Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Spoločná úradovňa samosprávy, n. o.; SÚS n. o., Nové Mesto nad Váhom

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 41 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 448/2008 Z. z. )
Rozsah:Neurčitý čas
Forma:Terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:1.1.2011
Miesto poskytovania:91501 Nové Mesto nad Váhom
Zodpovední zástupcoviaLenka Janetzká
Poskytovateľ: Spoločná úradovňa samosprávy, n. o.; SÚS n. o.
Hviezdoslavova 36
91501 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 45734445

mapa zobrazuje približnú polohu.
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK