Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Séria 6 sprievodcov na tému Ako podporovať MSP zo štrukturálnych fondov

Európska komisia pripravila na základe analýzy, vývoja a implementácie politiky malého a stredného podnikania sériu šiestich sprievodcov, ktoré ponúkajú inšpiráciu, otestované príklady a praktické rady. Na príprave publikácií sa podieľala skupina expertov, ktorá identifikovala osvedčené postupy a finančné zdroje potrebné na ich implementáciu.

Séria doteraz publikovaných sprievodcov obsahuje tieto tituly:

  1. Budovanie podnikateľského nastavenia mysle a zručností v EÚ
  2. Využívanie štandardov na podporu rastu, konkurencieschopnosti a inovácií
  3. Uľahčenie transferu podnikania
  4. Inteligentný sprievodca inováciami služieb
  5. Regionálna implementácia Zákona o malom podnikaní
  6. Ako využiť štrukturálne fondy pre MSP a politiku podnikania

Sprievodcov pre MSP nájdete zatiaľ v anglickom, čoskoro však aj v slovenčine na http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/regional-sme-policies

 

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK