Preskočiť navigáciu Prejsť na hlavné menu Prejsť na bočné menu Prejsť na dolné menu
Trenčiansky samosprávny kraj

Cezhraničná spolupráca SR–ČR

Európska komisia dňa 21. 12. 2007 schválila Operačný program Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013. Z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja program podporuje spoločensko-kultúrny a hospodársky rozvoj, územnú dostupnosť a životné prostredie v slovensko-českom prihraničí.

logo cezhraničnej spolupráce 2007-2013

Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 - veľké projekty

10. februára 2010 |

Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika na roky 2007 – 2013 bol schválený dňa 21.12.2007 rozhodnutím EK č. C(2007)6604 – 21/12/2007. Nadväzuje na Iniciatívu Spoločenstva INTERREG IIIA Slovenská republika – Česká republika pre roky 2004–2006.

Fond mikroprojektov 2007-2013

14. júla 2009 |

V rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 vykonával Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s Regionom Bílé Karpaty správu a administráciu Fondu mikroprojektov.  Implementácia Fondu mikroprojektov bola finančne ukončená dňa 6.10.2016.

Fond mikroprojektov 2014-2020

14. júla 2009 |

V programovom období 2014-2020 je v rámci Programu spolupráce Interreg V-A SK-CZ Správcom Fondu mikroprojektov Žilinský samosprávny kraj.

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK