Ambulantné zdravotnícke zariadenia, okres Ilava

agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS - ČERVENÁ s.r.o., agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 907141978    
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS - VITALITA s.r.o., agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (Továrenská) Továrenská 10/1408, 01841 Dubnica nad Váhom +421 949319185    
ambulancia zubného lekárstva AG - DENT, s. r. o., ambulancia zubného lekárstva (Dukelská štvrť) Dukelská štvrť 3/1401, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4441449    
kardiologická ambulancia Agentúra sociálnych služieb ASS, n.o., kardiologická ambulancia (Gagarinova) Gagarinova 1261, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4420103    
chirurgická ambulancia ARCHE s. r. o., chirurgická ambulancia (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 39/846, 01901 Ilava +421 42 4465359    
otorinolaryngologická ambulancia ARCHE s. r. o., otorinolaryngologická ambulancia (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 39/846, 01901 Ilava +421 42 4465359    
všeobecná ambulancia pre deti a dorast BabyMedic s.r.o., všeobecná ambulancia pre deti a dorast (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3/845, 01901 Ilava +421 42 4464194    
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Bagínová Želmíra, MUDr., všeobecná ambulancia pre deti a dorast (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4653338    
ambulancia pediatrickej kardiológie Barinková Zuzana, MUDr., ambulancia pediatrickej kardiológie (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 019O1 Ilava    
dermatovenerologická ambulancia BEADERMA, s.r.o., dermatovenerologická ambulancia (Gagarinova) Gagarinova 5/773, 01851 Nová Dubnica    
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Biochémia Dubnica s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 2829950    
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Biochémia Dubnica s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 2829950    
všeobecná ambulancia pre dospelých BOLE, s. r. o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Štúrova) Štúrova 1/1483, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4422663    
neurologická ambulancia Brachium s.r.o., neurologická ambulancia (Továrenská) Továrenská 10/1408, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4484213    
ortopedická ambulancia Bubeník s.r.o., ortopedická ambulancia (Pod hájom) Pod hájom 15/345, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4424837    
všeobecná ambulancia pre dospelých CABADOVÁ, s.r.o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4653336    
ambulancia vnútorného lekárstva Centrum klinickej a naturálnej reumatológie s.r.o., ambulancia vnútorného lekárstva (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3/846, 01901 Ilava    
reumatologická ambulancia Centrum klinickej a naturálnej reumatológie s.r.o., reumatologická ambulancia (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3/846, 01901 Ilava +421 42 4464195    
ambulancia akupunktúry Cíbik Viliam, MUDr., PhD., ambulancia akupunktúry (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01852 Dubnica nad Váhom +421 42 4492630    
ambulancia akupunktúry Cíbik Viliam, MUDr., PhD., ambulancia akupunktúry (Pruské) Pruské 293, 01852 Pruské +421 42 4492630    
ambulancia klinickej imunológie a alergológie CLINAL, s. r. o., ambulancia klinickej imunológie a alergológie (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 36/843, 01901 Ilava +421 905139888    
špecializovaná ambulancia CO - Medika III, s.r.o., špecializovaná ambulancia (Továrenská) Továrenská 10/1408, 01841 Dubnica nad Váhom    
všeobecná ambulancia pre dospelých CO - Medika III, s.r.o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Továrenská) Továrenská 10/1408, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4485142    
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek CO - Medika III, s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Továrenská) Továrenská 10/1408, 01841 Dubnica nad Váhom    
kardiologická ambulancia COR JESU s.r.o., kardiologická ambulancia (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 42 4667253    
psychiatrická ambulancia Cosentinová Eva, MUDr., psychiatrická ambulancia (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3/1920, 01901 Ilava +421 42 4667341    
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Čileková Marta, MUDr., všeobecná ambulancia pre deti a dorast (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4421047    
ambulancia zubného lekárstva DENTAM, s. r. o., ambulancia zubného lekárstva (Pruské) Pruské 293, 01852 Pruské +421 905480765    
ambulancia zubného lekárstva DENTAPROX s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (P. O. Hviezdoslava) P. O. Hviezdoslava 23/778, 01851 Nová Dubnica +421 42 4431845    
dermatovenerologická ambulancia DERMATOP, s. r. o., dermatovenerologická ambulancia (Pod kaštieľom) Pod kaštieľom 29/638, 01841 Dubnica nad Váhom    
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Detská ambulancia DCA, s. r. o., všeobecná ambulancia pre deti a dorast (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4653347    
ambulancia vnútorného lekárstva DIAGNOS-SM, s. r. o., ambulancia vnútorného lekárstva (Továrenská) Továrenská 10/1408, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4484247    
všeobecná ambulancia pre dospelých DIAGNOS-SM, s. r. o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Továrenská) Továrenská 10/1408, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4484247    
ambulancia zubného lekárstva Dolinská Pravomila, MUDr., ambulancia zubného lekárstva (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4423640    
psychiatrická ambulancia Duševné centrum, s. r. o., psychiatrická ambulancia (Továrenská) Továrenská 10/1408, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4486717    
záchranná zdravotná služba - ambulancia rýchlej lekárskej pomoci Falck Záchranná a.s., záchranná zdravotná služba - ambulancia rýchlej lekárskej pomoci (Továrenská) Továrenská, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 2868683    
záchranná zdravotná služba - ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci Falck Záchranná a.s., záchranná zdravotná služba - ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci (Záhumenská) Záhumenská 5, 01901 Ilava    
ambulancia vnútorného lekárstva Filová Marta, MUDr., ambulancia vnútorného lekárstva (Pod kaštieľom) Pod kaštieľom 29/638, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4449218    
ambulancia zubného lekárstva Fukoňová Barbora, MDDr., ambulancia zubného lekárstva (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 846, 01901 Ilava +421 948255273    
všeobecná ambulancia pre deti a dorast GATIM s.r.o., všeobecná ambulancia pre deti a dorast (Gagarinova) Gagarinova 5/773, 01851 Nová Dubnica +421 42 4430071    
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia GYNAMB - MUDr. Dagmar Galiovská, s. r. o., gynekologicko-pôrodnícka ambulancia (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4653333    
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekológia - MUDr. Darina Orálková, s. r. o., gynekologicko-pôrodnícka ambulancia (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4420528    
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Gynekológia - MUDr. Eva Gogová, s. r. o., gynekologicko-pôrodnícka ambulancia (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 36/843, 01901 Ilava +421 42 4441730    
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia GYNEKON s.r.o., gynekologicko-pôrodnícka ambulancia (Pruské) Pruské 293, 01852 Pruské +421 42 4492910    
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia GYNPOL, s.r.o., gynekologicko-pôrodnícka ambulancia (Mierové námestie) Mierové námestie 863, 01901 Ilava    
všeobecná ambulancia pre dospelých Harušincová Lýdia, MUDr., všeobecná ambulancia pre dospelých (Štúrova) Štúrova 1, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4422954    
ambulancia klinickej logopédie Holičková Helena, Mgr., ambulancia klinickej logopédie (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4653332    
ambulancia zubného lekárstva Hořejší Ľubica, MUDr., ambulancia zubného lekárstva (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4421821    
všeobecná ambulancia pre dospelých ICHTOS s.r.o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Gagarinova) Gagarinova 5/773, 01851 Nová Dubnica +421 42 4432387    
ambulancia vnútorného lekárstva INTERN, s.r.o., ambulancia vnútorného lekárstva (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 39/846, 01901 Ilava +421 42 4441726    
ambulancia zubného lekárstva Jelčic Igor, MUDr., ambulancia zubného lekárstva (Pruské) 293, 01852 Pruské +421 42 4492442    
ambulancia pediatrickej nefrológie Karasová Alena, MUDr., ambulancia pediatrickej nefrológie (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 42 4466999 222    
všeobecná ambulancia pre dospelých Klinovský Jozef, MUDr., všeobecná ambulancia pre dospelých (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 42 4466999 384    
psychiatrická ambulancia Kobela Jaroslav, MUDr., psychiatrická ambulancia (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4426406    
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie KONZÍLIUM s.r.o., ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (A. Kmeťa) A. Kmeťa 15/370, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4426231    
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie KONZÍLIUM s.r.o., ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (Gagarinova) Gagarinova 5/773, 01851 Nová Dubnica +421 042 4434673    
neurologická ambulancia KONZÍLIUM s.r.o., neurologická ambulancia (A. Kmeťa) A. Kmeťa 15/370, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4426231    
neurologická ambulancia KONZÍLIUM s.r.o., neurologická ambulancia (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom    
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek KONZÍLIUM s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (A. Kmeťa) A. Kmeťa 15/370, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4426231    
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek KONZÍLIUM s.r.o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Gagarinova) Gagarinova 5/773, 01851 Nová Dubnica +421 042 4434673    
chirurgická ambulancia Kopecký Vladimír, MUDr., chirurgická ambulancia (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4653378    
chirurgická ambulancia Kosorín Dominik, MUDr., chirurgická ambulancia (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4426407    
ambulancia zubného lekárstva Kosorínová Vlastimila, MUDr., ambulancia zubného lekárstva (Pruské) 293, 01852 Pruské +421 42 4492633    
ambulancia zubného lekárstva Kotrík Slavomír, MUDr., ambulancia zubného lekárstva (Pod kaštieľom) Pod kaštieľom 638, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4423758    
všeobecná ambulancia pre deti a dorast Kozempelová Eva, MUDr., všeobecná ambulancia pre deti a dorast (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4653346    
ambulancia zubného lekárstva Latkoczy Jozef, MUDr., ambulancia zubného lekárstva (Gagarinova) Gagarinova 5, 01851 Nová Dubnica +421 42 4440075    
ambulancia zubného lekárstva Legdan Slavomír, MUDr., ambulancia zubného lekárstva (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4421047    
ambulancia klinickej imunológie a alergológie LEKIA s.r.o., ambulancia klinickej imunológie a alergológie (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 1920, 01901 Ilava    
nefrologická ambulancia Logman West a.s., nefrologická ambulancia (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 42 4441338    
stacionár Logman West a.s., stacionár (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 42 4465365    
všeobecná ambulancia pre deti a dorast M.K. MEDIC, s.r.o., všeobecná ambulancia pre deti a dorast (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4653343    
ambulancia zubného lekárstva Majtánová Anna, MUDr., ambulancia zubného lekárstva (Murgašova) Murgašova 873, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4428721    
ambulancia zubného lekárstva Malíčková Anna, MUDr., ambulancia zubného lekárstva (Štúrova) Štúrova 1, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4111262    
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Marczinková Mária, MUDr., ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 42 4464414    
ambulancia vnútorného lekárstva Marczinková Mária, MUDr., ambulancia vnútorného lekárstva (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 42 4464414    
všeobecná ambulancia pre dospelých Marček Miloš, MUDr., všeobecná ambulancia pre dospelých (Gagarinova) Gagarinova 5, 01851 Nová Dubnica +421 42 4432040    
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia MCM GYNPED, s. r. o., gynekologicko-pôrodnícka ambulancia (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4653364    
všeobecná ambulancia pre deti a dorast MED DK, s. r. o., všeobecná ambulancia pre deti a dorast (Pruské) 293, 01852 Pruské +421 42 4492465    
všeobecná ambulancia pre dospelých MEDICO PLUS, s. r. o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Janka Kráľa) Janka Kráľa 1, 01863 Ladce +421 42 4603211    
všeobecná ambulancia pre dospelých MEDICO PLUS, s. r. o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Továrenská) Továrenská 10/1408, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4486741    
všeobecná ambulancia pre dospelých MEDIFER, s. r. o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4422791
   
oftalmologická ambulancia MEDIHOF, s.r.o., oftalmologická ambulancia (Továrenská) Továrenská 10/1408, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4486742    
všeobecná ambulancia pre dospelých MEDIHOL TT, s. r. o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Továrenská) Továrenská 10/1408, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4484212    
oftalmologická ambulancia MEDIKAF s.r.o., oftalmologická ambulancia (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4424892    
agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti Mestská poliklinika Dubnica, agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom    
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Mestská poliklinika Dubnica, ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom    
ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy Mestská poliklinika Dubnica, ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom    
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Mestská poliklinika Dubnica, ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom    
ambulancia klinickej psychológie Mestská poliklinika Dubnica, ambulancia klinickej psychológie (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom    
ambulancia pracovného lekárstva Mestská poliklinika Dubnica, ambulancia pracovného lekárstva (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom    
ambulancia vnútorného lekárstva Mestská poliklinika Dubnica, ambulancia vnútorného lekárstva (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom    
ambulancia vnútorného lekárstva Mestská poliklinika Dubnica, ambulancia vnútorného lekárstva (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom    
ambulancia vnútorného lekárstva Mestská poliklinika Dubnica, ambulancia vnútorného lekárstva (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom    
ambulancia zubného lekárstva Mestská poliklinika Dubnica, ambulancia zubného lekárstva (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom    
poliklinika Mestská poliklinika Dubnica, poliklinika (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom    
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Mestská poliklinika Dubnica, zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom    
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Mestská poliklinika Dubnica, zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom    
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Mestská poliklinika Dubnica, zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom    
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Mestská poliklinika Dubnica, zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom    
otorinolaryngologická ambulancia MICHALMED, s.r.o., otorinolaryngologická ambulancia (Továrenská) Továrenská 10/1408, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4484227    
ambulancia zubného lekárstva MM DENTAL s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Trenčianska) Trenčianska 764, 01851 Nová Dubnica +421 948028866    
dermatovenerologická ambulancia Mončeková Monika, MUDr., dermatovenerologická ambulancia (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 42 4466372    
ambulancia zubného lekárstva MUDr. Adriana Petrykowska, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Mierové námestie) Mierové námestie 863, 01901 Ilava +421 42 4466558    
všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Anna Hofierková, s. r. o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 42 4466999 379    
ambulancia zubného lekárstva MUDr. Dušan Rebro s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Ružová) Ružová 112, 01901 Ilava +421 42 4466983    
ambulancia čeľustnej ortopédie MUDr. Ftorková s.r.o., ambulancia čeľustnej ortopédie (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 42 4466999 349    
ambulancia zubného lekárstva MUDr. Ftorková s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 42 4466999 349    
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia MUDr. Jaroslav Balažovjech, s. r. o., gynekologicko-pôrodnícka ambulancia (Gagarinova) Gagarinova 5/773, 01851 Nová Dubnica    
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia MUDr. Jaroslav Balažovjech, s. r. o., gynekologicko-pôrodnícka ambulancia (Továrenská) Továrenská 10/1408, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4484225    
všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Mária Augustínová s.r.o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Gagarinova) Gagarinova 5/773, 01851 Nová Dubnica +421 42 4431098    
všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Mária Augustínová s.r.o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Nová) Nová 191, 01851 Nová Dubnica +421 907516243    
ambulancia vnútorného lekárstva MUDr. Miloš Jurisa, s.r.o., ambulancia vnútorného lekárstva (Tajovského) Tajovského 50/1169, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4424768    
endokrinologická ambulancia MUDr. Miloš Jurisa, s.r.o., endokrinologická ambulancia (Tajovského) Tajovského 50/1169, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4424768    
všeobecná ambulancia pre deti a dorast MUDr. Poliačik, s. r. o., všeobecná ambulancia pre deti a dorast (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4653370    
algeziologická ambulancia MUDr. Viliam Cíbik, PhD., s.r.o., algeziologická ambulancia (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom    
algeziologická ambulancia MUDr. Viliam Cíbik, PhD., s.r.o., algeziologická ambulancia (Pruské) Pruské 293, 01852 Pruské +421 42 4492630    
všeobecná ambulancia pre dospelých MUDr. Viliam Cíbik, PhD., s.r.o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Pruské) 293, 01852 Pruské +421 42 4492630    
ambulancia zubného lekárstva MUDr. Zuzana Turčanová, s.r.o., ambulancia zubného lekárstva (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4653353    
ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., ambulancia anestéziológie a intenzívnej medicíny (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 42 4466385    
ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., ambulancia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 42 4466218    
ambulancia úrazovej chirurgie Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., ambulancia úrazovej chirurgie (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava    
ambulancia vnútorného lekárstva Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., ambulancia vnútorného lekárstva (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 42 4466396    
gastroenterologická ambulancia Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., gastroenterologická ambulancia (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 42 4466310    
gynekologicko-pôrodnícka ambulancia Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., gynekologicko-pôrodnícka ambulancia (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 42 4466378    
hematologická a transfúziologická ambulancia Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., hematologická a transfúziologická ambulancia (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 42 4466259    
chirurgická ambulancia Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., chirurgická ambulancia (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 42 4466374    
kardiologická ambulancia Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., kardiologická ambulancia (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 42 4466352    
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava    
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava    
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava    
zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., zariadenie na poskytovanie jednodňovej zdravotnej starostlivosti (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava    
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava    
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava    
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava    
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava    
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava    
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava    
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava    
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek Nemocnica s poliklinikou Ilava, n. o., zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava    
neurologická ambulancia Neuro - PDT, s.r.o., neurologická ambulancia (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 42 4667394    
všeobecná ambulancia pre dospelých NITRAM s. r. o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 42 4466999    
ambulancia pracovného lekárstva OMZA TRADE s.r.o., ambulancia pracovného lekárstva (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom    
otorinolaryngologická ambulancia OMZA TRADE s.r.o., otorinolaryngologická ambulancia (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 911782893    
ambulancia dentálnej hygieny Ondrišáková Dáša, Bc., ambulancia dentálnej hygieny (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava    
ambulancia zubného lekárstva Ondrišková Soňa, MUDr., ambulancia zubného lekárstva (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4653340    
pneumologicko-ftizeologická ambulancia PULMOSPOL, s. r. o., pneumologicko-ftizeologická ambulancia (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3/845, 01901 Ilava +421 42 4667364    
ambulancia zubného lekárstva Rebry Rudolf, MUDr., ambulancia zubného lekárstva (Pod hájom) Pod hájom 116/1288, 01841 Dubnica nad Váhom +421 42 4420000    
ambulancia zubného lekárstva Rebry Rudolf, MUDr., ambulancia zubného lekárstva (SNP) SNP 15, 01851 Nová Dubnica +421 42 4465449    
oftalmologická ambulancia Rosinová Eva, MUDr., oftalmologická ambulancia (Ľ. Štúra) Ľ. Štúra 3, 01901 Ilava +421 42 4667387    
všeobecná ambulancia pre dospelých SALVEO s.r.o., všeobecná ambulancia pre dospelých (Gagarinova) Gagarinova 5, 01851 Nová Dubnica +421 42 4431352    
<< Začiatok < Predošlé | 1 | 2 | Nasledujúce > Koniec >>