Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Hodnotiace kritériá a tabuľky

Navrhovateľ projektu musí spĺňať hodnotiace kritéria:

a) súlad s prioritou TSK – podpora všestranného rozvoja územia Trenčianskeho kraja a starostlivosť o potreby obyvateľov kraja,
b) participácia verejnosti,
c) dostatočne konkrétny a zrozumiteľný popis cieľa a aktivít projektu,
d) zadefinovanie cieľovej skupiny a rozsah oslovenia cieľovej skupiny,
e) spôsob a miera využiteľnosti výsledkov projektu pre cieľovú skupinu,
f) miera prínosu precieľovú skupinu / verejnosť,
g) primeranosť rozpočtovaných finančných prostriedkov vzhľadom na ciele a parametre riešenia,
h) dostatočný popis spolupráce navrhovateľa s ostatnými partnermi,
i) prehľadnosť a zrozumiteľnosť vecného a časového harmonogramu projektu,
j) inovatívnosť a originalita projektu.

Pre každé kritérium sa stanovuje bodové hodnotenie 0–5. V prípade, že projekt v kritériu pod písmenom a) dosiahne 0 bodov bude pri verejnom zvažovaní projektov vyradený a nebude zverejnený na hlasovanie.

V hodnotení projektov nájdete aj hodnotiace tabuľky jednotlivých projektov.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK