Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Operačný program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 - veľké projekty

Operačný program cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Česká republika na roky 2007–2013 bol schválený dňa 21.12.2007 rozhodnutím EK č. C(2007)6604 – 21/12/2007. Nadväzuje na Iniciatívu Spoločenstva INTERREG IIIA Slovenská republika – Česká republika pre roky 2004–2006.

Slovensko-české pohraničie má veľký potenciál pre rozvoj. Pre podporu z programu cezhraničnej spolupráce sú určené dve rozvojové prioritné osi regiónu a samostatná prioritná os pre zabezpečenie riadenia, kontroly a monitoringu programu.

Prioritná os I: Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce

Prioritná os II: Rozvoj dostupnosti cezhraničného územia a životného prostredia.

Prioritná os II: Technická pomoc

Hlavné cieľové skupiny:

  • verejná správa
  • subjekty neziskového charakteru
  • vzdelávacie inštitúcie
  • odborné komory

Oprávnenými regiónmi SR sú Trnavský kraj, Trenčiansky kraj a Žilinský kraj. V ČR sa do programu môžu zapojiť Juhomoravský kraj, Moravskosliezsky kraj a Zlínsky kraj.
Viac informácií na www.build.gov.sk a www.sk-cz.eu.

Zoznam realizaných projektov v Trenčianskom samosprávnom kraji

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK