Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Žiadosť o určenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti občanovi

Žiadosť musí obsahovať

  • meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt občana/žiadateľa o určenie lekára
  • zdravotná poisťovňa
  • dôvod, prečo potrebuje občan/žiadateľ určenie lekára
  • aký druh zdravotníckeho zariadenia a jeho odborné zameranie žiadateľ/občan požaduje určiť

Výsledkom konania je Rozhodnutie o určení povinnosti poskytovania všeobecnej a špecializovanej ambulantnej zdravotnej starostlivosti, ktoré sa doručuje žiadateľovi aj poskytovateľovi.

Žiadosť je možné podať prostredníctvom nižšie uvedeného e-formulára.

Lehota na vybavenie

30 kalendárnych dní

Elektronický formulár na vyplnenie

Doplňujúce informácie

Ak pacient potrebuje zdravotnú starostlivosť poskytovanú všeobecným lekárom, gynekológom alebo stomatológom, môže sa obrátiť na lekára, v ktorého zdravotnom obvode má trvalý pobyt.

Garant / odbor

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK