Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Detské centrum Matilda s. r. o., Kollárova 1301, Dubnica nad Váhom

Druh sociálnej služby: Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa (deti od jedného roku veku dieťaťa)
Rozsah:neurčitý čas
Forma:ambulantná
Cieľová skupina:§32b ods. 1 a 2 zákona č. 448/2008 Z. z. - rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu, ak sa pripravuje na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole, pripravuje na trh práce alebo vykonáva aktivity spojené so vstupom alebo s návratom na trh práce alebo vykonáva zárobkovú činnosť, ďalej aj rodič alebo fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu a nemôže z dôvodov podľa § 31 ods. 3 zabezpečiť osobnú starostlivosť o dieťa sama alebo s pomocou rodiny a nie sú ďalšie dôvody pre ktoré je potrebné v záujme dieťaťa postupovať podľa osobitného predpisu, ďalej rodičovi alebo fyzickej osobe, ak voľné miesto nemožno obsadiť dieťaťom rodiča alebo fyzickej osoby, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu.
Kapacita:15 osôb
Deň začatia poskytovania:1.11.2019
Miesto poskytovania:Detské centrum Matilda s. r. o., Kollárova 1301/11, 01841 Dubnica nad Váhom
Mobil:

+421 907 662160

Email:

matildaoravczova@centrum.sk

Zodpovední zástupcoviaMgr. Jozef Fehér
Poskytovateľ: Detské centrum Matilda s. r. o.
Ľuborčianska  2225/26A
91441  Nemšová
IČO: 52045668
Mapa
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK