Odoslanie formuláru bolo úspešné.
Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Žiadosť o dočasné pozastavenie povolenia (lekárenská starostlivosť)

Orgán vydávajúci povolenie môže poskytovateľovi dočasne pozastaviť činnosť.

Držiteľ povolenia v žiadosti o dočasné pozastavenie uvedie:

  • identifikáciu žiadateľa (IČO, názov právnickej osoby alebo meno fyzickej osoby);
  • či žiada pozastaviť len konkrétnu prevádzku alebo povolenie v celom rozsahu;
  • identifikáciu pozastavovaného zdravotníckeho zariadenia (IdZZ a názov lekárne, pobočky verejnej lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok);
  • obdobie, na ktoré žiada povolenie pozastaviť (max. 1 rok);
  • dôvod pozastavenia.

Orgán, ktorý povolenie vydal, v rozhodnutí o pozastavení činnosti určí spôsob, ako naložiť so zásobami liekov a zdravotníckych pomôcok, aby nedošlo k ich zneužitiu a aby s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami nezaobchádzali osoby, ktoré nie sú oprávnené s nimi zaobchádzať.

Orgán, ktorý povolenie vydal, pozastaví činnosť, ak držiteľ povolenia požiada o pozastavenie činnosti, najdlhšie na jeden rok.

Správne poplatky

bez poplatku

Elektronický formulár na vyplnenie

Vzhľadom na to, že TSK nemá špecializovaný formulár pre toto podanie, musíte použiť formulár pre všeobecnú agendu na Ústrednom portáli verejnej správy. Po kliknutí na odkaz nižšie budete presmerovaní na prihlasovaciu obrazovku ÚPVS. Pre prihlásenie musíte použiť elektronickú identifikačnú kartu (eID) - občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK