Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Ambulantné zdravotnícke zariadenia, okres Ilava

agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS - ČERVENÁ s.r.o., agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (Ľ. Štúra) (Ošetrovateľstvo a rehabilitácia, Ošetrovateľská starostlivosť v komunite) 63-36333336-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava
7:00 - 15:30  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS - VITALITA s.r.o., agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (Továrenská) (Ošetrovateľská starostlivosť v komunite) 63-47424176-A0001 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Továrenská 10/1408, 01841 Dubnica nad Váhom
7:00 - 15:30  
ambulancia zubného lekárstva AG - DENT, s. r. o., ambulancia zubného lekárstva (Dukelská štvrť) (Stomatológia) 63-44561997-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Dukelská štvrť 3/1401, 01841 Dubnica nad Váhom
7:30 - 15:30  
kardiologická ambulancia Agentúra sociálnych služieb ASS, n.o., kardiologická ambulancia (Gagarinova) (Kardiológia) 63-45732078-A0001 kardiologická ambulancia
Gagarinova 1261, 01841 Dubnica nad Váhom
7:00 - 15:00  
ambulancia pediatrickej nefrológie ALKANA s.r.o., ambulancia pediatrickej nefrológie (Ľ. Štúra) (Pediatrická nefrológia) 63-50042360-A0002 ambulancia pediatrickej nefrológie
Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava
   
všeobecná ambulancia pre dospelých APOPHIS s.r.o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Gagarinova) (Všeobecné lekárstvo) 63-47620315-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých
Gagarinova 5, 01851 Nová Dubnica
7:00 - 15:30  
chirurgická ambulancia ARCHE s. r. o., chirurgická ambulancia (Ľ. Štúra) (Chirurgia) 63-43875815-A0001 chirurgická ambulancia
Ľ. Štúra 39/846, 01901 Ilava
7:00 - 15:30  
otorinolaryngologická ambulancia ARCHE s. r. o., otorinolaryngologická ambulancia (Ľ. Štúra) (Otorinolaryngológia) 63-43875815-A0002 otorinolaryngologická ambulancia
Neprítomnosti:
od 10. februára 2016 do 12. februára 2016

Ľ. Štúra 39/846, 01901 Ilava
   
všeobecná ambulancia pre deti a dorast BabyMedic s.r.o., všeobecná ambulancia pre deti a dorast (Ľ. Štúra) (Dorastové lekárstvo, Pediatria) 63-47553928-A0001 všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Ľ. Štúra 3/845, 01901 Ilava
7:00 - 15:00  
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Bagínová Želmíra, MUDr., všeobecná ambulancia pre deti a dorast (Pod hájom) (Pediatria) 63-35653302-A0001 všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom
7:00 - 15:30  
ambulancia pediatrickej kardiológie Barinková Zuzana, MUDr., ambulancia pediatrickej kardiológie (Ľ. Štúra) (Pediatrická kardiológia) 63-37921291-A0001 ambulancia pediatrickej kardiológie
Ľ. Štúra 3, 019O1 Ilava
7:00 - 15:00  
dermatovenerologická ambulancia BEADERMA, s.r.o., dermatovenerologická ambulancia (Gagarinova) (Dermatovenerológia) 63-36352071-A0001 dermatovenerologická ambulancia
Gagarinova 5/773, 01851 Nová Dubnica
7:00 - 15:00  
všeobecná ambulancia pre dospelých BOLE, s. r. o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Štúrova) (Všeobecné lekárstvo) 63-44474431-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých
Štúrova 1/1483, 01841 Dubnica nad Váhom
6:30 - 14:30  
neurologická ambulancia Brachium s.r.o., neurologická ambulancia (Továrenská) (Neurológia) 63-47572400-A0001 neurologická ambulancia
Továrenská 10/1408, 01841 Dubnica nad Váhom
7:30 - 14:00  
ortopedická ambulancia Bubeník s.r.o., ortopedická ambulancia (Pod hájom) (Ortopédia) 63-36611247-A0001 ortopedická ambulancia
Pod hájom 15/345, 01841 Dubnica nad Váhom
   
všeobecná ambulancia pre dospelých CABADOVÁ, s.r.o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Pod hájom) (Všeobecné lekárstvo) 63-46239324-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých
Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom
7:00 - 15:00  
ambulancia vnútorného lekárstva Centrum klinickej a naturálnej reumatológie s.r.o., ambulancia vnútorného lekárstva (Ľ. Štúra) (Vnútorné lekárstvo, Akupunktúra) 63-36347566-A0002 ambulancia vnútorného lekárstva
Ľ. Štúra 3/846, 01901 Ilava
   
reumatologická ambulancia Centrum klinickej a naturálnej reumatológie s.r.o., reumatologická ambulancia (Ľ. Štúra) (Reumatológia) 63-36347566-A0001 reumatologická ambulancia
Ľ. Štúra 3/846, 01901 Ilava
7:00 - 15:30  
ambulancia akupunktúry Cíbik Viliam, MUDr., PhD., ambulancia akupunktúry (Pod hájom) (Akupunktúra) 63-33491178-A0001 ambulancia akupunktúry
Pod hájom 116/1288, 01852 Dubnica nad Váhom
   
ambulancia akupunktúry Cíbik Viliam, MUDr., PhD., ambulancia akupunktúry (Pruské) (Akupunktúra) 63-33491178-A0002 ambulancia akupunktúry
Pruské 293, 01852 Pruské
   
ambulancia klinickej imunológie a alergológie CLINAL, s. r. o., ambulancia klinickej imunológie a alergológie (Ľ. Štúra) (Klinická imunológia a alergológia) 63-44204469-A0001 ambulancia klinickej imunológie a alergológie
Ľ. Štúra 36/843, 01901 Ilava
6:30 - 14:30  
špecializovaná ambulancia CO - Medika III, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Továrenská) (Rádiológia) 63-44950471-A0002 špecializovaná ambulancia
Továrenská 10/1408, 01841 Dubnica nad Váhom
7:00 - 15:00  
všeobecná ambulancia pre dospelých CO - Medika III, s.r.o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Továrenská) (Všeobecné lekárstvo) 63-44950471-A0003 všeobecná ambulancia pre dospelých
Továrenská 10/1408, 01841 Dubnica nad Váhom
6:30 - 14:30  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek CO - Medika III, s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Továrenská) (Rádiológia) 63-44950471-A0001 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Továrenská 10/1408, 01841 Dubnica nad Váhom
7:00 - 15:00  
kardiologická ambulancia COR JESU s.r.o., kardiologická ambulancia (Ľ. Štúra) (Kardiológia) 63-36350559-A0002 kardiologická ambulancia
Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava
   
psychiatrická ambulancia Cosentinová Eva, MUDr., psychiatrická ambulancia (Ľ. Štúra) (Psychiatria) 63-42280621-A0001 psychiatrická ambulancia
Ľ. Štúra 3/1920, 01901 Ilava
8:00 - 15:00  
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Čileková Marta, MUDr., všeobecná ambulancia pre deti a dorast (Pod hájom) (Pediatria) 63-35660732-A0001 všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom
7:00 - 15:30  
ambulancia zubného lekárstva DENTAM, s. r. o., ambulancia zubného lekárstva (Pruské) (Stomatológia) 63-47934255-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Pruské 293, 01852 Pruské
6:30 - 12:00  
ambulancia zubného lekárstva DENTAPROX s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (P. O. Hviezdoslava) (Stomatológia) 63-47236850-A0001 ambulancia zubného lekárstva
P. O. Hviezdoslava 23/778, 01851 Nová Dubnica
6:30 - 15:30  
dermatovenerologická ambulancia DERMATOP, s. r. o., dermatovenerologická ambulancia (Pod kaštieľom) (Dermatovenerológia) 63-44337370-A0001 dermatovenerologická ambulancia
Pod kaštieľom 29/638, 01841 Dubnica nad Váhom
7:00 - 16:00  
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Detská ambulancia DCA, s. r. o., všeobecná ambulancia pre deti a dorast (Pod hájom) (Pediatria) 63-44868936-A0001 všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom
7:00 - 15:30  
ambulancia vnútorného lekárstva DIAGNOS-SM, s. r. o., ambulancia vnútorného lekárstva (Továrenská) (Vnútorné lekárstvo, Funkčná diagnostika) 63-44283512-A0002 ambulancia vnútorného lekárstva
Továrenská 10/1408, 01841 Dubnica nad Váhom
7:00 - 14:30  
všeobecná ambulancia pre dospelých DIAGNOS-SM, s. r. o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Továrenská) (Všeobecné lekárstvo) 63-44283512-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých
Továrenská 10/1408, 01841 Dubnica nad Váhom
6:30 - 7:00  
ambulancia zubného lekárstva Dolinská Pravomila, MUDr., ambulancia zubného lekárstva (Pod hájom) (Stomatológia) 63-31925251-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom
7:00 - 12:00 12:30 - 15:00  
psychiatrická ambulancia Duševné centrum, s. r. o., psychiatrická ambulancia (Továrenská) (Psychiatria) 63-36323390-A0001 psychiatrická ambulancia
Továrenská 10/1408, 01841 Dubnica nad Váhom
7:00 - 15:00  
záchranná zdravotná služba - ambulancia rýchlej lekárskej pomoci ! Falck Záchranná a.s., záchranná zdravotná služba - ambulancia rýchlej lekárskej pomoci (Továrenská) (Anestéziológia a intenzívna medicína) záchranná zdravotná služba - ambulancia rýchlej lekárskej pomoci
Továrenská, 01841 Dubnica nad Váhom
   
záchranná zdravotná služba - ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci ! Falck Záchranná a.s., záchranná zdravotná služba - ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci (Záhumenská) (Anestéziológia a intenzívna medicína) záchranná zdravotná služba - ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci
Záhumenská 5, 01901 Ilava
   
ambulancia vnútorného lekárstva ! Filová Marta, MUDr., ambulancia vnútorného lekárstva (Pod kaštieľom) (Vnútorné lekárstvo) 63-37918125-A0001 ambulancia vnútorného lekárstva
Neprítomnosti:
od 10. februára 2016 do 16. februára 2016

Pod kaštieľom 29/638, 01841 Dubnica nad Váhom
   
ambulancia zubného lekárstva Fukoňová Barbora, MDDr., ambulancia zubného lekárstva (Ľ. Štúra) (Stomatológia) 63-42150787-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Ľ. Štúra 846, 01901 Ilava
7:30 - 15:30  
všeobecná ambulancia pre deti a dorast GATIM s.r.o., všeobecná ambulancia pre deti a dorast (Gagarinova) (Pediatria, Dorastové lekárstvo) 63-47234202-A0001 všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Gagarinova 5/773, 01851 Nová Dubnica
7:00 - 15:00  
gastroenterologická ambulancia GE-AMB, s.r.o., gastroenterologická ambulancia (Ľ. Štúra) (Gastroenterológia) 63-50020862-A0001 gastroenterologická ambulancia
Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava
7:30 - 15:30  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia GYNAMB - MUDr. Dagmar Galiovská, s. r. o., gynekologicko-pôrodnícka ambulancia (Pod hájom) (Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, Gynekológia a pôrodníctvo) 63-44460147-A0001 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom
7:00 - 15:30  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekológia - MUDr. Darina Orálková, s. r. o., gynekologicko-pôrodnícka ambulancia (Pod hájom) (Gynekológia a pôrodníctvo, Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) 63-44453485-A0001 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom
7:00 - 15:00  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekológia - MUDr. Eva Gogová, s. r. o., gynekologicko-pôrodnícka ambulancia (Ľ. Štúra) (Gynekológia a pôrodníctvo, Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) 63-44452403-A0001 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
Ľ. Štúra 36/843, 01901 Ilava
7:15 - 15:00  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia GYNEKON s.r.o., gynekologicko-pôrodnícka ambulancia (Pruské) (Mamodiagnostika v gynekológii, Gynekológia a pôrodníctvo, Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve) 63-45244553-A0001 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
Pruské 293, 01852 Pruské
6:30 - 15:00  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia GYNPOL, s.r.o., gynekologicko-pôrodnícka ambulancia (Mierové námestie) (Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, Gynekológia a pôrodníctvo) 63-45535914-A0001 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
Mierové námestie 863, 01901 Ilava
7:00 - 15:00  
všeobecná ambulancia pre dospelých Harušincová Lýdia, MUDr., všeobecná ambulancia pre dospelých (Štúrova) (Všeobecné lekárstvo) 63-35665858-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých
Štúrova 1, 01841 Dubnica nad Váhom
7:00 - 12:00 12:30 - 15:30  
ambulancia klinickej logopédie Holičková Helena, Mgr., ambulancia klinickej logopédie (Pod hájom) (Klinická logopédia) 63-31202497-A0001 ambulancia klinickej logopédie
Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom
6:30 - 15:00  
ambulancia zubného lekárstva Hořejší Ľubica, MUDr., ambulancia zubného lekárstva (Pod hájom) (Stomatológia) 63-31912796-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom
7:00 - 15:00  
všeobecná ambulancia pre dospelých ICHTOS s.r.o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Gagarinova) (Všeobecné lekárstvo) 63-36345857-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých
Gagarinova 5/773, 01851 Nová Dubnica
8:30 - 15:30  
ambulancia vnútorného lekárstva INTERN, s.r.o., ambulancia vnútorného lekárstva (Ľ. Štúra) (Vnútorné lekárstvo) 63-46664238-A0001 ambulancia vnútorného lekárstva
Neprítomnosti:
od 28. septembra 2020 do 28. septembra 2020

Ľ. Štúra 39/846, 01901 Ilava
7:00 - 15:00  
ambulancia vnútorného lekárstva Interná ambulancia NZZ, s.r.o., ambulancia vnútorného lekárstva (Pod kaštieľom) (Vnútorné lekárstvo) 63-48097021-A0001 ambulancia vnútorného lekárstva
Pod kaštieľom 29/638, 01841 Dubnica nad Váhom
7:00 - 14:30  
ambulancia zubného lekárstva Jelčic Igor, MUDr., ambulancia zubného lekárstva (Pruské) (Stomatológia) 63-35654473-A0001 ambulancia zubného lekárstva
293, 01852 Pruské
7:00 - 15:30  
ambulancia pediatrickej nefrológie ! Karasová Alena, MUDr., ambulancia pediatrickej nefrológie (Ľ. Štúra) (Pediatrická nefrológia) 63-37915525-A0002 ambulancia pediatrickej nefrológie
Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava
   
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Pod hájom) (Klinická biochémia) 51-36406554-A0019 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom
7:00 - 15:30  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek KLINICKÁ BIOCHÉMIA s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Pod hájom) (Hematológia a transfuziológia) 51-36406554-A0020 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom
7:00 - 15:30  
všeobecná ambulancia pre dospelých Klinovský Jozef, MUDr., všeobecná ambulancia pre dospelých (Ľ. Štúra) (Všeobecné lekárstvo) 63-35665939-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých
Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava
7:00 - 15:30  
psychiatrická ambulancia Kobela Jaroslav, MUDr., psychiatrická ambulancia (Pod hájom) (Psychiatria, Medicína drogových závislostí) 63-35660872-A0001 psychiatrická ambulancia
Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom
7:00 - 15:00  
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie KONZÍLIUM s.r.o., ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (A. Kmeťa) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 63-36341151-A0002 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
A. Kmeťa 15/370, 01841 Dubnica nad Váhom
   
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie KONZÍLIUM s.r.o., ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (Gagarinova) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 63-36341151-A0004 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Gagarinova 5/773, 01851 Nová Dubnica
6:30 - 14:30  
neurologická ambulancia KONZÍLIUM s.r.o., neurologická ambulancia (A. Kmeťa) (Neurológia, Pediatrická neurológia) 63-36341151-A0005 neurologická ambulancia
A. Kmeťa 15/370, 01841 Dubnica nad Váhom
7:00 - 15:00  
neurologická ambulancia KONZÍLIUM s.r.o., neurologická ambulancia (Pod hájom) (Neurológia, Pediatrická neurológia) 63-36341151-A0006 neurologická ambulancia
Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom
   
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek KONZÍLIUM s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (A. Kmeťa) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 63-36341151-A0001 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
A. Kmeťa 15/370, 01841 Dubnica nad Váhom
7:00 - 15:00  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek KONZÍLIUM s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Gagarinova) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 63-36341151-A0003 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Gagarinova 5/773, 01851 Nová Dubnica
6:30 - 14:30  
chirurgická ambulancia Kopecký Vladimír, MUDr., chirurgická ambulancia (Pod hájom) (Chirurgia) 63-35675934-A0001 chirurgická ambulancia
Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom
7:00 - 15:30  
chirurgická ambulancia Kosorín Dominik, MUDr., chirurgická ambulancia (Pod hájom) (Chirurgia) 63-35664771-A0001 chirurgická ambulancia
Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom
6:30 - 13:00 13:30 - 15:00  
ambulancia zubného lekárstva Kosorínová Vlastimila, MUDr., ambulancia zubného lekárstva (Pruské) (Stomatológia) 63-31913326-A0001 ambulancia zubného lekárstva
293, 01852 Pruské
6:00 - 12:00 12:30 - 14:30  
ambulancia zubného lekárstva Kotrík Slavomír, MUDr., ambulancia zubného lekárstva (Pod kaštieľom) (Stomatológia) 63-42014671-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Pod kaštieľom 638, 01841 Dubnica nad Váhom
7:00 - 15:30  
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Kozempelová Eva, MUDr., všeobecná ambulancia pre deti a dorast (Pod hájom) (Dorastové lekárstvo, Pediatria) 63-35655313-A0001 všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom
7:00 - 15:30  
ambulancia zubného lekárstva Latkoczy Jozef, MUDr., ambulancia zubného lekárstva (Gagarinova) (Stomatológia) 63-34055851-A0002 ambulancia zubného lekárstva
Gagarinova 5, 01851 Nová Dubnica
12:00 - 16:00  
ambulancia zubného lekárstva Legdan Slavomír, MUDr., ambulancia zubného lekárstva (Pod hájom) (Stomatológia) 63-35675152-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom
7:00 - 15:00  
ambulancia klinickej imunológie a alergológie LEKIA s.r.o., ambulancia klinickej imunológie a alergológie (Ľ. Štúra) (Klinická imunológia a alergológia) 63-36348066-A0001 ambulancia klinickej imunológie a alergológie
Ľ. Štúra 1920, 01901 Ilava
7:00 - 15:00  
nefrologická ambulancia Logman West a.s., nefrologická ambulancia (Ľ. Štúra) (Nefrológia) nefrologická ambulancia
Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava
7:00 - 15:00  
stacionár Logman West a.s., stacionár (Ľ. Štúra) (Nefrológia) stacionár
Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava
0:00 - 0:00  
všeobecná ambulancia pre deti a dorast M.K. MEDIC, s.r.o., všeobecná ambulancia pre deti a dorast (Pod hájom) (Pediatria, Dorastové lekárstvo) 63-36552453-A0001 všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom
7:00 - 15:30  
ambulancia zubného lekárstva Majtánová Anna, MUDr., ambulancia zubného lekárstva (Gagarinova) (Stomatológia) 63-17065631-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Gagarinova 45/1262, 01841 Dubnica nad Váhom
8:00 - 12:00  
ambulancia zubného lekárstva Malíčková Anna, MUDr., ambulancia zubného lekárstva (Štúrova) (Stomatológia) 63-31116400-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Štúrova 1, 01841 Dubnica nad Váhom
6:30 - 13:30  
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Marczinková Mária, MUDr., ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy (Ľ. Štúra) (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 63-31118828-A0001 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy
Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava
7:00 - 15:30  
ambulancia vnútorného lekárstva Marczinková Mária, MUDr., ambulancia vnútorného lekárstva (Ľ. Štúra) (Vnútorné lekárstvo) 63-31118828-A0002 ambulancia vnútorného lekárstva
Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava
   
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia MCM GYNPED, s. r. o., gynekologicko-pôrodnícka ambulancia (Pod hájom) (Gynekológia a pôrodníctvo, Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, Mamodiagnostika v gynekológii) 63-43839380-A0001 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom
7:00 - 15:00  
všeobecná ambulancia pre deti a dorast MED DK, s. r. o., všeobecná ambulancia pre deti a dorast (Pruské) (Dorastové lekárstvo, Pediatria) 63-44566425-A0001 všeobecná ambulancia pre deti a dorast
293, 01852 Pruské
6:45 - 15:15  
všeobecná ambulancia pre dospelých MEDICO PLUS, s. r. o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Janka Kráľa) (Všeobecné lekárstvo) 63-44474687-A0002 všeobecná ambulancia pre dospelých
Janka Kráľa 1, 01863 Ladce
   
všeobecná ambulancia pre dospelých MEDICO PLUS, s. r. o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Továrenská) (Všeobecné lekárstvo) 63-44474687-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých
Továrenská 10/1408, 01841 Dubnica nad Váhom
   
všeobecná ambulancia pre dospelých MEDIFER, s. r. o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Pod hájom) (Všeobecné lekárstvo) 63-45294399-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých
Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom
7:00 - 15:00  
oftalmologická ambulancia MEDIHOF, s.r.o., oftalmologická ambulancia (Továrenská) (Oftalmológia) 63-47231637-A0001 oftalmologická ambulancia
Továrenská 10/1408, 01841 Dubnica nad Váhom
7:00 - 15:00  
všeobecná ambulancia pre dospelých MEDIHOL TT, s. r. o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Továrenská) (Všeobecné lekárstvo) 63-45584389-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých
Továrenská 10/1408, 01841 Dubnica nad Váhom
7:00 - 15:00  
oftalmologická ambulancia MEDIKAF s.r.o., oftalmologická ambulancia (Gagarinova) (Oftalmológia) 63-47452285-A0001 oftalmologická ambulancia
Gagarinova 773, 01851 Dubnica nad Váhom
7:00 - 15:00  
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Mestská poliklinika Dubnica, agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (Pod hájom) 63-17336244-A0016 agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom
7:00 - 15:00  
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Mestská poliklinika Dubnica, ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy (Pod hájom) (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 63-17336244-A0003 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy
Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom
15:30 - 22:00  
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Mestská poliklinika Dubnica, ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy (Pod hájom) (Diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy) 63-17336244-A0009 ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy
Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom
15:30 - 22:00  
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Mestská poliklinika Dubnica, ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (Pod hájom) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 63-17336244-A0010 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom
15:30 - 22:00  
ambulancia klinickej psychológie Mestská poliklinika Dubnica, ambulancia klinickej psychológie (Pod hájom) (Klinická psychológia) 63-17336244-A0011 ambulancia klinickej psychológie
Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom
   
ambulancia pracovného lekárstva Mestská poliklinika Dubnica, ambulancia pracovného lekárstva (Pod hájom) (Pracovné lekárstvo) 63-17336244-A0012 ambulancia pracovného lekárstva
Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom
15:30 - 22:00  
ambulancia vnútorného lekárstva Mestská poliklinika Dubnica, ambulancia vnútorného lekárstva (Pod hájom) (Vnútorné lekárstvo) 63-17336244-A0001 ambulancia vnútorného lekárstva
Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom
15:30 - 22:00  
ambulancia vnútorného lekárstva Mestská poliklinika Dubnica, ambulancia vnútorného lekárstva (Pod hájom) (Vnútorné lekárstvo) 63-17336244-A0002 ambulancia vnútorného lekárstva
Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom
15:30 - 22:00  
ambulancia vnútorného lekárstva Mestská poliklinika Dubnica, ambulancia vnútorného lekárstva (Pod hájom) (Vnútorné lekárstvo) 63-17336244-A0008 ambulancia vnútorného lekárstva
Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom
15:30 - 22:00  
ambulancia zubného lekárstva Mestská poliklinika Dubnica, ambulancia zubného lekárstva (Pod hájom) (čeľustná ortopédia) 63-17336244-A0013 ambulancia zubného lekárstva
Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom
15:30 - 22:00  
poliklinika Mestská poliklinika Dubnica, poliklinika (Pod hájom) 63-17336244-A0015 poliklinika
Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom
   
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Mestská poliklinika Dubnica, zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Pod hájom) (Sterilizácia, dezinfekcia, dezinsekcia a deratizácia) 63-17336244-A0004 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom
15:30 - 22:00  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Mestská poliklinika Dubnica, zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Pod hájom) (Funkčná diagnostika) 63-17336244-A0005 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom
15:30 - 22:00  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Mestská poliklinika Dubnica, zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Pod hájom) (Rádiológia) 63-17336244-A0006 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom
15:30 - 22:00  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Mestská poliklinika Dubnica, zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Pod hájom) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 63-17336244-A0007 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom
15:30 - 22:00  
otorinolaryngologická ambulancia MICHALMED, s.r.o., otorinolaryngologická ambulancia (Továrenská) (Otorinolaryngológia) 63-46398163-A0001 otorinolaryngologická ambulancia
Továrenská 10/1408, 01841 Dubnica nad Váhom
7:00 - 15:00  
ambulancia zubného lekárstva MM DENTAL s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Trenčianska) (Stomatológia) 63-45982031-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Trenčianska 764, 01851 Nová Dubnica
7:00 - 14:00  
dermatovenerologická ambulancia Mončeková Monika, MUDr., dermatovenerologická ambulancia (Ľ. Štúra) (Dermatovenerológia) 63-36127914-A0001 dermatovenerologická ambulancia
Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava
7:00 - 15:30  
ambulancia zubného lekárstva MUDr. Adriana Petrykowska, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Mierové námestie) (Stomatológia) 63-45503885-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Mierové námestie 863, 01901 Ilava
7:00 - 15:30  
všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Anna Hofierková, s. r. o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Ľ. Štúra) (Všeobecné lekárstvo) 63-47253380-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých
Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava
7:00 - 15:30  
ambulancia zubného lekárstva MUDr. Dušan Rebro s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Ružová) (Stomatológia) 63-46913165-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Ružová 112, 01901 Ilava
7:00 - 15:30  
ambulancia čeľustnej ortopédie MUDr. Ftorková s.r.o., ambulancia čeľustnej ortopédie (Ľ. Štúra) (čeľustná ortopédia) 63-36822248-A0001 ambulancia čeľustnej ortopédie
Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava
7:00 - 8:30 13:00 - 15:00  
ambulancia zubného lekárstva MUDr. Ftorková s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Ľ. Štúra) (Stomatológia) 63-36822248-A0002 ambulancia zubného lekárstva
Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava
8:30 - 12:30  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia MUDr. Jaroslav Balažovjech, s. r. o., gynekologicko-pôrodnícka ambulancia (Gagarinova) (Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, Gynekológia a pôrodníctvo) 63-45578630-A0002 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
Gagarinova 5/773, 01851 Nová Dubnica
   
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia MUDr. Jaroslav Balažovjech, s. r. o., gynekologicko-pôrodnícka ambulancia (Továrenská) (Ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve, Gynekológia a pôrodníctvo) 63-45578630-A0001 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
Továrenská 10/1408, 01841 Dubnica nad Váhom
7:00 - 15:00  
všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Mária Augustínová s.r.o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Gagarinova) (Všeobecné lekárstvo) 63-47324368-A0002 všeobecná ambulancia pre dospelých
Gagarinova 5/773, 01851 Nová Dubnica
7:00 - 15:00  
všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Mária Augustínová s.r.o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Nová) (Všeobecné lekárstvo) 63-47324368-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých
Nová 191, 01851 Nová Dubnica
   
ambulancia vnútorného lekárstva MUDr. Miloš Jurisa, s.r.o., ambulancia vnútorného lekárstva (Tajovského) (Vnútorné lekárstvo) 63-47836750-A0001 ambulancia vnútorného lekárstva
Tajovského 50/1169, 01841 Dubnica nad Váhom
   
endokrinologická ambulancia MUDr. Miloš Jurisa, s.r.o., endokrinologická ambulancia (Tajovského) (Endokrinológia) 63-47836750-A0002 endokrinologická ambulancia
Tajovského 50/1169, 01841 Dubnica nad Váhom
   
všeobecná ambulancia pre deti a dorast ! MUDr. Poliačik, s. r. o., všeobecná ambulancia pre deti a dorast (Pod hájom) (Pediatria) 63-44700989-A0001 všeobecná ambulancia pre deti a dorast
Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom
7:00 - 15:00  
algeziologická ambulancia MUDr. Viliam Cíbik, PhD., s.r.o., algeziologická ambulancia (Pod hájom) (Algeziológia) 63-46877525-A0001 algeziologická ambulancia
Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom
   
algeziologická ambulancia MUDr. Viliam Cíbik, PhD., s.r.o., algeziologická ambulancia (Pruské) (Algeziológia) 63-46877525-A0002 algeziologická ambulancia
Pruské 293, 01852 Pruské
6:00 - 15:30  
všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Viliam Cíbik, PhD., s.r.o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Pruské) (Všeobecné lekárstvo) 63-46877525-A0003 všeobecná ambulancia pre dospelých
293, 01852 Pruské
7:30 - 15:00  
ambulancia zubného lekárstva MUDr. Zuzana Turčanová, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Pod hájom) (Stomatológia) 63-47918691-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom
7:00 - 15:00  
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny (Ľ. Štúra) (Anestéziológia a intenzívna medicína) 63-36119385-A0019 ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny
Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava
7:30 - 14:00  
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (Ľ. Štúra) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 63-36119385-A0018 ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie
Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava
   
ambulancia úrazovej chirurgie Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., ambulancia úrazovej chirurgie (Ľ. Štúra) (úrazová chirurgia) 63-36119385-A0011 ambulancia úrazovej chirurgie
Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava
7:00 - 13:00  
ambulancia vnútorného lekárstva Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., ambulancia vnútorného lekárstva (Ľ. Štúra) (Vnútorné lekárstvo) 63-36119385-A0012 ambulancia vnútorného lekárstva
Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava
7:00 - 15:00  
gastroenterologická ambulancia Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., gastroenterologická ambulancia (Ľ. Štúra) (Gastroenterológia) 63-36119385-A0017 gastroenterologická ambulancia
Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava
6:00 - 15:00  
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., gynekologicko-pôrodnícka ambulancia (Ľ. Štúra) (Gynekológia a pôrodníctvo) 63-36119385-A0016 gynekologicko-pôrodnícka ambulancia
Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava
7:00 - 15:00  
hematologická a transfúziologická ambulancia Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., hematologická a transfúziologická ambulancia (Ľ. Štúra) (Hematológia a transfuziológia) 63-36119385-A0015 hematologická a transfúziologická ambulancia
Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava
7:30 - 15:00  
chirurgická ambulancia Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., chirurgická ambulancia (Ľ. Štúra) (Chirurgia) 63-36119385-A0014 chirurgická ambulancia
Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava
7:00 - 15:00  
kardiologická ambulancia Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., kardiologická ambulancia (Ľ. Štúra) (Kardiológia) 63-36119385-A0013 kardiologická ambulancia
Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava
   
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Ľ. Štúra) (Ortopédia) 63-36119385-A0001 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava
   
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Ľ. Štúra) (Gynekológia a pôrodníctvo) 63-36119385-A0002 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava
7:00 - 15:00  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Ľ. Štúra) (úrazová chirurgia) 63-36119385-A0003 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava
7:00 - 15:00  
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Ľ. Štúra) (Chirurgia) 63-36119385-A0004 zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti
Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava
7:00 - 15:00  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Ľ. Štúra) (Funkčná diagnostika) 63-36119385-A0005 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava
   
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Ľ. Štúra) (Patologická anatómia) 63-36119385-A0007 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava
   
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Ľ. Štúra) (Rádiológia) 63-36119385-A0008 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava
7:00 - 14:00  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Ľ. Štúra) (Hematológia a transfuziológia) 63-36119385-A0009 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava
7:00 - 15:00  
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Ľ. Štúra) (Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia) 63-36119385-A0010 zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek
Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava
7:00 - 15:00  
neurologická ambulancia Neuro - PDT, s.r.o., neurologická ambulancia (Ľ. Štúra) (Neurológia) 63-47789662-A0001 neurologická ambulancia
Neprítomnosti:
od 08. februára 2016 do 18. februára 2016

Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava
   
všeobecná ambulancia pre dospelých NITRAM s. r. o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Ľ. Štúra) (Všeobecné lekárstvo) 63-43852301-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých
Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava
7:00 - 15:00  
ambulancia pracovného lekárstva OMZA TRADE s.r.o., ambulancia pracovného lekárstva (Pod hájom) (Pracovné lekárstvo) 63-36339253-A0001 ambulancia pracovného lekárstva
Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom
7:00 - 11:00  
otorinolaryngologická ambulancia OMZA TRADE s.r.o., otorinolaryngologická ambulancia (Pod hájom) (Otorinolaryngológia) 63-36339253-A0003 otorinolaryngologická ambulancia
Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom
7:00 - 15:00  
ambulancia dentálnej hygieny Ondrišáková Dáša, Bc., ambulancia dentálnej hygieny (Ľ. Štúra) (Dentálna hygiena) 63-42277574-A0001 ambulancia dentálnej hygieny
Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava
8:00 - 14:00  
ambulancia zubného lekárstva Ondrišková Soňa, MUDr., ambulancia zubného lekárstva (Pod hájom) (Stomatológia) 63-36123765-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom
7:00 - 12:30 13:00 - 15:30  
pneumologicko-ftizeologická ambulancia PULMOSPOL, s. r. o., pneumologicko-ftizeologická ambulancia (Ľ. Štúra) (Pneumológia a ftizeológia) 63-44439482-A0001 pneumologicko-ftizeologická ambulancia
Ľ. Štúra 3/845, 01901 Ilava
7:00 - 15:00  
ambulancia zubného lekárstva Rebry Rudolf, MUDr., ambulancia zubného lekárstva (Pod hájom) (Stomatológia) 63-31935753-A0001 ambulancia zubného lekárstva
Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom
7:00 - 15:00  
ambulancia zubného lekárstva Rebry Rudolf, MUDr., ambulancia zubného lekárstva (SNP) (Stomatológia) 63-31935753-A0002 ambulancia zubného lekárstva
SNP 15, 01851 Nová Dubnica
   
oftalmologická ambulancia Rosinová Eva, MUDr., oftalmologická ambulancia (Ľ. Štúra) (Oftalmológia) 63-34748784-A0001 oftalmologická ambulancia
Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava
7:00 - 15:00  
všeobecná ambulancia pre dospelých SALVEO s.r.o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Gagarinova) (Všeobecné lekárstvo) 63-36345920-A0001 všeobecná ambulancia pre dospelých
Gagarinova 5, 01851 Nová Dubnica
7:00 - 15:00  
<< < 1 2 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK