Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Podporné programy a granty pre podnikanie

Programový dokument Operačný program Výskum a inovácie vytvára možnosti pre poskytnutie podpory z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 – 2020 a nadväzuje na operačný program Výskum a vývoj a operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v programovom období 2007 – 2013.

Zameraný je na vytvorenie stabilného prostredia pre inovácie a podporu zvýšenia efektívnosti a výkonnosti systému výskumu, vývoja a inovácií, ako základného piliera pre zvyšovanie konkurencieschopnosti, udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK