Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Žiadosť o navýšenie finančného príspevku z TSK

Povinný obsah podania

  • Názov subjektu,
  • sídlo,
  • miesto poskytovania sociálnej služby,
  • meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
  • IČO,
  • dôvod navýšenia fin. príspevku z TSK,
  • dátum, od ktorého je požadované navýšenie.

Voliteľný obsah

  • Telefónne číslo na štatutárneho zástupcu,
  • e-mail.

Lehota na vybavenie

štvrťrok

Elektronický formulár na vyplnenie

Vzhľadom na to, že TSK nemá špecializovaný formulár pre toto podanie, musíte použiť formulár pre všeobecnú agendu na Ústrednom portáli verejnej správy. Po kliknutí na odkaz nižšie budete presmerovaní na prihlasovaciu obrazovku ÚPVS. Pre prihlásenie musíte použiť elektronickú identifikačnú kartu (eID) - občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK