Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Projekty predložené na verejné zvažovanie

Proces prerokovania predložených navrhnutých projektov za účasti Rady pre PaKR príslušného okresu a širokej verejnosti (navrhovatelia, zástupcovia verejnej správy, občania), ktorého úlohou je stanovenie bodového hodnotenia projektov a ich rozdelenie do troch skupín:

1. skupina – projekty určené na hlasovanie, pridelenie poradového čísla projektu
2. skupina – projekty, ktoré budú slúžiť ako odporúčania pre Z TSK,
3. skupina – vyradené projekty (mimo kompetencie TSK; nekonkrétne projekty; projekty spožiadavkou finančných prostriedkov nad schválený objem finančných prostriedkov v rozpočte TSK na príslušný rozpočtový  rok, prepočítaný na príslušný okres; investičné projekty, okrem výnimiek apod.).

Členovia Rady PaKR sú povinní predchádzať konfliktu záujmov. Člen Rady PaKR nesmie hodnotiť v prípade, ak je zamestnancom alebo štatutárnym orgánom navrhovateľa projektu alebo je navrhovateľom ako fyzická osoba – podnikateľ, ktorý/á projekt predkladá. Povinnosťou člena PaKR je informovať členov PaKR na začiatku verejného zvažovania o konflikte záujmov. Súčasťou zápisnice je čestné vyhlásenie všetkých zúčastnených členov Rady PaKR, ktoré tvorí prílohu č. 6 tohto nariadenia. Zápisnica zverejného zvažovania bude zverejnená na webovom sídle Trenčianskeho samosprávneho kraja do 10 pracovných dní po verejnom zvažovaní.

Výsledky verejného zvažovania projektov podľa okresov zverejní TSK do 10 pracovných dní odo dňa verejného zvažovania pre príslušný okres na úradnej tabuli a webovom sídle TSK.

Projekty podané v zmysle VZN TSK č. 13/2018 Participatívny - komunitný rozpočet rok 2019

P. č. Názov projektu Žiadateľ Celkové výdavky Nárokovaná výška Oblasť
1 Tanečná škola a obnova krojov nášho kraja Drienovec - združenie priateľov ľudových tradícií,o. z., Matice Slovenskej 1261/6-20 , 957 04  Bánovce nad Bebravou 2 150,00 2 050,00 kultúra
2 Obývačka pod platanom alebo Prečítané leto Bánovské kultúrne centrum J. Matušku 766/19 , 957 01 Bánovce nad Bebravou, prísp. org. 2 350,00 2 200,00 kultúra
3 Školský dvor náš detský raj Mesto Bánovce nad Bebravou, Materská škola Ul. 5. apríla 793/12, 957 01 Bánovce nad Bebravou 2 200,00 2 090,00 voľno-časové aktivity
4 Večery spoločenských hier Ži:va, o. z., K  Zornici 1051/10, 957 01 Bánovce nad Bebravou 1 871,78 1 871,78 voľno-časové aktivity
5 Zdravé a bezpečné pieskoviská Mesto Bánovce nad Bebravou - Materská škola Ul. Hollého 1246/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou 2 200,00 2 090,00 voľno-časové aktivity, šport
6 Staráme sa o rastliny Mesto Bánovce nad Bebravou - Materská škola Ul. Hollého 1246/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou 2 200,00 2 090,00 životné prostredie
7 VYTVORME DEŤOM KRÁSNE PROSTREDIE Obec Ruskovce, Ruskovce 1, 956 54 Ruskovce 2 310,00 2 200,00 voľno-časové aktivity
8 Príď, oblečieme ťa  Hokejový klub Spartak Bánovce nad Bebravou, o. z., Vystrkov 1121/4, 957 01 Bánovce nad Bebravou 2 197,00 2 197,00 šport
9 Rozvoj športovo-výchovnej činnosti členov, detí a mládeže Športový klub hasičov BN, o. z. , Na Vŕštek  1047/3, 957 01 Bánovce nad Bebravou 3 000,00 2 200,00 voľno-časové aktivity,  šport
10 Pre deti raj - aj ty si ho vychutnaj Základná škola,  Ul. J. A. Komenského 1290/1,  957 04  Bánovce nad Bebravou 2 200,00 2 150,00 voľno-časové aktivity
11 Champion. MDD - Cesta championa III CHAmPIoN CLUB, o. z.,  školská 2, 018 41 Dubnica nad Váhom  4 000,00 2 200,00 voľno-časové aktivity, šport
12 ROZTANCUJME KROJE ZŠ s MŠ Hugolína Gavloviča Pruské, rozpočtová organizácia, Školská 369,  018 52 Pruské 2 450,00 2 165,00 kultúra
13 Detská mini fitness telocvičňa Materská škola, P. Jilemnického 12/5, 018 51 Nová DUBNICA 2 114,15 2 114,15 šport
14 Oheň čo nás spája Obec Pruské, Pruské 1, 018 52 Pruské 3 150,00 2 200,00 kultúra, voľno-časové aktivity
15 Deň plný hier Obec Pruské, Pruské 1, 018 52 Pruské 3 700,00 2 200,00 kultúra
16 Hokejkou i Varechou ŠK 98 Pruské, o. z., Pruské 39, 018 52 Pruské 3 500,00 2 200,00 kultúra, voľno-časové aktivity
17 Kroj - srdce Trenčianskej Turnej Záujmové združenie folklórneho súboru Vršatec, o. z. Bratislavská 435, 018 41 Dubnica nad Váhom 4 400,00 2 200,00 kultúra
18 Zelenú triedu máme vonku Obec Dulov, Dulov 168, 018 52 Dulov 4 700,00 2 200,00 voľno-časové aktivity
19 Bartolomejský jarmok 2019 Mesto Ilava, Mierové námestie, 019 01 Ilava 6 500,00 2 200,00 kultúra
20 Bezpečne na ihrisku - bezpečne na ceste Materská škola, rozpočtová organizácia, Poľovnícka 12,  915 01 Nové Mesto nad Váhom 2 484,80 2 200,00 doprava a komunikácie
21 Zabudišovská vrchárska časovka ŠK pre Radosť, o. z.  Vážska 305/41, 911 05 Trenčín  1 900,00 1 900,00 voľno-časové aktivity, šport
22 Altánok pre všetkých Základná škola , rozpočtová  organizácia,  Tematínska ulica č. 2092,   915 01 Nové mesto nad Váhom 13 500,00 2 200,00 životné prostredie
23 Deti na Hokej Hokejový klub Nové Mesto nad Váhom, o. z.  Zelená voda II. 3204/203, 915 01 Nové Mesto nad Váhom 2 600,00 2 200,00 šport 
24 Informačná tabuľa - Ladislav Medňanský Obec Beckov, Beckov 180, 916 38 Beckov 2 200,00 2 000,00 kultúra
25 Slovácka jaternica Obec Trenčianske Bohuslavice č. 135, 913 07 Trenčianske Bohuslavice  4 400,00 2 200,00 kultúra
26 Deň Obce Trenčianske Bohuslavice Obec Trenčianske Bohuslavice č. 135, 913 07 Trenčianske Bohuslavice  4 400,00 2 200,00 kultúra
27 Instacamp Združenie sv. Petra Fouriera, o. z.,  Klčové 87,  915 01 Nové Mesto nad Váhom  10 000,00 2 200,00 voľno-časové aktivity
28 Lanové aktivity Západoslovenská skautská oblasť, o. z.  Meštianska 1, 921 01 Piešťany 2 700,00 2 200,00 voľno-časové aktivity, šport
29 Prístrešok pre chránené parkovanie 9-miestneho motorového vozidla pre aktivity klientov  CSS-DOMOV JAVORINA ECHINACEA, o. z. Krásna Ves 312, 956 53 Nové Mesto nad Váhom 2 900,00 2 200,00 sociálna pomoc a sociálne služby
30 JABLonKOVÉ KUMŠTOVANIE 2019 Obec Jablonka, Jablonka 51, 906 21  Jablonka 7 000,00 2 000,00 voľno-časové aktivity, kultúra
31 Sme eco-friendly k prostrediu i k sebe SRRZ - RZ pri Strednej priemyselnej škole Myjava, Ul. SNP 413/8,  907 01 Myjava 2 100,00 2 100,00 životné prostredie, šport
32 Fitness centrum  na školskom internáte SRRZ - RZ pri Strednej priemyselnej škole Myjava, Ul. SNP 413/8,  907 01 Myjava 2 200,00 2 200,00 šport
33 Hýb sa, skúmaj a tvor  Občianske združenie Turolúcky prameň, Turá Lúka 106, 907 03 Myjava 2 200,00 2 200,00 voľno-časové aktivity
34 Príbehy ukryté v knihách SRRZ - RZ pri Strednej priemyselnej škole Myjava, Ul. SNP 413/8,  907 01 Myjava 2 200,00 2 200,00 voľno-časové aktivity
35 Obnova kopaničiarskeho ovocného sadu a záhradky Rozvoj cestovného ruchu Myjavských kopaníc, n. o., Nám. M.R. Štefánika 560/4,  907 01 Myjava 1 825,00 1 825,00 životné prostredie, kultúra
36 Rekonštrukcia krytého skateparku OZ Jazdci jazdcom, Dolná štvrť 505/38, 907 01 Myjava 2 400,00 2 200,- šport
37 Festival Končiny 2019 MŔTVA KOSŤ, o. z., Okružná 1422/12, 020 01 Púchov 15 980,00 2 200,00 kultúra
38 Zachráňme Magdalénku RKC Farnosť Horné Kočkovce, Vajanského 134/8, 020 01 Púchov 4 000,00 2 200,00 kultúra
39 Pumptrack Beluša Strážovská stopa, Slatinská 21/2, 018 61 Beluša 30 000,00 2 200,00 voľno-časové aktivity, šport
40 Workoutové ihrisko pre Gymnázium Púchov Združenie rodičov pri Gymnáziu Púchov,Ul. 1. mája 905, 020 15 Púchov 5 200,00 2 200,00 voľno-časové aktivity, šport
41 Bezpečnosť a ochrana OZ Nosičan, Nosice 133, 020 01 2 000,00 2 000,00 životné prostredie
42 Odhoď tablet a vystri sa! Lenka Bakošová - Beactive, Háj 320/17, 020 61 Lednické Rovne 2 200,00 2 200,00 šport
43 Hradný palác Historicko-Astronomická Spoločnosť, Skala 668/3, 019 01 Ilava 3 400,00 2 200,00 životné prostredie
44 Detský piknik v parku OZ PODIVNÝ BARÓN, Mojmírova 1162/7, 020 01 Púchov 2 560,00 2 200,00 kultúra
45 Aby ľudia nesedeli doma Obecný športový klub Trenčianske Stankovce, 913 11 Trenčianske Stankovce 883 2 318,50 2 200,00 šport
46 Podpora dorastu v streleckých závodoch IPSC Strelecký klub INOVEC, Stromová 1, 911 01 Trenčín 8 370,00 2 200,00 šport
47 Hospic ako opora rodín a rozvíjanie dobrovoľníckej činnosti Hospic Milosrdných sestier, Súvoz 739, 911 01 Trenčín 2 200,00 2 200,00 voľno-časové aktivity, sociálna pomoc
48 Zdravý pohyb pre deti ILYO - TAEKWONDO TRENČÍN, Saratovská 7388/1B, 911 08 Trenčín 1 058,90 1 058,90 šport
49 Doplnenie materiálneho vybavenia - kroje a hudobné nástroje Trenčan, folklórny súbor Gymnázia Ľ. Štúra, 1. mája 2, 911 35 Trenčín 2 300,00 2 200,00 kultúra
50 Tretíkrát požičiavané už treba kúpiť Folklórny súbor ČÁKOVEC, Javorová 177/32, 911 05 Trenčín 2 200,00 2 200,00 voľno-časové aktivity
51 Tour de pedál Robíme to pre deti O. Z., Rozvadze 427, 913 11 Trenčianske Stankovce 3 000,00 2 070,00 voľno-časové aktivity, šport
52 Art In Park Trenčianske Teplice Cultura o. z., Partizánska 424/9, 914 51 Trenčianske Teplice 75 320,00 2 200,00 kultúra
53 Trenčianska bežecká liga Kultúrne centrum Sihoť, o. z., Osienčimská 3, 911 01 Trenčín 6 000,00 2 200,00 šport
54 Rodná pieseň Folklórna skupina Večernica, Podlužie 544, 91321 Trenčianska Turná 2 200,00 2 200,00 kultúra
55 S ÚSMEVOM to ide ľahšie Folklórny súbor ÚSMEV, Pádivého 680/4, 911 01  Trenčín 2 200,00 2 200,00 kultúra
56 Rekonštrukcia lezeckej steny Horolezecký klub Manín, Centrum 900/99, 017 01 Považská Bystrica 38 000,00 2 200,00 šport, voľno-časové aktivity
57 Petangové ihrisko Občianske združenie Zdravá Duša, Lanská 986/1, 017 01 Považská Bystrivca  966,80 966,80 zdravotníctvo
58 FIT Park - šport pre všetkých Obec Domaniža, Domaniža č. 426, 018 16 5 130,00 2 200,00 šport
59 Vydanie reprezentatívnej knihy o tradičnej kultúre v Marikovej Občianske združenie Hradiská, Besné 244, 01802 Dolná Mariková 12 000,00 2 200,00 kultúra
60 Zelená pre stolný tenis Obec Papradno, Papradno 315, 018 13 2 154,70 2 154,70 šport
61 Aj naša škôlka separuje odpad Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica 3 000,00 2 200,00 životné prostredie
62 Workoutové ihrisko Považská Teplá Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica 1 580,40 1 580,40 voľno-časové aktivity
63 Skvalitnenie spoločenského prostredia pre deti v detských jasliach Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica 1 920,00 1 920,00 sociálna pomoc, sociálne služby
64 Aj naša škola separuje odpad Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica 3 200,00 2 180,00 životné prostredie
65 Rozšírenie zbierky folklórnych krojov FS Považan o oblasť Papradno Mesto Považská Bystrica, Centrum 2/3, 017 13 Považská Bystrica 2 160,00 2 160,00 kultúra
66 Pozeraj, cíť a tvor MG ART GALÉRIA, M. R. Štefánika 141/13, 017 01 Považská Bystrica 2 200,00 2 200,00 kultura
67 Trojgeneračný branný deň Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, 971 01 Prievidza 2 200,00 2 200,00 šport
68 Anjel pomoci starším - Medzigeneračnou spoluprácou k zvyšovaniu kvality života seniorov Fórum pre pomoc starším - národná sieť, Záhradnícka 24, 971 01 Prievidza 2 200,00 2 200,00 sociálna pomoc, sociálne služby
69 Kto ho zachráni, ak nie ty? Slovenský Červený kríž, územný spolok Prievidza, Staničná 2, 971 01 Prievidza 2 306,48 2 200,00 voľno-časové aktivity
70 Robotika nás baví Piaristická spojená škola F. Hanáka, A. Hlinku 44, 971 01 Prievidza 3 800,00 2 000,00 voľno-časové aktivity
71 Podporme deti v športovaní vo voľnom čase TJ Baník Sebedražie, Sebedražie 166, 972 05 2 700,00 2 200,00 šport
72 Vzácne ako šafrán - spracovanie dokumentov pri príležitosti 770. výročia od 1. písomnej zmienky o obci Obec Nitiranske Sučany, Nitrianske Sučany 242, 972 21  2 200,00 2 200,00 kultúra
73 Schody do veže ÚHOĽ, o. z., Dlhá 26/14, 971 01 Prievidza 2 200,00 2 100,00 životné prostredie, kultúra
74 Deti v záhrade, záhrada deťom Mesto Partizánske, Námestie SNP 212/4, 958 01 Partizánske - Materská škola, Topoľová 71, Partizánske  3 000,00 2 200,00 životné prostredie
75 Obnova Náučno-reolaxačného chodníka Salaš - Chata Ondrej Rodičovské združenie pri gymnáziu, Komenského 2/1074, 958 01 Partizánske 2 115,00 2 115,00 životné prostredie
76 Tvorivo-relaxačné kútiky v spoločných priestoroch ZŠ Základná škola Radovana Kaufmana, Nádražná 955, 958 01 Partizánske 2 700,00 2 200,00 voľno-časové aktivity
77 Fitness centrum  Základná škola, Malinovského ul. 1160/31, 958 06 Partizánske 2 300,00 2 200,00 šport
78 Poď von a športuj Základná škola, Športovcov 372/21, 958 04 Partizánske 2 200,12 2 200,00 šport
79 Oddychová zóna Základná škola s materskou školou, Veľká Okružná 1089/19, 958 01 Partizánske 2 200,00 2 200,00 voľno-časové aktivity
80 OUDITOROVÁ TRIEDA Cirkevná materská škola Jána Krstiteľa, Školská 1477/2A, 958 01 Partizánske 2 200,00 2 200,00 životné prostredie
81 Outdorová zóna Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu, Námestie SNP 5, 958 01 Partizánske 3 130,00 2 200,00 šport
82 Česko - Slovenský florbalový pohár Športový klub HARVARD Partizánske, Malinovského 1158/21, 958 06 Partizánske 3 300,00 2 200,00 šport
83 Detské ihrisko Základná škola Klátova Nová Ves, Klátova Nová Ves 351, 958 44 3 540,00 2 200,00 šport
84 Komunitná záhrada Občianske združenie GaBa, Gorkého 802/42, 958 01 Partizánske  4 300,00 2 200,00 životné prostredie, voľno-časové aktivity
85 1:1 WORKSHOP Fabrika umenia, Horská 1314/44, 958 06 Partizánske 18 040,00 2 200,00 kultúra
   Spolu 441 968,03 € 178 418,43 €  
   Predložené projekty (85) 441 968,03 € 178 418,43 €  
   Vyradené projekty (2) 5 330,00 € 4 400,00 €  
   Projekty postúpené do verejného zvažovania (83) 436 638,03 € 174 018,43 €  

Tabuľka predložených projektov PKR TSK 2019 na stiahnutie.

Verejné zvažovanie v jednotlivých okresoch:

OKRES

DÁTUM

ČAS

MIESTO

Nové Mesto nad Váhom

29. 04. 2019

9.00 hod.

Stredná priemyselná škola, Nové Mesto nad Váhom

Partizánske

30. 04. 2019

9.00 hod.

Stredná odborná škola J. A. Baťu, Partizánske

Považská Bystrica

02. 05. 2019

9.00 hod.

Stredná odborná škola strojnícka, Považská Bystrica

Trenčín

03. 05. 2019

9.00 hod.

Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja

Púchov

07. 05. 2019

9.00 hod.

Gymnázium, Púchov

Myjava

09. 05. 2019

9.00 hod.

Stredná priemyselná škola, Myjava

Ilava

10. 05. 2019

9.00 hod.

Obchodná akadémia, Ilava – elokované pracovisko

Prievidza

13. 05. 2019

9.00 hod.

Gymnázium V. B. Nedožerského, Prievidza

Bánovce nad Bebravou

14. 05. 2019

9.00 hod.

Gymnázium J. Jesenského, Bánovce nad Bebravou

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK