Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Žiadosť o obnovenie pozastaveného povolenia (lekárenská starostlivosť)

Dočasne pozastavené povolenie (na základe žiadosti držiteľa) je možné obnoviť pred uplynutím lehoty dočasného pozastavenia.

Držiteľ povolenia v žiadosti o obnovenie dočasne pozastaveného povolenia uvedie:

  • identifikáciu žiadateľa (IČO, názov právnickej osoby alebo meno fyzickej osoby);
  • identifikáciu zdravotníckeho zariadenia (IdZZ a názov lekárne, pobočky verejnej lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok);
  • deň obnovenia povolenia;
  • dôvod obnovenia povolenia pred uplynutím lehoty dočasného pozastavenia.

Orgán, ktorý povolenie pozastavil, ho obnoví vydaním rozhodnutia.

Správne poplatky

bez poplatku

Elektronický formulár na vyplnenie

Vzhľadom na to, že TSK nemá špecializovaný formulár pre toto podanie, musíte použiť formulár pre všeobecnú agendu na Ústrednom portáli verejnej správy. Po kliknutí na odkaz nižšie budete presmerovaní na prihlasovaciu obrazovku ÚPVS. Pre prihlásenie musíte použiť elektronickú identifikačnú kartu (eID) - občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK