Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Medzinárodných odborníkov zaujali inovácie a turistické atrakcie Trenčianskeho kraja

Medzinárodných odborníkov zaujali inovácie a turistické atrakcie Trenčianskeho kraja

Počas tohto týždňa sa na Slovensku, konkrétne v Bratislave, Trenčíne, Žiline a Nitre, v dňoch 21. – 23. septembra 2015 konalo 2. sympózium o inováciách, technologickej spolupráci a medzinárodného transferu technológií. Cieľom podujatia bolo zdieľanie skúseností a objavenie možností budúcej spolupráce medzi Čínou a krajinami strednej a východnej Európy. Okrem zástupcov Číny sa sympózia zúčastnili experti zo 16 európskych štátov. 3-dňové podujatie otvoril v priestoroch Centra vedecko-technických informácií v Bratislave minister školstva Juraj Draxler.

Program Sympózia o inováciách zahŕňal prednášky slovenských odborníkov v oblasti inovácií a technológií a taktiež návštevy spoločností sídliacich na území  Slovenskej republiky, ktoré sa zaoberajú výskumom a vývojom. V rámci druhého dňa sympózia, t.j. v utorok 22. septembra 2015, zavítali účastníci sympózia aj do Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý bol oslovený za spoluorganizátora podujatia v Trenčíne.

Prednáškovú časť programu v Trenčíne zahájil Peter Paulen, predseda Slovensko-čínskej obchodnej komory. Najnovšími technologickými postupmi a inováciami sa prišli pochváliť zástupcovia firiem z Trenčianskeho kraja. Štefan Kukučka zo spoločnosti MERTC (MESNAC European Research and Technical Centre) so sídlom v Dubnici nad Váhom prezentoval úspechy spoločnosti a skúsenosti zo spolupráce s čínskou spoločnosťou. Spoločnosť KONŠTRUKTA Industry Trenčín, jej technologické zariadenia a výrobné metódy predstavil Vladimír Ulický. Peter Duchovič Pavol Meluš zahraničným odborníkom prezentovali skúsenosti a poznatky v oblasti výskumu a vývoja spoločnosti VIPO z Partizánskeho.

S prezentáciou o Trenčianskom samosprávnom kraji vystúpila výkonná riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región Eva Frývaldská, ktorá účastníkom predstavila investičný a turistický potenciál Trenčianskeho kraja. „Som veľmi rada, že sme dostali možnosť prezentovať Trenčiansky samosprávny kraj na tomto medzinárodnom sympóziu. Účastníkom sme predstavili podnikateľské prostredie, investičné možnosti, ale aj turistické atraktivity nášho kraja. Po pracovnej časti sympózia sa účastníci presunuli na Trenčiansky hrad, kde sme im prezentovali históriu tejto národnej kultúrnej pamiatky a dominanty Považia,“ povedala výkonná riaditeľka KOCR Trenčín región.  

Sym­pó­zium o inováciách bolo vynikajúcou príl­eži­tosťou pre účastníkov, medzi ktorými nechýbali vlád­ni pred­sta­vi­te­lia, odborníci a ma­na­žé­ri v ob­las­ti ino­vá­cií, na nadviazanie vzá­jom­ne pros­peš­ných vzťa­hov a zdie­ľa­nie zna­los­tí a skúseností. Zahrnutie Trenčianskeho kraja do programu sympózia ponúklo jedinečnú príležitosť predstaviť Trenčiansky samosprávny kraj ako dynamicky sa rozvíjajúci a moderný región, ktorý kladie dôraz na inovácie, nové technológie a výchovu kvalitných odborníkov pre potreby trhu práce.

Hlavnými organizátormi Sympózia o inováciách boli Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrum vedecko-technických informácií a Slovensko–čínska obchodná komora.

Fotogaléria

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK