Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Obce z Trenčianskeho kraja bodovali v súťaži Dedina roka 2015

Obce z Trenčianskeho kraja bodovali v súťaži Dedina roka 2015

Aj tento rok Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) vyhlásila národnú súťaž Dedina roka 2015. Do akcie konanej v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR), Spolkom pre obnovu dediny (SPOD) a Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS) sa tak už po ôsmy krát mohla zapojiť každá obec Slovenskej republiky bez štatútu mesta, ktorá chcela prezentovať svoje výsledky, aktivity a iniciatívy uskutočnené v procese obnovy dediny a v zmysle udržateľného rozvoja vidieka.

Úlohou tejto súťaže je preveriť úspešnosť fungovania Programu obnovy dediny na Slovensku, povzbudiť obyvateľov k aktívnej účasti na rozvoji svojho domova, zdôrazniť tradície a rozmanitosť kultúry a krajiny vidieckych regiónov, priblížiť snahy obnovy slovenských dedín európskej úrovni a upevniť postavenie vidieka v politike a spoločnosti. Hlavnou myšlienkou je i zachovanie tváre a duše dediny.

Víťaz súťaže získal okrem prestížneho titulu Dedina roka 2015 aj možnosť reprezentovať Slovenskú republiku v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny. Okrem hlavného titulu Dedina roka boli v súťaži udelené ocenenia aj v nasledujúcich kategóriách: Dedina ako hospodár, Dedina ako klenotnica, Dedina ako pospolitosť, Dedina ako partner, Dedina ako hostiteľ, Dedina ako záhrada, Mimoriadna cena a Internetové hlasovanie verejnosti.

Ako zhodnotil predseda krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región Juraj Gerlici: „Myslím si, že táto súťaž poskytuje vynikajúcu príležitosť pre obce nielen v rámci podpory regionálneho rozvoja, ale zároveň napomáha rozvoju domáceho cestovného ruchu a propagácii našich obcí a regiónov doma a v zahraničí tým, že upozorňuje na ich zaujímavosti a jedinečné atribúty“.

Víťazom hlavnej kategórie súťaže Dedina roka 2015 sa stala obec Spišský Hrhov, ktorá najkomplexnejšie preukázala naplnenie princípov a požiadaviek súťaže spomedzi zúčastnených dedín. Na druhom mieste skončila dedina z Trenčianskeho kraja, a to konkrétne obec Bošáca z okresu Nové Mesto nad Váhom. Obec Bošáca je preslávená najmä svojou Bošáckou pálenicou, ktorá má vyše tristoročnú tradíciu. Bošácka slivovica je tradičným slovenským výrobkom, ktorý si vďaka výborným klimatickým podmienkam, výnimočnému technologickému postupu a s tým súvisiacej jedinečnej kvalite získal dobré meno na Slovensku i v zahraničí. V strede obce, hneď v susedstve Bošáckej pálenice sa nachádza múzeum skanzenového typu, ktoré nesie názov Múzeum Bošáckej doliny a ktoré približuje kultúrno-historický obraz života v tejto doline. Táto oblasť okrem iného ponúka i širokú škálu možností na vykonávanie pešej turistiky, cykloturistiky, paraglidingu a mnohých ďalších outdoorových aktivít.

Obce Trenčianskeho kraja bodovali aj v rámci vedľajších kategórii súťaže Dedina roka 2015. Obec Klátova Nová Ves z okresu Partizánske získala ocenenie „Dedina ako klenotnica“ za príkladnú starostlivosť o pamiatky hmotného kultúrneho dedičstva a ich využívanie v aktivitách obce a rozvoji turizmu. Geografické i klimatické pomery v obci Klátova Nová Ves ju v dávnej minulosti predurčili stať sa vyhľadávaným sídlom šľachticov. Vďaka tomu tu dnes stojí viacero jedinečných architektonických skvostov, technických a sakrálnych pamiatok. Štyri z nich sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky - románsko-gotický kostol na Sádku, ktorý je miestom konania pravidelných výročných omší a obľúbeným cieľom turistov; renesančný kaštieľ, v ktorom sa nachádza obradná sieň a ktorý slúži i pre ďalšie kultúrno-spoločenské účely obce; barokový kaštieľ, v súčasnosti využívaný ako školiace stredisko Slovenského štatistického úradu v Bratislave a kaštieľ v Jánovej Vsi, v ktorom sídli detská ozdravovňa.

Ďalšou ocenenou obcou Trenčianskeho kraja bola obec Jablonka z okresu Myjava, ktorá získala titul „Dedina ako záhrada“ za dlhodobú starostlivosť o krajinu so zachovaním pôvodného kopaničiarskeho prostredia. Obec Jablonka sa aktívne zúčastňuje medzinárodných projektov z oblasti turistiky a cestovného ruchu, je aj aktívnym členom Združenia Čachtice – Kopanice a najväčšou každoročnou akciou je výstava ovocia a zeleniny, ktorá sa koná vždy na jeseň pod názvom JABLonKOVÉ KUMŠTOVANIE. Obec má taktiež svoju chatu, ktorá je takmer celý rok nepretržite obsadená turistami z blízkeho aj ďalekého okolia. Neďaleko sa vypína i najvyšší vrch Bielych Karpát Veľká Javorina, ktorý je tiež veľkým turistickým lákadlom.

Významne ocenená bola ďalej i obec Tuchyňa z okresu Ilava, ktorá okrem titulu „Dedina ako partner“ za iniciatívnu realizáciu projektov na všetkých úrovniach partnerstiev a aktívnu účasť občanov pri smerovaní rozvoja územia, vyhrala aj v kategórii „Internetové hlasovanie verejnosti“. Od roku 2006 obec úspešne realizuje projekty financované z eurofondov, ako sú napr. rekonštrukcia miestnych komunikácií, verejného osvetlenia, výstavbou chodníka, námestia a autobusových zastávok. Obec je členom Združenia miest a obcí Slovenska, Združenia miest a obcí Stredného Považia, Občianskeho združenia Mikroregiónu Zdroje Bielych Karpát a Miestnej akčnej skupiny Vršatec.

Cieľom súťaže Dedina roka je najmä prezentácia krás, jedinečnosti a úspechov vidieka, zvyšovanie povedomia občianskej spoločnosti o hodnote krajiny, originality a národnej hrdosti, ale aj zvyšovanie konkurencieschopnosti a prestíže slovenských obcí. Zámerom súťaže je i osvojenie si hlbšej a intenzívnejšej spolupráce obcí s odborníkmi a podpora spracovávania kvalitných a efektívnych projektových dokumentácií rešpektujúcich zachovanie a obnovu charakteristického vzhľadu vidieckeho sídla a krajiny.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK