Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Žiadosť o schválenie cestovného poriadku prímestskej autobusovej dopravy

Dopravca môže požiadať samosprávny kraj o schválenie cestovného poriadku prímestskej autobusovej dopravy.

Povinný obsah podania

Trasa navrhovanej autobusovej linky – návrh cestovného poriadku (zastávky, počet kilometrov, počet spojov, odchod/príchod, počet a druh vozidiel).

Zoznam príloh

  • Trasa navrhovanej autobusovej linky – návrh cestovného poriadku (zastávky, počet kilometrov, počet spojov, odchod/príchod, počet a druh vozidiel),
  • potvrdenie správcov zastávok, vlastníkov autobusových staníc, súhlas starostov obcí o zastavovaní na zastávkach.

Správne poplatky

Pre diaľkovú autobusovú dopravu. Podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (časť VI. Doprava, položka 79). Pre prímestskú autobusovú dopravu je možnosť využitia, ktorú povoľuje zákon o správnych poplatkov – oslobodenie od poplatkov v zmysle Splnomocnenia bod5, časť VI Doprava.

Lehota na vybavenie

30 dní od podania žiadosti

Elektronický formulár na vyplnenie

Vzhľadom na to, že TSK nemá špecializovaný formulár pre toto podanie, musíte použiť formulár pre všeobecnú agendu na Ústrednom portáli verejnej správy. Po kliknutí na odkaz nižšie budete presmerovaní na prihlasovaciu obrazovku ÚPVS. Pre prihlásenie musíte použiť elektronickú identifikačnú kartu (eID) - občiansky preukaz s elektronickým čipom.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK