Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Krajskí poslanci spoznávali Juhomoravský kraj

Krajskí poslanci spoznávali Juhomoravský kraj

Zástupcovia Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) pod vedením podpredsedu TSK Richarda Takáča navštívili v dňoch 25. a 26. novembra 2015 Juhomoravský kraj (JMK), kde sa stretli s viacerými predstaviteľmi regionálnej samosprávy. Členmi delegácie TSK, ktorí sa zúčastnili dvojdňovej pracovnej návštevy Juhomoravského regiónu, boli poslanci Zastupiteľstva TSK Pavol Bagin, Anna Abramovičová, Eva Bočincová , Juraj Ondračka a výkonná riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región Eva Frývaldská.

Prvý deň programu začal oficiálnym prijatím v sídle Krajského úradu JMK v Brne, kde delegáciu TSK privítal námestník hejtmana JMK Roman Celý. Hlavnou témou rokovania bolo prehĺbenie obojstranne prospešnej spolupráce, ktorá začala v roku 2014 podpisom Dohody o spolupráci. Podľa slov Romana Celého je potrebné rozvíjať spoluprácu v oblasti čerpania fondov Európskej únie. „Naša vízia je prehlbovať najmä cezhraničnú spoluprácu, v novom programovacom období sa priam ponúkajú projekty v oblasti kultúry a cestovného ruchu,“ uviedol námestník hejtmana. V oblasti propagácie Trenčianskeho kraja a jeho atraktivít cestovného ruchu ponúkol účasť TSK na veľtrhu cestovného ruchu Regiontour 2016 v Brne v spoločnom stánku Juhomoravského kraja. Ďalej navrhol možnosť prezentovať zaujímavosti o TSK, jeho historických, kultúrnych a turistických pamiatkach v budove Krajského úradu a na najnavštevovanejších pamiatkach v JMK.

Program návštevy zástupcov TSK v Juhomoravskom kraji bol koncipovaný tak, aby poskytol prehľad o najnovších poznatkoch a úspechoch JMK v oblasti školstva, sociálnej starostlivosti a cestovného ruchu. Fungovanie a činnosť Ústavu sociálnej starostlivosti Srdce v domove v obci Klentnica prezentoval delegácii z Trenčianskeho kraja riaditeľ Ústavu Zbyněk Tureček a poslankyňa Zastupiteľstva JMK Ilona Žišková – Vágnerová.

Pri návšteve chráneného bývania mali zástupcovia TSK možnosť vidieť spôsob deinštitucionalizácie sociálnych služieb a integráciu prijímateľov sociálnej starostlivosti do miestnej komunity.

Program prvého dňa návštevy Juhomoravského kraja bol ukončený prehliadkou historického centra a zámku v meste Mikulov s odborným výkladom riaditeľa Regionálneho múzea v Mikulove Petra Kubína a riaditeľky Centrály cestovného ruchu - Jižní Morava Zuzany Vojtovej.

Druhý deň návštevy začal na pietnom mieste Kounicovy koleje, kde bol delegácii TSK priblížený tragický osud českej inteligencie v období Českého protektorátu. Pamiatku popravených českých väzňov si delegácia TSK uctila položením venca. Následne sa zástupcovia TSK presunuli do obce Kuřim, kde navštívili základnú školu Jungmannova, ktorá sa môže pochváliť špeciálnym programom na technickú výučbu žiakov.

Spomedzi úspešných podnikateľských aktivít v oblasti cestovného ruchu bol zástupcom TSK prezentovaný golfový areál Kaskáda a najúspešnejšie regionálne letisko v Českej republike -Letisko Brno, a.s. S predsedom predstavenstva brnenského letiska Jiřím Filipom delegácia diskutovala aj o propagácii novej leteckej linky Brno – Mníchov, ktorá by mohla byť využívaná aj obyvateľmi slovenského pohraničia.

Podpredseda TSK Richard Takáč ocenil bohatý program a priateľské prijatie zástupcami Juhomoravského kraja. Vyjadril želanie na ďalšie prehlbovanie spolupráce. „Máme k sebe veľmi blízko, či už historicky alebo vďaka množstvu aktivít, ktoré prebiehali v  rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce. Tieto dva dni boli pre nás vzájomným obohatením, preto verím, že v budúcnosti sa spolupráca utuží a bude pokračovať,“ zhodnotil návštevu podpredseda TSK.

Budúca spolupráca

Ako najperspektívnejšie oblasti budúcej spolupráce sa javia oblasť cestovného ruchu a sociálnej starostlivosti. Príklady starostlivosti o klientov a skúsenosti s procesom deištitucionalizácie si budú s Ústavom sociálnej starostlivosti v Klentnici vymieňať niektoré sociálne zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Na spolupráci a vypracovávaní spoločných projektov v rámci Operačného programu cezhraničná spolupráca sa dohodli riaditeľky organizácií cestovného ruchu z oboch partnerských krajov. Projekty by mali byť zamerané na podporu kultúrneho dedičstva a zachovávanie tradícií slovenských a českých regiónov.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK