Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Participatívny komunitný rozpočet 2023

PaKR TSK - Hlasovanie do 30. mája 2023

infografika 4. fáza - hlasovanie

Bánovce nad Bebravou

10 navrhnutých projektov, menovania členov rady, hodnotiace tabuľky, zápisnica z verejného zvažovania

Ilava

9 navrhnutých projektov, menovania členov rady, hodnotiace tabuľky, zápisnica z verejného zvažovania

Myjava

10 navrhnutých projektov, menovania členov rady, hodnotiace tabuľky, zápisnica z verejného zvažovania.

Nové Mesto nad Váhom

7 navrhnutých projektov, menovania členov rady, hodnotiace tabuľky, zápisnica z verejného zvažovania

Partizánske

21 navrhnutých projektov, menovania členov rady, hodnotiace tabuľky, zápisnica z verejného zvažovania

Považská Bystrica

15 navrhnutých projektov, menovania členov rady, hodnotiace tabuľky, zápisnica z verejného zvažovania

Prievidza

17 navrhnutých projektov, menovania členov rady, hodnotiace tabuľky, zápisnica z verejného zvažovania

Púchov

18 navrhnutých projektov, menovania členov rady, hodnotiace tabuľky, zápisnica z verejného zvažovania

Trenčín

17 navrhnutých projektov, menovania členov rady, hodnotiace tabuľky, zápisnica z verejného zvažovania

Verejné zvažovania navrhovaných projektov PaKR 2023

Harmonogram a priebeh verejných zvažovaní v jednotlivých okresoch.

Proces PKR v roku 2023

Ako žiadať o grant z Participatívneho-komunitného rozpočtu ...

Hodnotiace kritériá

Navrhovateľ projektu musí spĺňať hodnotiace kritéria.

Informácie o hlasovaní

Hlasovanie o jednotlivých projektoch spúšťa TSK od 15. mája (pondelok) formou SMS (1 SMS = 1 hlas). Hlasovanie bude trvať do 30. mája (utorok). Pre získanie finančnej dotácie musí projekt dostať najmenej 150 platných hlasov a pri viac hlasoch rozhoduje poradie s najviac hlasmi. Z 1 mobilného telefónneho čísla je platný iba 1 hlas. Za SMS hlasovanie občania neplatia a všetky náklady znáša TSK.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK