Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Fond mikroprojektov 2007-2013

LogoLogo

Fond mikroprojektov 2007-2013

V rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 vykonával Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s Regionom Bílé Karpaty správu a administráciu Fondu mikroprojektov.  Implementácia Fondu mikroprojektov bola finančne ukončená dňa 6.10.2016.

Celkovo bolo na slovenskej strane podporených 272 mikroprojektov. Finančné prostriedky ERDF boli poskytnuté v celkovej sume 3 164 041,97 Eur a finančné prostriedky ŠR SR v sume 404 938,35 Eur, čo predstavovalo 97,50 %-né čerpanie finančných prostriedkov alokovaných na podporu mikroprojektov. V rámci Fondu mikroprojektov boli zrealizované úspešné mikroprojekty:

Úspešné mikroprojekty 2 (PDF PDF, 8,6 MB)
Úspešné mikroprojekty (PDF PDF, 19,8 MB)

Správcovia Fondu mikroprojektov spolu vyhlásili 18 výziev na predkladanie žiadostí o finančný príspevok, pričom 10 bolo určených pre žiadateľov na slovenskej strane. V rámci vyhlásených výziev boli žiadosti o NFP schválené nasledovne:

Výsledky 1. výzvy:

1.výzva FMP-výsledky SR  (zipZIP, 768 KB)
1.výzva FMP-výsledky ČR (zipZIP, 447 KB)

Výsledky 2. výzvy:
2.výzva FMP-výsledky SR   (zipZIP, 1253 KB)
2.výzva FMP-výsledky ČR  (zipZIP, 424 KB) 

Výsledky 3. výzvy:
3.výzva FMP-výsledky SR   (zipZIP, 531 KB)
3.výzva FMP-výsledky ČR  (zipZIP, 427 KB) 

Výsledky 4. výzvy:
4.výzva FMP-výsledky SR   (zipZIP, 560 KB)
4.výzva FMP-výsledky ČR  (zipZIP, 859 KB) 

Výsledky 5. výzvy:
5.výzva FMP-výsledky SR   (zipZIP, 563 KB)
5.výzva FMP-výsledky ČR  (zipZIP, 1020 KB)

Výsledky 6. výzvy:
6.výzva FMP-výsledky SR (zipZIP, 689 KB)
6.výzva FMP-výsledky ČR (zipZIP, 224 KB)

Výsledky 9. výzvy:
9.výzva FMP-výsledky SR (zipZIP, 561 KB)
9.výzva FMP-výsledky ČR (zipZIP, 271 KB)

Výsledky 12. výzvy:
12._vyzva_FMP_-_vysledky_SR (ZipZIP, 503 KB)
12._vyzva_FMP_-_vysledky_CR ( logoZIP, 880 KB)

Výsledky 15. výzvy:
15._vyzva_FMP_-_vysledky_SR (ZipZIP, 439 KB)

Výsledky 18. výzvy:
18._vyzva_FMP_-_vysledky_SR (ZipZIP, 1 493 KB)
Prehľad schválených MP po uvoľnení FP (PDFPDF, 296 KB)

Kontaktné údaje:

Adresa:
Trenčiansky samosprávny kraj
odbor regionálneho rozvoja
oddelenie programu cezhraničnej spolupráce
K dolnej stanici 7282/20A,
Trenčín 911 01
E-mail:
fmp@tsk.sk

Kontaktné osoby:
Ing. Viera Bírošíková
032/6555 413
viera.birosikova@tsk.sk

Ing. Ján Matej
032/6555 410
jan.matej@tsk.sk

Andrea Molnárová, B.S.B.A
032/6555 416
andrea.molnarova@tsk.sk

Ing. Ivana Čarnogurská
032/6555 414
ivana.carnogurska@tsk.sk

Ing. Jana Vanková
032/6555 415
jana.vankova@tsk.sk

Ing. Martina Laššová
032/6555 408
martina.lassova@tsk.sk

Ing. Andrea Fraňová
032/6555 423
andrea.franova@tsk.sk

 k zmluve o poskytnutí FP
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK