Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Proces PKR v roku 2020

Proces Participatívneho - komunitného rozpočtu v roku 2020

 

Proces PaKR sa každoročne opakuje avšak napriek tomu treba sledovať platné VZN. Dôležité zmeny platné od 1.1.2020:

  1. Pôsobnosť VZN
  2. Podmienky čerpania finančných prostriedkov určených na víťazné projekty
  3. Proces Participatívneho – komunitného rozpočtu
  4. Propagácia TSK v projekte PaKR – zverejnené logo Participatívneho – komunitného rozpočtu
  5. Súhlas k podpore projektu minimálne 30-tich ďalších dospelých občanov

 

 

O konkrétnych projektoch sa rozhoduje podľa nasledovného harmonogramu:

Proces

Termíny

Zasielanie/predkladanie projektov

január - marec

Zasadnutie Rady pre PaKR aposúdeniepredložených projektov

do 20. apríla

Zverejnenie projektov

25. apríl

Verejné zvažovanie

apríl - máj

Verejné hlasovanie

15. – 30. máj

Vyhlásenie výsledkov hlasovania

10. júna

Uzatvorenie zmluvných vzťahov

31. augusta

Realizácia projektov

jún – november

Zúčtovanie projektov

do 15. 12. príslušného kalendárneho roka

Zverejnenie vyhodnoteniaprojektov

do 31. 12. príslušného kalendárneho roka

 

 

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK