Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Erb

Erb Trenčianskeho samosprávneho kraja

Trenčiansky samosprávny kraj sa rozprestiera na častiach území historických vyšších samosprávnych celkov – Trenčianskej stolice a Nitrianskej stolice. V prvom poli je z koruny vyskakujúci jeleň – klenot erbu historickej Trenčianskej stolice, doloženého v stoličnej pečati z roku 1551. V druhom poli je na korune stojaci orol, inšpirovaný srdcovým štítom podľa erbu, udeleného Trenčianskej stolici panovníkom roku 1650. V treťom poli je derivát erbu niekdajšej Nitrianskej stolice, udeleného jej roku 1550, v ktorom halapartňou ozbrojený sv. Ladislav víťazí nad pohanským Kumánom držiacim luk.

Erb sa vyzdobuje farebne. Výnimočne, ak to nie je z objektívnych dôvodov možné alebo vhodné, možno od farebného vyobrazenia upustiť. Za krajský erb sa považuje aj jeho jednofarebné grafické zobrazenie alebo stvárnenie z kovu, kameňa, z keramického či iného materiálu, ak svojím vyobrazením zodpovedá vyobrazeniu erbu TSK.

Heraldicky opis erbu

Erb TSK je polovične štiepený a delený štít:

  • v prvom, striebornom poli zo zlatej, zafírmi zdobenej koruny, vyrastajúci červený obrátený jeleň v zlatej zbroji;
  • v druhom červenom poli na zlatej, perlami zdobenej korune stojaci zlatý orol v striebornej zbroji;
  • v treťom modrom poli strieborná halapartňa na zlatej, z dolného okraja štítu vyrastajúcej rukoväti, preloženej strieborným položeným lukom so zlatou tetivou.

Použitie Erbu TSK:

Všeobecne záväzného nariadenia Trenčianskeho samosprávneho kraja č. 25/2013 určuje podmienky používania symbolov TSK. Symbolom TSK prináleží primeraná úcta a vážnosť. Ich ochrana musí byť zabezpečená tak, aby nedošlo k ich zneužitiu, zneváženiu, neoprávnenému, nevhodnému alebo neprimeranému používaniu ako celku alebo jednotlivých častí. Podrobnosti o spôsobe používania symbolov TSK v konkrétnych prípadoch určuje predseda TSK. Za správne zaobchádzanie so symbolmi TSK a za ich ochranu zodpovedajú osoby, ktoré ich použili alebo používajú. Pre použitie erbu TSK na propagáciu je potrebné dodržiavať dizajn manuál.

Na stiahnutie:

JPG formát - škála farieb RGB, 300dpi
PDF formát - vektorový, 300dpi

Erb Trenčianskeho samosprávneho kraja

Erb - farebný (JPG 708 KB , PDF 17 KB)

Erb - čierno-biely (JPG 244 KB , PDF 17 KB)

Erb - v šedej škále (JPG 207 KB , PDF 17 KB)

Erb Trenčianskeho samosprávneho kraja

Erb s textom - farebný (JPG 865 KB , PDF 32 KB)

Erb s textom - čierno-biely (JPG 337 KB , PDF 32 KB)

Erb s textom - v šedej škále (JPG 300 KB , PDF 32 KB)

Erb Trenčianskeho samosprávneho kraja

Erb s textom horizontálne - farebný (JPG 214 KB , PDF 32 KB)

Erb s textom horizontálne - čierno-biely (JPG 131 KB)

Erb s textom horizontálne - v šedej škále (JPG 169 KB , PDF 32 KB)

Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK