Preskočiť navigáciu
Trenčiansky samosprávny kraj

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Nemocnica s poliklinikou Prievidza so sídlom v Bojniciach 17335795 Nemocničná 2, 97201 Bojnice    
JALIT s.r.o. 36349453 Piaristická 274/23, 91101 Trenčín    
JAGAL s.r.o. 36349526 Piaristická 274/23, 91101 Trenčín    
GERKAMED, s. r. o. 45500410 Nitrianska 1134/66, 95801 Partizánske    
COR JESU s.r.o. 36350559 F. Hečku 1449/5, 02001 Púchov    
LA-RO COR s.r.o. 50193732 Grösslingová 50, 81109 Bratislava-Staré Mesto    
MEDI - RAL, s.r.o. 36335878 Narcisová 6, 91101 Trenčín    
MUDr. Peter Kohút 41499280    
CardiOR, s.r.o. 46424679 Legionárska 6434/2, 91101 Trenčín    
MUDr. Veronika Kolíková 36122564    
Agentúra sociálnych služieb ASS, n.o. 45732078 Gagarinova 1261, 01841 Dubnica nad Váhom    
Lipták Dental, s. r. o. 52171957 Opatovská 1735, 91101 Trenčín    
MUDr. Anna Matušková 31898581    
MARKODENT, s.r.o. 46262172 Kpt. Jaroša 1100/38, 95701 Bánovce nad Bebravou    
Sv. Lujza, n. o. 42146003 M. R. Štefánika 1135/29, 97251 Handlová    
Hospic Milosrdných sestier 50333356 Súvoz 739, 91101 Trenčín    
Molčani s.r.o. 44134517 Janka Kráľa 573/15, 97201 Bojnice    
BNDCare, s.r.o. 36709786 Čiernohájska 4841/1, 01701 Považská Bystrica    
MUDr. Ján Bľanda 36117234    
BIODIAL s.r.o. 36315516 Pod Lachovcom 1727/55, 02001 Púchov    
Logman a.s. 46343008 Jaskový rad 75, 83101 Bratislava-Nové Mesto    
Psyché Consult s.r.o. 45699097 Stred 2203/35, 01707 Považská Bystrica    
MUDr. Alena Fógelová - neurológia 36120472    
ADAMIL s. r. o. 44348428 Nové Prúdy 2489, 91101 Trenčín    
Škola Života, s. r. o. 51271869 Námestie Matice Slovenskej 4260/33, 01841 Dubnica nad Váhom    
KRANIUM, s. r. o. 45281505 Plevník - Drienové 556, 01826 Plevník-Drienové    
MUDr. Eva Osláčová 31117155    
JVT s.r.o. 36337854 Ernesta Ottu 1506, 97271 Nováky    
MUDr. Jana Šnircová, s. r. o. 52562697 Nábrežná 5, 97101 Prievidza    
NEUMi s. r. o. 46536728 Záblatská 272/104, 91101 Trenčín    
Brachium s.r.o. 47572400 Puškinova 795/8, 01851 Nová Dubnica    
MBM neuro s.r.o. 46447822 Majerská 459/2A, 91101 Trenčín    
NEUROMED - MUDr. Monika Röhmanová, s.r.o. 51214369 Sedmikrásková 2010/5, 95501 Topoľčany    
Neurologická ambulancia Trenčín s.r.o. 36344168 Partizánska 3731, 91101 Trenčín    
Neuro - PDT, s.r.o. 47789662 Horná Breznica 191, 02061 Horná Breznica    
MEDISIAD s.r.o. 47427353 Pred poľom 367/14, 91101 Trenčín    
NEUROLÓG MY s.r.o. 46418717 Námestie M. R. Štefánika 580/29, 90701 Myjava    
MYONER s.r.o. 36344826 Banícka 171/16, 97101 Prievidza    
POLYART, s.r.o. 36327409 Kpt. Jaroša 20, 91101 Trenčín    
Synapsa s. r. o. 36722332 M. R. Štefánika 812/1, 91501 Nové Mesto nad Váhom    
NeuroMedica s. r. o. 45296944 Mládežnícka 2174, 01701 Považská Bystrica    
MUDr. Mária Galbavá 36131385    
NOOR, s.r.o. 36687243 K dolnej stanici 18, 91101 Trenčín    
MUDr. Dagmar Gendiarová 36121258    
MUDr. Dagmar Štangová 35665271    
DM-oft, s.r.o. 48313084 Kpt. Jaroša 1005/25, 95701 Bánovce nad Bebravou    
ORT-OF s.r.o. 36350150 Nábrežie J. Kalinčiaka 8, 97101 Prievidza    
MUDr. Darina Hančuláková 36120740    
MEDIHOF, s.r.o. 47231637 Továrenská 1408/10, 01841 Dubnica nad Váhom    
MUDr. Eva Rosinová 34748784    
VISTAMET, s. r. o. 36662496 Horný Hričov 163, 01342 Horný Hričov    
MUDr. ČINČALA s. r. o 47428155 Javorová 179/36, 91105 Trenčín    
WAGNERMED, s.r.o. 36350672 Lipová 1402/6, 95701 Bánovce nad Bebravou    
AMBIDA s.r.o. 52335992 Žilinská 1667/4, 91101 Trenčín    
MUDr. Ivana Chovancová 34746692    
MUDr. Ján Balala 36124141    
MUDr. Jana Blašková 37914855    
MUDr. Janka Kvaššayová 32889437    
MUDr. Lucia Hnátová 42376254    
MEDIKAF s.r.o. 47452285 SNP 533/82, 01851 Nová Dubnica    
MUDr. Marta Vávrová 36118818    
OCULO s.r.o. 46694366 Bánovská 1024, 91321 Trenčianska Turná    
OFTALMIR, s.r.o. 52416615 Zlatná 746/2, 97217 Kanianka    
Očná ambulancia Nové Mesto nad Váhom, s.r.o. 47372761 Krčméryho 871/13, 91501 Nové Mesto nad Váhom    
Buršík, s. r. o. 45450978 Rozkvet 2055/120, 01701 Považská Bystrica    
VIDISSIMO s. r. o. 50647016 Halalovka 2927/63, 91108 Trenčín    
eyemed 50037765 Nábrežná 5, 97101 Prievidza    
MUDr. Tatiana Dominová 31116515    
VEBMED,s.r.o. 45951748 SNP 1258/52, 95618 Bošany    
MUDr. Vladimír Ciriak 36121134    
Očná ambulancia Myjava, s.r.o. 46327347 Novomestská 852/33, 90701 Myjava    
Interlentis s.r.o. 47198125 Staromyjavská 59, 90701 Myjava    
MYROSLAVA, s. r. o. 44461771 Mýtna 146/5, 91601 Stará Turá    
Bubeník s.r.o. 36611247 Pod hájom 1288/116, 91401 Dubnica nad Váhom    
ORTOMEDIC s.r.o. 36352268 K dolnej stanici 18, 91101 Trenčín    
ORTOMAT, s. r. o. 48032735 K dolnej stanici 18, 91101 Trenčín    
MUDr. Ján Hornák 37913018    
MUDr. Ján Jančok 36114359    
JT Ortho, s.r.o. 45720231 Podlužie 3016, 91321 Trenčianska Turná    
Ortopédia PJ, s. r. o. 45316813 Lánska 948/85, 01701 Považská Bystrica    
OSTEO s.r.o. 36349364 Nábrežná ulica 5, 97101 Prievidza    
MUDr. Ondrej Hatala 31117741    
ORTOPATH, s. r. o. 45526150 Fraňa Kráľa 2180/30, 95501 Topoľčany    
VIGEO, s.r.o. 46438351 Školská 342/111, 97201 Bojnice    
ORTOPNOV s.r.o. 36351857 Cesta Vl. Clementisa 234/35, 97101 Prievidza    
POVORT, s. r. o. 45646635 Nábrežná 992/4, 01701 Považská Bystrica    
MUDr. Dominik Bagin s.r.o. 36351458 Š. Králika 26, 97101 Prievidza    
VIGEO, s.r.o. 46438351 Školská 342/111, 97201 Bojnice    
MUDr. Dagmar Kalivodová 36115185    
DANAMED - ORL, s.r.o. 45889660 Republiky 1049/16, 01001 Žilina    
MEDIC J+J, s.r.o. 35922231 Muškátová 4425/30, 95501 Topoľčany    
OtoNew s. r. o. 44480733 Rozkvet 2077/163, 01701 Považská Bystrica    
MUDr. Jana Bušovská 35674458    
ORL Trenčín, s.r.o. 44187629 28. októbra 1177/43, 91101 Trenčín    
ZDRAVIE ORL, s.r.o. 46353887 232, 02055 Lazy pod Makytou    
SaliMed, s.r.o. 50806491 J. Francisciho 765/19, 97101 Prievidza    
MUDr. Oľga Šalgová 31196853    
MUDr. Peter Hačko 42018978    
ENT CENTRUM s.r.o. 36335746 Odbojárov 188/8, 91441 Nemšová    
ORL-ENDO, s.r.o. 50461800 Nábrežná 1338/38, 01701 Považská Bystrica    
MICHALMED, s.r.o. 46398163 Továrenská 1408/10, 01841 Dubnica nad Váhom    
MUDr. Romana Chochulová 42025362    
MUDr. Slavomír Papšo 37919113    
OLION, s. r. o. 44820038 Malá 2094/6, 91501 Nové Mesto nad Váhom    
ORL ambulancia Myjava, s. r. o. 46908064 8. apríla 770, 91601 Stará Turá    
MUDr. Peter Prekop 37922092    
PULMOSPOL, s. r. o. 44439482 225, 01852 Dulov    
PORUCHY SPÁNKU s.r.o. 51850028 Tramínová 2429/8, 91105 Trenčín    
PNEUMO-MED s. r. o. 44902719 A. Škarvana 351/5, 97101 Prievidza    
MUDr. Marcela Jančíková 37914863    
PNEUMO MEDIK s. r. o. 36760111 Hviezdoslavova 1, 97101 Prievidza    
PULMO - MEDIK, s. r. o. 44523009 Janka Kráľa 1656/41, 97201 Bojnice    
Poliklinika MarMedico, s. r. o. 46443878 Nitrianska 1134/66, 95801 Partizánske    
Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok-fakultná nemocnica 31936415 Gen. Miloša Vesela 21, 03426 Ružomberok    
AVICENA s.r.o. 36348031 Inovecká 1124/9, 91101 Trenčín    
HB Medic, s. r. o. 45548579 Piešťanská 1165/4, 91501 Nové Mesto nad Váhom    
MUDr. Andrej Smetánka 42148456    
Psychiatrická ambulancia Púchov, s. r. o. 52780619 Pod Lachovcom 1727/55, 02001 Púchov    
Psychiatrická ambulancia Prievidza s.r.o. 52302466 J.Kollára 1947/14, 97101 Prievidza    
D&D Alma, s.r.o. 51440351 Janka Kráľa 15, 97201 Bojnice    
MUDr. Dušana Kľúčiková 51470373    
I.R.S. s.r.o. 36348597 Dolný Šianec 10, 91101 Trenčín    
MUDr. Eva Cosentinová 42280621    
MUDr. EVA GARAJOVÁ, detská psychiatria a psychiatria, s. r. o. 44639716 Š. Králika 20429/26, 97101 Prievidza    
Duševné centrum, s. r. o. 36323390 Továrenská 1408/10, 01841 Dubnica nad Váhom    
MUDr. Irena Markovičová 34049151    
MEDIPAX s.r.o. 36346292 Zlatovská 2210, 91101 Trenčín    
Pro mente sana, s.r.o. 36340821 Heydukova 27, 81108 Bratislava-Staré Mesto    
Psychiater s. r. o. 47215160 Hrnčírikova 222/6, 95801 Partizánske    
EMPATIA - psychiatrická ambulancia s. r. o. 36829421 Kpt. Nálepku 2411/25, 91501 Nové Mesto nad Váhom    
Centrum duševného zdravia, s.r.o. 36339491 K Zornici 1916/4A, 95701 Bánovce nad Bebravou    
Psyche a empatia s.r.o. 45998108 SNP 2, 97251 Handlová    
MUDr. Slávka Lenerová, s.r.o. 47258306 Na Aleji 2578/43, 90031 Stupava    
MUDr. Tibor Borzovič 36128660    
PSYCHE EDUCA s.r.o. 45583706 Nejedlého 39, 84102 Bratislava-Dúbravka    
Psychické zdravie s.r.o. 45925968 Tatranská 304, 01701 Považská Bystrica    
MUDr. Viera Vezérová s.r.o. 47452781 Lúčky 1252/9, 97201 Bojnice    
PSYCHOPROFI s. r. o. 47231629 J. Pauleho 4, 97101 Prievidza    
MSMEDICAL s.r.o. 50933612 Osloboditeľov 667/1A, 91101 Trenčín    
Articulatio s. r. o. 44368470 Kukučínova 2577/53A, 91501 Nové Mesto nad Váhom    
CHIREMED, s.r.o. 36352187 Vysoká nad Kysucou 205, 02355 Vysoká nad Kysucou    
Osteodent, s. r. o. 44680431 Inovecká 967/28, 95701 Bánovce nad Bebravou    
MUDr. Jozef Pistovčák 31116388    
CHIREUM s.r.o. 36351041 Pod Vinicou 418/47, 97217 Kanianka    
REUMACENTRUM, s. r. o. 44843992 Jilemnického 1607/45, 95801 Partizánske    
MUDr. Ľubomíra Šimová 31119352    
MEDEOS s.r.o. 36346781 Zlatovská 1, 91105 Trenčín    
RAMK, s. r. o. 51845628 Pod Juhom 7666, 91101 Trenčín    
Reum.hapi s.r.o. 47693355 Dukelská 1219/10, 91501 Nové Mesto nad Váhom    
R a F Consulting, s.r.o., 44773358 Letná 819/44, 08501 Piešťany    
<< < 3 4 5 6 7 > >>
Zadajte Váš email
a my Vám budeme zasielať informácie o aktualitách z TSK