Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Žiadosť o zrušenie povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti

Žiadosť o zrušenie povolenia podáva žiadateľ samosprávnemu kraju, ktorý povolenie vydal.

Držiteľ povolenia v žiadosti o zrušenie uvedie:

  • identifikáciu žiadateľa (IČO, názov právnickej osoby alebo meno fyzickej osoby);
  • či žiada zrušiť len konkrétnu prevádzku alebo povolenie v celom rozsahu;
  • identifikáciu rušeného zdravotníckeho zariadenia (IdZZ a názov lekárne, pobočky verejnej lekárne alebo výdajne zdravotníckych pomôcok);
  • dôvod zrušenia.

Orgán, ktorý povolenie vydal, povolenie zruší, ak držiteľ povolenia požiadal o zrušenie povolenia v celom rozsahu. V prípade rušenie niektorej z prevádzok vydá nové rozhodnutie o povolení.

Orgán, ktorý rozhodnutie o zrušení povolenia vydal, určí lehotu, v ktorej môže držiteľ zrušeného povolenia vykonávať len úkony spojené so skončením činnosti.
Orgán, ktorý povolenie zrušil, v rozhodnutí určí spôsob, ako sa má naložiť so zásobami liekov a zdravotníckych pomôcok, aby nedošlo k ich zneužitiu a aby s liekmi a so zdravotníckymi pomôckami nezaobchádzali osoby, ktoré nie sú oprávnené s nimi zaobchádzať.

Lehota na vybavenie

30 dní

Správne poplatky

bez poplatku

Elektronický formulár na vyplnenie

Vzhľadom na to, že TSK nemá špecializovaný formulár pre toto podanie, musíte použiť formulár pre všeobecnú agendu na Ústrednom portáli verejnej správy. Po kliknutí na odkaz nižšie budete presmerovaní na prihlasovaciu obrazovku ÚPVS. Pre prihlásenie musíte použiť elektronickú identifikačnú kartu (eID) - občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK