Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

V Trenčíne predstavili projekt „Cyrilo-metodská cesta“

V Trenčíne predstavili projekt „Cyrilo-metodská cesta“

V piatok 4. decembra 2015 sa v priestoroch Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) uskutočnil seminár s názvom „Cyrilo-metodská cesta“.  Cieľom podujatia bolo prezentovať možnosť zapojenia Trenčianskeho samosprávneho kraja, organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti ako aj miest a obcí trenčianskeho regiónu do medzinárodného projektu pútnického turizmu. Organizátormi tohto stretnutia boli krajská organizácia cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región a združenie Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda (EKCCM) so sídlom v Zlíne.

Hlavným zámerom projektu Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda je vytvorenie siete regiónov, miest, vzdelávacích a výskumných inštitúcií, ktoré spájajú významné pútnické miesta spojené s počiatkami kresťanstva a pôsobením sv. Cyrila a Metoda a ich žiakov na území Európy. Projekt, ktorého podstatou je šíriť odkaz vierozvestcov súčasnej generácii, podporuje viacero inštitúcií ako napríklad Masarykovo múzeum v Hodoníne, Euroregión Bílé - Biele Karpat, Biskupský úrad v Nitre či Archeologický ústav SAV v Nitre. Na rozvoji a implementácii Cyrilo-metodskej cesty v súčasnosti spolupracujú štyri samosprávne kraje na Slovensku: Trenčiansky samosprávny kraj, Žilinský samosprávny kraj, Trnavský samosprávny kraj, Nitriansky samosprávny kraj a štyri české kraje: Zlínsky, Juhomoravský, Moravskosliezky a Olomoucký kraj.

Program seminára bol zostavený z prezentácií predstaviteľov EKCCM z Českej republiky Martiny Janochovej a Martina Peterku a výkonnej riaditeľky KOCR Trenčín región Evy Frývaldskej. Českí zástupcovia sa zaoberali najmä Cyrilo-metodskou cestou ako produktom kultúrneho turizmu, aktivitami napĺňajúcimi víziu EKCCM a modelom riadenia tohto projektu. Vo svojich prezentáciách predstavili dve hlavné etapy projektu, a to budovanie a rozvoj Cyrilo-metodskej cesty do roku 2020 a po roku 2020. Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda je rozčlenená na tri hlavné trasy (A, B, C). Trasa A má spájať národy strednej Európy (SR, ČR, PL, AT, HU). Trasa B má viesť z Velehradu (ČR) do Ríma (ITA) a má spájať národy strednej a južnej Európy. Štáty strednej a východnej Európy (GR, MK, SRB, IT, HU) bude spájať trasa C, ktorá povedie z Velehradu (ČR) do Solúna (GR).

Výkonná riaditeľka KOCR Trenčín región Eva Frývaldská predstavila možnosti vyplývajúce z realizácie projektu EKCCM na území Trenčianskeho kraja. Vo svojej prezentácii poukázala na aktíva, ktoré zo zapojenia do tohto projektu plynú, vyzdvihla dôležitosť zapojenia samospráv a prezentovala významné pamätihodnosti, ktoré budú vyznačené na hlavnej a vedľajšej trase Cyrilo-metodskej cesty v Trenčianskom kraji. „Trasu cesty, ktorá vedie cez TSK sme konzultovali s viacerými odborníkmi na históriu a cestovný ruch. Zámerom bolo, aby sa priamo na trase, prípadne v jej blízkom okolí nachádzali pamiatky spojené so sv. Cyrilom a Metodom a počiatkami kresťanstva,“ priblížila Eva Frývaldská. Doplnila, že trasa Cyrilo-metodskej cesty v Trenčianskom kraji zahŕňa významné pútnické miesta ako napr. Skalka nad Váhom, Pobedim, Sedmerovec, slovanské hradiská v Beckove, Hrádku, Vyšehrade, ale aj novšie kostoly a kaplnky zasvätené sv. Cyrilovi a Metodov v Prievidzi, Partizánskom, Klátovej Novej Vsi a pod. „Pri návrhu trasy sme prihliadali aj na fakt, aby pútnická cesta viedla zaujímavými turistickými lokalitami, kde je pre turistov resp. pútnikov dostatok ubytovacích a stravovacích možností,“ povedala výkonná riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Eva Frývaldská.

Projektový manažér EKCCM Martin Peterka v rámci seminára definoval aktivity naplňujúce víziu projektu, ktorými sú rozvíjanie cezhraničnej spolupráce, koordinácia spoločných aktivít projektu, kooperácia vo výskume a vývoji, kultúrna a vedomostná výmena mládeže v Európe a predovšetkým tvorba produktov cestovného ruchu so zameraním na religiózny turizmus. „Je dôležité prezentovať to, čím naša krajina disponuje, prezentovať to, čo naše krajiny spája. Tento potenciál je v dnešnej dobe značne nevyužitý, pretože sa zatiaľ nepodarilo prezentovať pamiatky na spoločnom území v takom meradle, ako je oblasť pohraničia Českej a Slovenskej republiky,“ priblížil zámer a potenciál projektu Martin Peterka. Samotná trasa Cyrilo-metodskej cesty má podľa Peterku spájať významné kultúrne a historické pamiatky na slovensko-českom pohraničí. „Cieľom projektu je z rozsiahleho celku pamiatok, tradícií, hodnôt a potenciálu, ktorým trasa disponuje, vybrať najdôležitejšie zdroje. Nie je cieľom vyčerpať všetky aspekty a zložky, ale definovať strategické miesta, ktoré na trase nesmú chýbať,“ uviedol Martin Peterka.

Pôsobenie sv. Cyrila a Metoda na území Slovenskej a Českej republiky sa považuje za najdôležitejšie míľniky v histórii oboch národov. Zapojenie regionálnej a miestnej samosprávy ako aj vzdelávacích, kultúrnych či náboženských inštitúcií do medzinárodného projektu Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda, ponúka možnosť začleniť územie trenčianskeho regiónu medzi významné európske trasy kultúrnej a pútnickej turistiky. Participácia na aktivitách združenia EKCCM môže vo výraznej miere prispieť k rozšíreniu ponuky produktov cestovného ruchu a k rozvoju pútnického turizmu v celom Trenčianskom kraji.

 

Čo je poslaním EKCCM?

Združenie Európska kultúrna cesta sv. Cyrila a Metoda (EKCCM) bolo založené v roku 2013 v Zlíne. Od 1.1. 2014 začal fungovať stály sekretariát (STS) s jedným pracovníkom, ktorý zastával výkonný, koordinačný a administratívny orgán a od roku 2015 sa počet zamestnancov rozrástol na troch pracovníkov. Činnosť stáleho sekretariátu finančne kryje rozpočet Zlínskeho kraja a jeho hlavnou náplňou je vybudovanie medzinárodnej partnerskej siete a infraštruktúra Európskej kultúrnej cesty sv. Cyrila a Metoda naprieč Európou. Obsahom činnosti STS je taktiež príprava projektov, zapájanie sa do obdobných projektov, a snaha o oslovenie nových partnerov. Viac informácií dostupných na: http://www.cyril-methodius.eu/

Fotogaléria

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK