Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Dožiadanie vypracovania sociálneho posudku (žiadosť iného VÚC)

Iný VÚC žiada TSK o vypracovanie sociálneho posudku.

Povinný obsah podania

• identifikácia samosprávneho kraja

• meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej odkázanosť na sociálnu službu sa má posudzovať,

• dátum jej narodenia,

• kópia pôvodného podania (žiadosť aj prílohy)

Lehota na vybavenie

15 kalendárnych dní

Elektronický formulár na vyplnenie

Vzhľadom na to, že súčasťou žiadosti sú aj zdravotné záznamy, nie je možné ju podať elektronicky.

Doplňujúce informácie

V prípade občana s trvalým pobytom v inom VÚC, ktorý sa dlhodobo zdržuje na území TSK.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK