Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Partizánske

verejného zvažovania projektov predložených na rok 2019 za okres Partizánske do hlasovania postúpilo 11 projektov.

Hodnotenie projektov členmi Rady pre Participatívny - komunitný rozpočet.

Projekty určené na hlasovanie Hodnotenie na základe splnených kritérií
1. 1:1 WORKSHOP 50
2. Obnova Náučno-relaxačného chodníka Salaš - Chata Ondrej 50
3. Fitness centrum 50
4. Detské ihrisko 49
5. Česko - Slovenský florbalový pohár 49
6. Oddychová zóna 49
7. Poď von a športuj 49
8. Komunitná záhrada 47
9. Oudorová trieda 45
10. Deti v záhrade, záhrada deťom
44
11. Tvorivo-relaxačné kútiky v spoločných priestoroch ZŠ
40

1. 1-1 WORKSHOP

Fabrika umenia

3. Fitness centrum

Základná škola, Malinovského ul. Partizánske

4. Detské ihrisko

ZŠ Klatová Nová Ves

5. Česko - Slovenský florbalový pohár

Športový klub HARVARD Partizánske

6. Oddychová zóna

Základná škola s materskou školou, Veľká okružná Partizánske

7. Poď von a športuj

Základná škola, Športovcov 372/21, Partizánske

8. Komunitná záhrada

Občianske združenie GaBa

9. Outdoorová trieda

Cirkevná materská škola Jána Krstiteľa

10. Deti v záhrade, záhrada deťom

Mesto Partizánske, MŠ Topoľová

11. Tvorivo-relaxačné kútiky v spoločných priestoroch ZŠ

Základna škola Radovana Kaufmana, Nádražná 955,958 01 Partizánske

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK