Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Cezhraničná spolupráca SR–ČR

Európska komisia dňa 21. 12. 2007 schválila Operačný program Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja program podporuje spoločensko-kultúrny a hospodársky rozvoj, územnú dostupnosť a životné prostredie v slovensko-českom prihraničí.

logo cezhraničnej spolupráce 2007-2013

Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 - veľké projekty

10. februára 2010 |

Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika na roky 2007 – 2013 bol schválený dňa 21.12.2007 rozhodnutím EK č. C(2007)6604 – 21/12/2007. Nadväzuje na Iniciatívu Spoločenstva INTERREG IIIA Slovenská republika – Česká republika pre roky 2004–2006.

Fond mikroprojektov 2007-2013

14. júla 2009 |

V rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 vykonával Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s Regionom Bílé Karpaty správu a administráciu Fondu mikroprojektov.  Implementácia Fondu mikroprojektov bola finančne ukončená dňa 6.10.2016.

Fond mikroprojektov 2014-2020

14. júla 2009 |

V programovom období 2014-2020 je v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ Správcom Fondu mikroprojektov Žilinský samosprávny kraj.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK