Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Spoločná úradovňa samosprávy, n. o.; SÚS n. o., Moravské Lieskové 26, Moravské Lieskové

Druh sociálnej služby: Zariadenie opatrovateľskej služby (§ 36 a § 12 ods. 1 písm. c) bod 1 zákona č. 448/2008 Z. z.)
Rozsah:určitý čas
Forma:pobytová - ročná
Cieľová skupina:§36 ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. - na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu
Kapacita:34
Deň začatia poskytovania:31.8.2013
Miesto poskytovania:Moravské Lieskové 26, 91642 Moravské Lieskové
Telefón:

+421 327745811

Mobil:

+421 905474198

Email:

sus.nmnv@gmail.com

Zodpovední zástupcoviaBc. Marie Macejková
Poskytovateľ: Spoločná úradovňa samosprávy, n. o.; SÚS n. o.
Hviezdoslavova 36
91501 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 45734445

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK