Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb na roky 2015 - 2020

Koncepcia rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015 - 2020 schválená Zastupiteľstvom Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 26.09.2016, uznesením č. 403/2016.

Koncepcia predstavuje nástroj Trenčianskeho samosprávneho kraja na smerovanie sociálnych služieb v jeho pôsobnosti. Je vypracovaná v súlade so záväznými medzinárodnými dokumentmi v danej oblasti a odráža ciele a priority národných dokumentov Slovenskej republiky. Obsahovo aj časovo je vymedzená na obdobie rokov 2015 – 2020. Reflektuje súčasnú situáciu poskytovania sociálnych služieb v regióne, vychádza z cieľov stanovených v európskom i národnom kontexte a zameriava sa na naštartovanie procesov na ich napĺňanie, dostupnosť služieb, ich kvalitu a efektívnosť. Koncepcia bude predložená na rokovanie Komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva a následne na rokovanie Zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja v septembri tohto roka.

Návrh Koncepcie rozvoja sociálnych služieb Trenčianskeho samosprávneho kraja na roky 2015 – 2020 je možné pripomienkovať odbornou aj laickou verejnosťou do 19.08.2016 do 12:00 na Oddelení sociálnej pomoci Úradu TSK na email elena.nekorancova@tsk.sk.

Pripomienkovanie bolo ukončené ku dňu 19.08.2016. Pripomienky neboli doručené.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK