Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

OP Informatizácia spoločnosti - rozširovanie Zásobníka projektových zámerov TSK

Dňa 17. septembra 2007 bolo v Bruseli oficiálne podpísané „Rozhodnutie Komisie, ktorým sa prijíma Operačný program Informatizácia spoločnosti". TSK preto rozširuje Zásobník projektových zámerov TSK o Operačný program informatizácia spoločnosti.

Ak máte záujem doplniť do Zásobníka Vaše zámery v tejto oblasti, prosím zašlite vyplnený priložený formulár do 20.10.2007 na adresu: silvia.kotrhova@tsk.sk, tel.: 032/ 6537 222.

Uvedený program sa týka všetkých obcí (aj póly rastu aj mimo pólov rastu) a finančné limity nie sú zatiaľ stanovené.

Stručný popis podporovaných aktivít je v dokumente
Návrh Operačného programu Informatizácia spoločnosti (PDF PDF, 80 KB)

Formulár na doplnenie žiadostí projektových zámerov
(XLS XLS, 17 KB)
(PDF PDF, 16 KB)

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK