Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Žiadosť o bezodkladné zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

Žiadosť podáva občan, ktorého život alebo zdravie je vážne ohrozené a nemá žiadnu blízku osobu, ktorá by jej túto pomoc zabezpečila.

Povinný obsah podania

  • meno a priezvisko žiadateľa,
  • dátum narodenia,
  • miesto trvalého pobytu.

Voliteľný obsah

  • adresa pre korešpondenciu, ak nie je totožná s adresou trvalého pobytu,
  • e-mail, telefonický kontakt na žiadateľa alebo rodinného príslušníka žiadateľa,
  • údaje o zákonnom zástupcovi žiadateľa, ak nie je žiadateľ spôsobilý na právne úkony; údaje o zákonnom zástupcovi žiadateľa, ak ide o maloleté dieťa
  • druh sociálnej služby.

Lehota na vybavenie

30 kalendárnych dní

Elektronický formulár na vyplnenie

Vzhľadom na to, že TSK nemá špecializovaný formulár pre toto podanie, musíte použiť formulár pre všeobecnú agendu na Ústrednom portáli verejnej správy. Po kliknutí na odkaz nižšie budete presmerovaní na prihlasovaciu obrazovku ÚPVS. Pre prihlásenie musíte použiť elektronickú identifikačnú kartu (eID) - občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Doplňujúce informácie

Ak TSK vyhodnotí, že život alebo zdravie fyzickej osoby je vážne ohrozené, nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, alebo ak fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby skončila pobyt v zariadení podľa osobitného predpisu a nemá zabezpečené podmienky na bývanie v prirodzenom rodinnom prostredí, tak v rozsahu svojej pôsobnosti poskytne alebo zabezpečí poskytovanie sociálnej služby.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK