Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Žiadosť o zastavenie poskytovania finančného príspevku

Povinný obsah podania

 • Názov subjektu,
 • sídlo,
 • miesto poskytovania sociálnej služby,
 • meno a priezvisko štatutárneho zástupcu,
 • IČO,
 • číslo zmluvy,
 • dátum požadovaného zastavenia poskytnutia fin. príspevku,
 • dôvod zastavenia poskytnutia fin. príspevku.

Zoznam príloh

 • Vyúčtovanie poskytnutého finančného príspevku za príslušný štvrťrok Tab. 1-3,5 k Usmernenia k čerpaniu finančného príspevku z TSK
 • Výkaz o poskytovaní sociálnej služby Tab. č. 4
 • Evidenciu sociálnej služby

Lehota na vybavenie

30 kalendárnych dní

Elektronický formulár na vyplnenie

Vzhľadom na to, že TSK nemá špecializovaný formulár pre toto podanie, musíte použiť formulár pre všeobecnú agendu na Ústrednom portáli verejnej správy. Po kliknutí na odkaz nižšie budete presmerovaní na prihlasovaciu obrazovku ÚPVS. Pre prihlásenie musíte použiť elektronickú identifikačnú kartu (eID) - občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK