Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Obec Kostolec

Druh sociálnej služby: Opatrovateľská služba (§ 41 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 2 zákona č. 448/2008 Z. z)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:terénna
Cieľová skupina:§41 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - fyzická osoba, ktorá a) je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 a b) je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4
Deň začatia poskytovania:24.2.2010
Miesto poskytovania: obec: Kostolec
Telefón:

+421 424399030

Email:

obeckostolec@centrum.sk

Zodpovední zástupcoviaMiroslav Michalík
Poskytovateľ: Obec Kostolec
42
01705  Kostolec
IČO: 00317381
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK