Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenie o úmrtí poskytovateľa lekárenskej starostlivosti - fyzickej osoby

Povolenie zaniká smrťou držiteľa povolenia alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.

Oznamovateľ doručí orgánu, ktorý povolenie vydal, doklad dokazujúci smrť držiteľa povolenia alebo doklad o jeho vyhlásení za mŕtveho.

Orgán, ktorý povolenie vydal, je po zániku povolenia povinný zabezpečiť, aby nedošlo k zneužitiu liekov a zdravotníckych pomôcok a aby s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami nezaobchádzali osoby, ktoré nie sú oprávnené s nimi zaobchádzať.

Správne poplatky

bez poplatku

Elektronický formulár na vyplnenie

Vzhľadom na to, že TSK nemá špecializovaný formulár pre toto podanie, musíte použiť formulár pre všeobecnú agendu na Ústrednom portáli verejnej správy. Po kliknutí na odkaz nižšie budete presmerovaní na prihlasovaciu obrazovku ÚPVS. Pre prihlásenie musíte použiť elektronickú identifikačnú kartu (eID) - občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK