelok). Pre získanie finančnej dotácie musí projekt dostať najmenej 150 platných hlasov a pri viac hlasoch rozhoduje poradie s najviac hlasmi. Z 1 mobilného telefónneho čísla je platný iba 1 hlas. Za SMS hlasovanie občania neplatia a všetky náklady znáša TSK.

Hodnotiace kritériá

Navrhovateľ projektu musí spĺňať hodnotiace kritéria.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK