Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Užitočné informácie pre podnikanie

V úspešnom podnikaní sa informácie stávajú trvalým zdrojom dynamického rozvoja spoločnosti. Podnikateľ nemá možnosť absorbovať relevantné množstvo informácií pre svoju činnosť a využíva regionálne inštitúcie, ktoré sú často finančne podporované z verejných zdrojov (štát, samospráva, atď.). Informácie v tejto rubrike majú viesť k nahliadnutiu do možností využitia týchto inštitúcií a aktivít v regióne, ktoré umocňujú definíciu podnikania (OZ 1 § 2. ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb.). Znalosť regiónu vytvára vyššiu konkurencieschopnosť podnikateľského subjektu.

Bezplatné služby SARIO
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.
Misiou agentúry je zvýšiť príliv zahraničných investícií a zároveň podporiť slovenské firmy pri presadzovaní sa na globalizovanom svetovom trhu.
Podrobné informácie o službách SARIO nájdete na http://www.sario.sk/sk/o-nas

Nehnuteľnosti
Jednou z kľúčových úloh SARIO pri etablovaní zahraničných investorov v Slovenskej Republike je identifikácia a ponuka vhodných lokalít.
Pre tento účel agentúra SARIO vytvorila a spravuje databázu nehnuteľností, z ktorej v prípade požiadavky investora vytipuje a ponúka pozemky, či objekty vhodné pre uskutočnenie investičného zámeru. Ak ponúkate, alebo hľadáte nehnuteľnosť môžete kontaktovať SARIO prostredníctvom adresy regiony@sario.sk

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK