Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Oznámenie o zmene názvu prevádzky

Držiteľ povolenia je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť zmenu názvu prevádzky.

Držiteľ povolenia v oznámení uvedie:

  • identifikáciu žiadateľa (IČO, názov právnickej osoby alebo meno fyzickej osoby);
  • identifikáciu zdravotníckeho zariadenia (IdZZ a názov lekárne, pobočky verejnej lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok);
  • nový názov prevádzky.

Orgán, ktorý povolenie vydal, v povolení vyznačí zmenu údajov uvedených v oznámení.

Správne poplatky

bez poplatku

Elektronický formulár na vyplnenie

Vzhľadom na to, že TSK nemá špecializovaný formulár pre toto podanie, musíte použiť formulár pre všeobecnú agendu na Ústrednom portáli verejnej správy. Po kliknutí na odkaz nižšie budete presmerovaní na prihlasovaciu obrazovku ÚPVS. Pre prihlásenie musíte použiť elektronickú identifikačnú kartu (eID) - občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK