Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - späťvzatie žiadosti

Ak sa občan v priebehu konania rozhodne nepokračovať v konaní o odkázanosti na sociálnu službu doručí na TSK späťvzatie návrhu na začatie konania.

Povinný obsah podania

• meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej odkázanosť na sociálnu službu sa má posudzovať,

• dátum jej narodenia,

• adresu trvalého pobytu,

Lehota na vybavenie

30 kalendárnych dní

Elektronický formulár na vyplnenie

Vzhľadom na to, že súčasťou žiadosti sú aj zdravotné záznamy, nie je možné ju podať elektronicky.

Formuláre na prevzatie a vytlačenie

Doplňujúce informácie

TSK vydá rozhodnutie o zastavení konania.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK