Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

S čínskym veľvyslancom o investíciách a cestovnom ruchu

S čínskym veľvyslancom o investíciách a cestovnom ruchu

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Čínskej ľudovej republiky na Slovensku J.E. Pan Weifang navštívil Trenčiansky samosprávny kraj (TSK). S trenčiansky županom Jaroslavom Baškom sa v Úrade TSK rozprával o možnostiach investovania v kraji a podpore cestovného ruchu.

„Je pre mňa veľkou cťou, že tu môžem byť spolu s manželkou. Trenčiansky kraj je jedným zo slovenských regiónov, ktoré som ešte nenavštívil,“ poznamenal na úvod čínsky diplomat. Podrobné informácie o kraji, kompetenciách župného úradu, priemysle, najväčších zamestnávateľoch, zahraničných investíciách a atraktivitách cestovného ruchu porozprával čínskym hosťom trenčiansky župan. „Trenčiansky samosprávny kraj má deväť okresov a geograficky sa člení na tri celky: Považie, hornú Nitru a Myjavu. Každá z týchto oblastí je špecifická, Považie je industriálnou oblasťou s množstvom zahraničných investorov, ako napr. AKEBONO, Johnson Controls, Continental Matador a mnohé iné,“ vysvetlil Jaroslav Baška. Ďalej uviedol, že horná Nitra je vyhľadávanou oblasťou turistov vďaka bohatej ponuke cestovného ruchu: Bojnický zámok, kúpele a zoologická záhrada. Myjava je zase charakteristická kultúrnymi tradíciami, folklórom a tradičnou gastronómiou.

Následne Jaroslav Baška čínskemu veľvyslancovi priblížil kompetencie Trenčianskeho samosprávneho kraja: „Staráme sa o stredné školstvo, nemocnice, domovy sociálnych služieb, cesty II. a III. triedy.“ Ako uviedol, v rámci najnovších zmien zaviedla trenčianska župa napr. nulté tarifné pásmo v prímestskej doprave, plánuje zaviesť externé manažérske riadenie nemocníc, ktoré má Trenčiansky samosprávny kraj vo svojej pôsobnosti, výraznými zmenami prešlo aj stredné odborné školstvo. Ako poznamenal Jaroslav Baška, práve kvalitná pracovná sila s odborným vzdelaním láka zahraničných investorov do Trenčianskeho kraja.

Príkladom úspešnej zahraničnej investície a spolupráce čínskej spoločnosti so slovenskými odborníkmi je spoločnosť MERTC (Mesnac European Research and Technical Centre) so sídlom v Dubnici nad Váhom. O úspechoch spoločnosti informoval čínsku delegáciu generálny riaditeľ MERTC Karol Vanko, ktorý s Čínou začal spolupracovať v roku 2002. „Naša spoločnosť získala tzv. “Friendship Award“, špeciálne ocenenie prezidenta Čínskej ľudovej republiky, ktoré sa ročne udeľuje len 50-tim zahraničným firmám,“ vyzdvihol úspechy spoločnosti Karol Vanko. Vývojové a technologické centrum MERTC sa v roku 2016 rozrastie o novú výrobnú halu.

Trenčiansky župan delegáciu informoval, že okrem zahraničných investícií sa kraj môže pochváliť liečivou termálnou vodou, ktorá je využívaná v kúpeľoch v Trenčianskych Tepliciach, Nimnici a Bojniciach. Termálny prameň je využívaný aj v Malých Bieliciach. „Na podporu rozvoja cestovného ruchu sme nedávno založili krajskú organizáciu cestovného ruchu Trenčín región,“ podotkol Jaroslav Baška. Práve krajská organizácia cestovného ruchu sa podieľala na zostavení programu jednodňovej návštevy čínskej delegácie. Čínskym hosťom bola ponúknutá možnosť navštíviť najväčšie atraktivity kraja a získať informácie o fungovaní verejnej správy.

Po stretnutí s trenčianskym županom sa čínski hostia presunuli na Trenčiansky hrad, kde mali možnosť spoznať bohatú históriu hradu a krajského mesta Trenčín. Následne si pozreli „vznikajúcu“ výrobnú halu vývojového a technologického centra MERTC v Dubnici nad Váhom. Poslednou zastávkou bolo kúpeľné mesto Trenčianske Teplice. Na mestskom úrade ich prijal primátor mesta Štefan Škultéty spolu so svojou zástupkyňou Monikou Pšenčíkovou.

Trenčianskoteplický primátor čínskych hostí informoval o histórii kúpeľníctva v meste, ako aj o najnovších projektoch akými je napr. nedávne otvorenie legendárneho funkcionalistického kúpaliska Zelená žaba. „Otvorenie Zelenej žaby prinesie financie jednak mestu z ubytovacej dane, a jednak malým a stredným podnikateľom, ktorí majú v meste svoje prevádzky,“ poznamenal Štefan Škultéty. Čínsky veľvyslanec primátorovi navrhol spoluprácu s čínskymi cestovnými agentúrami, ktoré môžu do Trenčianskych Teplíc a celého Trenčianskeho kraja priviesť množstvo čínskych turistov. Ako uviedla Eva Frývaldská, výkonná riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Trenčín región, spolupráca v oblasti cestovného ruchu môže byť rozvíjaná v rámci krajskej organizácie cestovného ruchu nakoľko Trenčianske Teplice, konkrétne oblastná organizácia cestovného ruchu, sú jedným z členov KOCR Trenčín región.

Vďaka spolupráci s kúpeľmi Trenčianske Teplice, a.s. si čínski hostia prezreli kúpeľný dom Hammam z roku 1888, dozvedeli sa o histórii tohto ojedinelého kúpeľného domu, čím zavŕšili svoju návštevu v Trenčianskych Tepliciach.

Návšteva čínskeho diplomata v Trenčianskom kraji otvorila možnosti na ďalšiu spoluprácu, prílev čínskych investícií a turistov, ako aj intenzívnejšie rozvíjanie vzťahov nielen na štátnej úrovni medzi Slovenskou republikou a Čínskou ľudovou republikou, ale aj na úrovni regiónov či miest.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK