Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Vyúčtovanie finančného príspevku z TSK za príslušný štvrťrok

Povinný obsah podania

  • názov subjektu,
  • sídlo,
  • miesto poskytovania sociálnej služby,
  • meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
  • IČO,
  • štvrťrok za ktorý je predkladané vyúčtovanie.

Zoznam príloh

  • Tab. č. 1,2,3,4,
  • Tab. č.5 – len v IV. štvrťroku,
  • Evidencia prijímateľov sociálnej služby.

Lehota na vybavenie

30 kalendárnych dní

Elektronický formulár na vyplnenie

Vzhľadom na to, že TSK nemá špecializovaný formulár pre toto podanie, musíte použiť formulár pre všeobecnú agendu na Ústrednom portáli verejnej správy. Po kliknutí na odkaz nižšie budete presmerovaní na prihlasovaciu obrazovku ÚPVS. Pre prihlásenie musíte použiť elektronickú identifikačnú kartu (eID) - občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK