Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Žiadosť o výpis z Registra poskytovateľov sociálnych služieb

Slúži na preukázanie existencie poskytovateľa sociálnej služby alebo ako príloha k žiadosti o poskytnutie dotácie.

Žiadosť o výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb musí obsahovať údaje žiadateľa:

  • obchodné meno alebo názov právnickej osoby, sídlo, identifikačné číslo v prípade právnickej osoby
  • meno, priezvisko, trvalý pobyt alebo prechodný pobyt v prípade fyzickej osoby.

Ďalej musí žiadosť obsahovať:

  • IČO, názov, adresu sídla poskytovateľa sociálnej služby, ktorého výpis má byť poskytnutý
  • meno, priezvisko, adresa v prípade poskytovateľa - fyzickej osoby
  • požadovaný spôsob doručenia výpisu.

Žiadosť nemusí byť podaná na predpísanom tlačive.

Správne poplatky

5 Eur len v prípadoch právnických osôb na základe obchodného registra a fyzických osôb na základe živnostenského oprávnenia  podľa Položky 34a zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (zákon č. 286/2012)

Elektronický formulár na vyplnenie

Vzhľadom na to, že TSK nemá špecializovaný formulár pre toto podanie, musíte použiť formulár pre všeobecnú agendu na Ústrednom portáli verejnej správy. Po kliknutí na odkaz nižšie budete presmerovaní na prihlasovaciu obrazovku ÚPVS. Pre prihlásenie musíte použiť elektronickú identifikačnú kartu (eID) - občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK